Veľký Meder

Všeobecne záväzné nariadenia úplný zoznam

VZN č. 38 - Názvy novoutvorených ulíc

vzn_c_38_nazvyulic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,55 kB

VZN č. 65 - Názvy novoutvorených ulíc

vzn_c_65_nazvyulic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,24 kB

VZN č. 73 - Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu mesta

VZN c. 73 - vyhlasenie zavaznej casti UP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,23 kB

VZN č. 88 -O sociálnej starostlivosti

VZN c. 88 - o socialnej starostlivosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,32 kB

VZN č. 92 - Používanie výstražného zariadenia a tipického zvuk. zar. na voz. MP

VZN c. 92 o pouzivani vystrazneho zariadenia a typickeho zvukoveho znamenia na vozidle Mestskej policie Velky Meder.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,73 kB

VZN č. 94 - Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien ÚP mesta č. 1/2008

VZN c. 94 ktorym sa vyhlasuje zavazna cast zmien a doplnkov Uzemneho planu mesta Velky Meder.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,53 kB

VZN č. 106 - O zakladaní, údržbe a ochrane zelene na území mesta

VZN c. 106 - zakladanie udrzba a ochrana zelene na uzemi mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,94 kB

VZN č. 110 - Štatút mesta

VZN c. 110 - statut mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,99 kB

VZN č. 112 - Doplnenie Štatútu mesta

VZN c. 112 - novela statutu - vybor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,44 kB

VZN č. 114 - Štatút kronikára mesta

VZN c. 114 - statut kronikara mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,36 kB

VZN č. 115 - Doplnenie Štatútu mesta

VZN c. 115 - novela statutu - konatel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,93 kB

VZN č. 116 - Doplnenie Štatútu mesta

VZN c. 116 - novela statutu - vybor 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,93 kB

VZN č. 119 - Daň za ubytovanie

VZN c. 119 o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,82 kB

VZN č. 120 - Evidencia pamätihodností mesta

VZN c. 120 - o evidencii pamatihodnosti mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,67 kB

VZN č. 123 - O dani za psa

VZN c. 123 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,53 kB

VZN č. 125 - O dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje

VZN c. 125 o dani za predajne automaty a o dani za nevyherne hracie pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,71 kB

VZN č. 131 - O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb

VZN_c_131.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,48 kB

VZN č. 134 - Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk

VZN_c_134.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,8 kB

VZN č. 135 - O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

VZN_c_135.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB

VZN č. 139 - O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta

VZN_c_139.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,54 kB

VZN č. 143 - Určenie názvu novovytvorenej ulice

VZN_c_143.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,22 kB

VZN č. 146 - O podmienkach držania psa na území mesta

VZN_c_146.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,09 kB

VZN č. 149 - Novela Štatútu mesta

VZN_c_149.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,58 kB

VZN č. 151 - Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta

VZN_c_151.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,1 kB

VZN č. 153 - O verejnom poriadku

VZN_c_153.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,94 kB

VZN č. 154 - O evidencii pamätihodností mesta

VZN_c_154.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 688,77 kB

VZN č. 156 - O udeľovaní verejných ocenení

VZN_c_156.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,28 kB

VZN č. 157 - O podmienkach státia vozidiel

VZN_c_157.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,79 kB

VZN č. 159 - O podmienkach držania psa

VZN_c_159.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,29 kB

VZN č. 161 - O zásadách prideľovania nájomných bytov

VZN_c_161.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,43 kB

VZN č. 162 - O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

VZN_c_162.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,68 kB

VZN č. 163 - O dani z nehnuteľností

VZN_c_163.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,1 kB

VZN č. 165 - O dani za užívanie verejného priestranstva

VZN_c_165.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,34 kB

VZN č. 167 - O zásadách prideľovania nájomných bytov

VZN_c_167.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,63 kB

VZN č. 168 - Ktorým sa zruší VZN č. 108 o celoplošnej deratizácii

VZN_c_168.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,22 kB

VZN č. 169 - Ktorým sa zruší VZN č. 132 o reklamných plochách

VZN_c_169.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,16 kB

VZN č. 170 - O poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN_c_170.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,82 kB

VZN č. 172 - O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta

VZN_c_172.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,49 kB

VZN č. 174 - Ktorým sa upravujú podmienky predaja .... na trhových miestach

VZN_c_174.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 577,58 kB

VZN č. 175 - Daň za ubytovanie

VZN_c_175.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,39 kB

VZN č. 176 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ...malými zdrojmi

VZN_c_176.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,35 kB

VZN č. 177 - Pravidlá umiestňovania volebných plagátov

VZN_c_177.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,93 kB

VZN č. 181 - O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom

VZN_c_181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,51 kB

VZN č. 182 - O pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb

VZN_c_182.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,29 kB

VZN č. 183 - O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb

VZN_c_183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,27 kB

VZN č. 184 - O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta

VZN_c_184.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,91 kB

VZN č. 186 - O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope

VZN_c_186.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,84 kB

VZN č. 187 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

VZN_c_187.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 996,82 kB

VZN č. 188 - O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta

VZN_c_188.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,98 kB

VZN č. 189 - O určení názvu novovytvorenej ulice

VZN_c_189.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,65 kB

VZN č. 191 - Ktorým sa upravujú podmienky predaja .... na trhových miestach

VZN_c_191_o_podmienkach_predaja_na_trhovych_miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,67 kB

VZN č. 192 - Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk

vzn_c_192_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_134.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,7 kB

VZN č. 195 - O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom

VZN č. 195 - školské obvody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,49 kB

VZN č. 196 - O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope

VZN č. 196 - novela 186.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,12 kB

VZN č. 198 - Štatút kronikára mesta

vzn_c_198.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,17 kB

VZN č. 199 - Vyhlásenie záväznej časti ÚPM - 2/2017

vzn_c_199_upm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB

VZN č. 200 - Zmena Štatútu mesta

vzn_c_200.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,18 kB

VZN č. 201 - O určení názvu novovytvorených ulíc

vzn_c_201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,05 MB

VZN č. 203 - O zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

vzn_c_203_o_zneskodnovani_obsahu_zump.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,62 kB

VZN č. 204 - O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta

vzn_c_204_novela_vzn_139.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,42 kB

VZN č. 205 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav

vzn_c_205_o_nakladanie_s_ko_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,34 kB

VZN č. 206 - O zásadách prideľovania nájomných bytov

vzn_c_206_novela_139.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,93 kB

VZN č. 208 - Ktorým sa určuje výška s pôsob úhrady príspevku

vzn_c_208_o_urceni_vysky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,17 kB

VZN č. 209 - O evidencií pamätihodností mesta

vzn_c_209_novela_120.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,25 kB

VZN č. 210 - O mestskej polícii

vzn_c_210_mestska_policia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,24 kB

VZN č. 211 - O zmene názvu časti ulice

vzn_c_211_zmena_nazvu_casti_ulice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,58 kB

VZN č. 212 - O dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta

vzn_c_212_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,12 kB

VZN č. 213 - O určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy 2020

vzn_c_213_prispevok_na_prevadzku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,83 kB

VZN č. 214 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

vzn_c_214_poplatok_za_ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,86 kB

VZN č. 215 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav

vzn_c_215_novela_205.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,49 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
rain and snow 1 °C 0 °C
štvrtok 7. 12. rain and snow 2/-2 °C
piatok 8. 12. polojasno 1/-3 °C
sobota 9. 12. zamračené 2/0 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko