Veľký Meder

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

 

Mesto Veľký Meder získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 12 511,50 EUR na realizáciu projektu:

Názov:   

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

Kód projektu v ITMS2014+:

310041S573

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os:

4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:

Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Celková výška oprávnených výdavkov:         

13 170,00 EUR

Schválená výška NFP (95% z celkových oprávnených výdavkov):

12 511,50 EUR

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške 5%:

658,50 EUR

Realizácia projektu:           

09/2019 – 10/2020

               

Cieľom projektu je získanie uceleného stredno- až dlhodobého strategického dokumentu, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na zmiernenie zmeny klímy a znižovanie emisií CO2.

Projekt sa zameriava na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Veľký Meder. Jej úlohou je zhodnotiť aktuálny stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a určiť ciele, úlohy a opatrenia pre dosiahnutie zníženia emisií CO2. Stratégia sa bude týkať oblastí: budovy, osvetlenie, tepelná energetika, doprava. Jedná sa o oblasti, kde existuje najväčší potenciál pre aplikáciu opatrení na znižovanie emisií. Vďaka tomu mesto Veľký Meder získa základnú koncepciu pre stanovenie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy v strednodobom až dlhodobom horizonte. Nízkouhlíková stratégia sa plánuje na obdobie 15 rokov, počas ktorých bude možné navrhnuté opatrenia naplniť čo v najväčšej možnej miere. Stratégia prinesie nízkouhlíkové opatrenia spojené s energetickou efektívnosťou, využívaním OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia.

 

plagát

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31
3
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 2. 2023
jasná obloha 1 °C -2 °C
pondelok 6. 2. zamračené 0/-4 °C
utorok 7. 2. jasná obloha 2/-4 °C
streda 8. 2. jasná obloha 3/-2 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko