Veľký Meder

Komisie

Komisia sociálna a zdravotná

24.9.2020

2.12.2020

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

1

1

 

 

 

prezenčná listina

1

1

 

 

 

Laposová Ildikó

1

1

 

 

2

Pongrácz Koloman

0

0

 

 

0

Baráth Attila

1

1

 

 

2

Csémi Andrea

1

0

 

 

1

Soóky Marián

0

1

 

 

1

           

Komisia prevencie a bezpečnosti mesta

 

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

 

 

 

 

 

prezenčná listina

 

 

 

 

 

Hodosi Tibor

 

 

 

 

0

Nagy Karol

 

 

 

 

0

Varga Albin

 

 

 

 

0

Pongrácz Koloman

 

 

 

 

0

László Anikó

 

 

 

 

0

Kosár Dezider

 

 

 

 

0

Egreczky Alexander

 

 

 

 

0

Pákozdi Imrich

 

 

 

 

0

Keszegh Kamil

 

 

 

 

0

           

Komisia športu a mládeže

 

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

 

 

 

 

 

prezenčná listina

 

 

 

 

 

Balázs Peter

 

 

 

 

0

Kórósi Gejza

 

 

 

 

0

Buzgó Ľudovít

 

 

 

 

0

Csémi Štefan

 

 

 

 

0

Hodosi Tibor

 

 

 

 

0

Raisz Attila

 

 

 

 

0

Nagy Tomáš

 

 

 

 

0

Kosár Štefan

 

 

 

 

0

           

Komisia územného plánovania, výstavby  a ŽP

 

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

 

 

 

 

 

prezenčná listina

 

 

 

 

 

Lenče Róbert

 

 

 

 

0

Hodosi Tibor

 

 

 

 

0

Kraus Attila

 

 

 

 

0

Kórósi Gejza

 

 

 

 

0

Néveri Alexander

 

 

 

 

0

Sziszák Jozef

 

 

 

 

0

Táncosová Sylvia

 

 

 

 

0

           

Komisia na ochranu ver.záujmu pri výkone ver.funkcionára a trasparentnosti mesta

 

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

 

 

 

 

 

prezenčná listina

 

 

 

 

 

Néveri Alexander

 

 

 

 

0

Rudický Norbert

 

 

 

 

0

Varga Albin

 

 

 

 

0

           
           

Komisia finančná a správy mestského majetku

27.08.2020

21.09.2020

7.10.2020

8.12.2020

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

1

1

1

1

 

prezenčná listina

1

1

1

1

 

Varga Albin

1

1

1

1

4

Rudický Norbert

0

1

0

0

1

Lenče Róbert

0

0

0

1

1

Sziszák Jozef

1

1

1

1

4

Pongrácz Koloman

1

1

0

1

3

Puskás Attila

0

0

1

0

1

Balázs Peter

1

1

1

1

4

           
           

Komisia kultúry, školstva a spol.organizácií

7.10.2020

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

1

 

 

 

 

prezenčná listina

1

 

 

 

 

Pongrácz Koloman

0

 

 

 

0

Laposová Ildikó

1

 

 

 

1

Sobeková Darina

1

 

 

 

1

Nagy Karol

0

 

 

 

0

Estergájošová Mária

0

 

 

 

0

Krausová Margita

0

 

 

 

0

Vass Ilona

1

 

 

 

1

Bittera Zsuzsanna

0

 

 

 

0

Soóky Marián

1

 

 

 

1

           
           

Komisia cestovného ruchu

 

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

zápisnica

 

 

 

 

 

prezenčná listina

 

 

 

 

 

Balázs Peter

 

 

 

 

0

Varga Albin

 

 

 

 

0

Sobeková Darina

 

 

 

 

0

Ambrus Viktória

 

 

 

 

0

Varga Martin

 

 

 

 

0

Rojko René

 

 

 

 

0

Tarcsi Pavel

 

 

 

 

0

           
           

Výbor pre m.č. Ižop

 

 

 

 

Spolu II. polrok 2020

Nagy Karol

 

 

 

 

0

Ábrahám Margit

 

 

 

 

0

Táncos Sylvia

 

 

 

 

0

Bohus Attila

 

 

 

 

0

           
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko