Veľký Meder

Zápisnice a uznesenia MsZ

 

2023

        Prílohy
2023 MSZ-1 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie P1, P2, P3, P4, 
2023 MSZ-2 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie P1, P2, P3,
2023 MSZ-3 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie P1, P2, P3, P4
2023 MSZ-4 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie P1,
2023 MSZ-5 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
2023 MSZ-6 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2023 MSZ-7 Zápisnica  Uznesenia   Hlasovanie P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

2022

        Prílohy
2022 MSZ-1 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2022 MSZ-2 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1,   2,  3, 
2022 MSZ-3 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1,  2, 
2022 MSZ-4 Zápisnica  Uznesenia Hlasovanie  
2022 MSZ-5 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 
2022 MSZ-6 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie  
2022 MSZ-7 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1, 2, 3, 
2022 MSZ-8 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2022 MSZ-9 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2022 MSZ-10 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2022 MSZ-11 Zápisnica  Uznesenia Hlasovanie  
2022 MSZ-12 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie  

 

 

 

2021

        Prílohy
2021 MSZ-1 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 
2021 MSZ-2 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 
2021 MSZ-3 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie
2021 MSZ-4 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie
2021 MSZ-5 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie
2021 MSZ-6 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2021 MSZ-7 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2021 MSZ-8 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1, 2, 3, 4,
2021 MSZ-9 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  
2021 MSZ-10 Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2021 MSZ-11 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 

2020

        Prílohy
2020 MSZ-1 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1
2020 MsZ-2 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie 1234567891011121314
2020 MsZ-3 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie  12345
2020 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie   
2020 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 
2020 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  1, 2,
2020 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2020 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 
2020 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 
2020 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2020 MSZ-11 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2020 MSZ-12 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

2019

        Prílohy
2019 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 12345, 6, 7, 8
2019 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2019 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2019 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3
2019 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2 
2019 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
2019 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2019 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2019 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2019 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2019 MSZ-11 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2019 MSZ-12 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2019 MSZ-13 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2019 MSZ-14 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1

2018

        Prílohy
2018 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 8
2018 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2018 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2018 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2018 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2018 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2018 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3
2018 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 4, 5, 6, 7
2018 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2018 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

2017

        Prílohy
2017 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2017 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2017 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2017 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2017 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11
2017 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2017 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1
2017 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4
2017 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6
2017 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2016

        Prílohy
2016 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2016 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  

2015

        Prílohy
2015 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-11 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2015 MSZ-12 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  

2014

        Prílohy
2014 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-6 Zápisnica      
2014 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2014 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie    

2013

        Prílohy
2013 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2013 MSZ-11 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  

2012

        Prílohy
2012 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-11 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2012 MSZ-12 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  

2011

Zápisnice
2011MSZ1
2011MSZ2
2011MSZ3-1
2011MSZ3-2
2011MSZ4
2011MSZ5
2011MSZ6
2011MSZ7
2011MSZ8
2011MSZ9
2011MSZ10
2011MSZ11
2011MSZ12-1
2011MSZ12-2
2011MSZ13
2011MSZ14

Uznesenia
Zbierka uznesení 2011


2010

Zápisnice
2010MSZ1
2010MSZ2
2010MSZ3
2010MSZ4
2010MSZ5
2010MSZ6
2010MSZ7
2010MSZ8
2010MSZ9

Uznesenia

Zbierka uznesení 2010


2009

Zápisnice
2009MSZ1
2009MSZ1M
2009MSZ2
2009MsZ2M
2009MSZ3
2009MSZ3M
2009MSZ4
2009MSZ4M
2009MSZ5
2009MSZ6
2009MSZ7

Uznesenia

Zbierka uznesení 2009


2008

Zápisnice
2008MSZ1
2008MSZ1M
2008MSZ2
2008MsZ2M
2008MSZ3
2008MSZ3M
2008MSZ4
2008MSZ4M
2008MSZ5
2008MSZ5M
2008MSZ6

Uznesenia

Zbierka uznesení 2008


2007

Zápisnice
2007MSZ1
2007MSZ1M
2007MSZ2
2007MsZ2M
2007MSZ3
2007MSZ3M
2007MSZ4
2007MSZ4M
2007MSZ5
2007MSZ5M
2007MSZ6

Uznesenia
Zbierka uznesení 2007

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 21 °C 13 °C
štvrtok 5. 10. oblačno 22/11 °C
piatok 6. 10. takmer jasno 21/12 °C
sobota 7. 10. zamračené 23/12 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko