Veľký Meder

Školské inštitúcie

Materská škola

Nám. Bélu Bartóka 18, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Beáta Katona
Tel.: 00421 31 555 24 69
E-mail: beata.katona@velkymeder.sk
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: 
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Ob%C4%8Dianske-zdru%C5%BEenie-%C4%8Carovn%C3%BD-ostrov%C4%8Dek-pri-Materskej-%C5%A1kole-579787339121346/

Školská jedáleň pri Materskej škole
Nám. Bélu Bartóka 18, 932 01 Veľký Meder
vedúca: Kitty Santúr Varga
Tel.: 00421 31 555 24 69
E-mail: kitty.santur.varga@velkymeder.sk

Rada školy je zriadená dňom 20.12.2016
Funkč obdobie ŠR začína dňom 20.12.2016 a končí 19.12.2020
Členovia:
Kulcsárová Anikó                                         pedagogický zamestnanec – predseda
Angela Egrecká                                            nepedagogický zamestnanec
dr.med.Katalin Csoltkó                               zástupca rodičov
Melinda Moravecz                                        zástupca rodičov
Mgr. Kamil Keszegh                                     delegovaný zriaďovateľom
Sziszák Jozef                                                 delegovaný zriaďovateľom
Bzduchová Liana                                          delegovaný zriaďovateľom

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do MŠ

Žiadosť o prerušenie školskej dochádzky MŠ
Zápisný lístok školská jedáleň MŠ

 

 

Materská škola s VJM

Železničná 7, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Mária Krascsenicsová
Tel.: 00421 31 555 27 78
E-mail: maria.krascsenics@velkymeder.sk

Školská jedáleň pri Materskej škole s VJM
Železničná 7, 932 01 Veľký Meder
Zuzana Dohányosová
Tel.: 00421 31 555 27 78
E-mail: zuzana.dohanyosova@velkymeder.sk

Rada školy je zriadená dňom 22.12.2016
Funkčné obdobie ŠR začína dňom 22.12.2016 a končí 21.12.2020

Členovia:
Raffay Adrianna                                            pedagogický zamestnanec – predseda
Buzgó Éva                                                       pedagogický zamestnanec
Dohányosová Zuzana                                  nepedagogický zamestnanec
Szabó Viktória                                               zástupca rodičov
Ing. Dóka Andrea                                         zástupca rodičov
Beáta Andriotiová Kvaszová                      zástupca rodičov
Németh Mária                                               zástupca rodičov
PaedDr. Marián Soóky                                 delegovaný zriaďovateľom
Ing. Gejza Kórósi                                          delegovaný zriaďovateľom
Karol Nagy                                                      delegovaný zriaďovateľom
Lapos Petra                                                    delegovaná zriaďovateľom

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do MŠ VJM
Žiadosť o prerušenie školskej dochádzky MŠ VJM

Zápisný lístok školská jedáleň MŠ VJM


Katolícka materská škola sv.Matky Terezy s VJM 

Sv.Štefana 499/28, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Zsanett Ollári Hozman
Tel.: 00421 940 855 633
E-mail: hozmanzsani@gmail.com


 

Základná škola J. A. KomenskéhoZákladná škola J. A. Komenského

Nám. B. Bartóka 20, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Mária Estergájošová
Tel: 00421 31 555 23 23 ; 00421 31 555 27 23
E-mail: riaditelka@zsvmeder.edu.sk
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: zsvmeder.edupage.org

Školská jedáleň pri ZŠ
Nám. Bélu Bartóka 20, 932 01 Veľký Meder
vedúca: Zuzana Dohányosová
Tel: 00421 31 550 98 66
E-mail: zuzana.dohanyosova@velkymeder.sk


Rada školy je zriadená dňom 31.05.2017
Funkčné obdobie ŠR začína dňom 31.05.2017 a končí 30.05.2021
Členovia:
Mgr. Poláková Zuzana                  pedagogický zamestnanec – predseda
Mgr. Molnárová Beata                  pedagogický zamestnanec
Katarína Méryová                          nepedagogický zamestnanec
Ing. Lenka Rojková Trubačová  zástupca rodičov
PhDr. Alexander Egrecký            zástupca rodičov
Noémi Paxiánová                          zástupca rodičov
Sumina Norbert                            zástupca rodičov
Mgr. Norbert Rudický                  delegovaný zriaďovateľom
Darina Sobeková                          delegovaný zriaďovateľom
Sziszák Jozef                                 delegovaný zriaďovateľom
Bzduchová Liana                          delegovaný zriaďovateľom


 

Základná škola Bélu Bartóka s VJM  - Bartók Béla AlapiskolaZákladná škola Bélu Bartóka s VJM 

- Bartók Béla Alapiskola

Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: PaedDr. Soóky Marian
Tel: 00421 31 555 22 43; 00421 31 555 22 44
E-mail: riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: bartokbelaalapiskola.edupage.org

Rada školy je zriadená dňom 08.10.2020
Funkčné obdobie ŠR začína dňom 08.10.2020 a končí  07.10.2024

Členovia:
PaedDr. Szabó Andrea                     pedagogický zamestnanec – predseda
Mgr. Vendégh  Éva                             pedagogický zamestnanec
Ing. Nagy Éva                                     nepedagogický zamestnanec
Šiškaová Silvia                                    zástupca rodičov
Lajtos Klára                                         zástupca rodičov
MVDr. Orsovics Péter                        zástupca rodičov
Dr.med.Csoltko Katalin                    zástupca rodičov
Ing. Pongrácz Koloman                    delegovaný zriaďovateľom

Mgr. Attila Puskás                              delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Albin Varga                                  delegovaný zriaďovateľom
Daniel Barczi                                        delegovaný zriaďovateľom


Rada školy je zriadená dňom 19.04.2016
Funkčné obdobie ŠR začína dňom 19.04.2016 a končí 18.04.2020
Členovia:

Szakálová Zlata                                           pedagogický zamestnanec – predseda
Mgr. Mocsiová Eva                                      pedagogický zamestnanec
Zsemlye Gábor                                            nepedagogický zamestnanec
Šiškaová Silvia                                             zástupca rodičov
Ing. Hodosi Tibor                                        zástupca rodičov
Boros Zsuzsanna                                        zástupca rodičov
Egrecký Rudolf                                            zástupca rodičov
Ing. Pongrácz Koloman                            delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Attila Puskás                                      delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Albin Varga                                         delegovaný zriaďovateľom
Daniel Barczi                                               delegovaný zriaďovateľom


Základná umelecká škola Jozefa JaniguZákladná umelecká škola Jozefa Janigu

Železničná 16, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Eva Csicsay Földes
Tel.: 00421 31 555 22 33
E-mail: eva.csicsay.foldes@velkymeder.sk
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke:  https://www.facebook.com/zusjozefajaniguvelkymeder/

Rada školy je zriadená dňom 22.12.2016
Funkčné obdobie ŠR začína dňom 22.12.2016 a končí   21.12.2020

Členovia:

Bankó Tamás, Ing.                                        zástupca rodičov– predseda
DiS.art. Baráth Ildikó                                   pedagogický zamestnanec
Dis.art.Czajlik Silvia                                      pedagogický zamestnanec
Gerhardtová Angela                                     nepedagogický zamestnanec
Mgr. Illés Zsolt                                               zástupca rodičov
Bc. Csémy Andrea                                        zástupca rodičov
Ing. Robert Lenče                                         delegovaný zriaďovateľom
Daniel Barczi                                                  delegovaný zriaďovateľom
Nagy Karol                                                      delegovaný zriaďovateľom

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do ZUŠ


Centrum voľného času

Železničná 7A, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: PaedDr. Libuše Valúchová
Tel: 00421 31 555 24 15
E-mail: libuse.valuchova@velkymeder.sk
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: http://www.cvcvmeder.edu.sk

 

Rada školy je zriadená dňom 20.12.2016
Funkčné obdobie ŠR začína dňom 20.12.2016 a končí   19.12.2020

Členovia:
Mgr. Tímea Tóthová                                   pedagogický zamestnanec – predseda
Zsemlyeová Erika                                      zástupca rodičov
Mgr. Brigita Csepyová                               zástupca rodičov
Mgr. Katona Beáta                                     delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Laposová Ildikó                                 delegovaný zriaďovateľom
Sziszák Jozef                                               delegovaný zriaďovateľom
Bzduchová Liana                                        delegovaný zriaďovateľom

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do CVČ
 

Obchodná akadémia s vyuč. jaz. slovenským a maďarskýmObchodná akadémia Veľký Meder

Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Alžbeta Horváthová
Tel.: 00421 31 591 07 26
Ústredňa:
Tel.: 00421 31 555 23 21, 00421 31 591 07 10, 00421 31 591 07 22
Mobil: 00421 911 748 204                    Fax: 00421 31 591 07 67           
E-mail: oagvm@oagvm.sk
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke:  http://www.oagvm.sk/

Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii: 
Kristófova Angelika
Tel.: 0911 748 205
E-mail: kristofova.angelika@zupa-tt.sk


Súkromná stredná odborná škola Mostová

Sídl.M.Corvina 2038/53, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Renáta Berényiová
Tel.: 00421 31 555 16 00;    00421 905 745 356

e-mail: ssoum@stonline.sk    ssou-vm@madnet.sk

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 14. 6. 2021
jasná obloha 22 °C 10 °C
utorok 15. 6. oblačno 24/10 °C
streda 16. 6. oblačno 27/15 °C
štvrtok 17. 6. jasná obloha 29/16 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko