Veľký Meder

Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál

 

Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál

Mesto Veľký Meder a Dunaszentpál Község Önkormányzata získali dotáciu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Vedúcim partnerom projektu CULTCOOP číslo SKHU/WETA/2101/4.1/009 je Mesto Veľký Meder, partnerom projektu na maďarskej strane je obec Dunaszentpál.

Celkový rozpočet projektu je 58.549,67 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 49.767,21 EUR.

 

Acronym:

 

CULTCOOP

Registračné číslo projektu :

SKHU/WETA/2101/4.1/009

Program:

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Fond malých projektov

Prioritná os:        

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh ako Vedúci prijímateľ strešného projektu Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

 

VÝŠKA PODPORY pre mesto Veľký Meder

29.875,32 EUR

Spolufinancovanie vo výške 15 %

5 272,12 EUR

 

ZAČIATOK REALIZÁCIE                          UKONČENIE REALIZÁCIE

01.01.2022                                                          30.04.2022

                                                                                      

Cieľom projektu Cieľom projektu je rozšíriť spoluprácu medzi oboma samosprávami, preto projekt zahŕňa niekoľko spoločných aktivít a podujatí, ktoré budú prístupné pre všetky vekové kategórie.

Veľký Meder sa nachádza na Žitnom ostrove, Dunaszentpál je obec na Malom Žitnom ostrove na druhej strane hranice. V oboch osadách je výrazný trend zvyšovania počtu remeselníkov a malých výrobcov, preto sa časť aktivít projektu zameriava na spoločné podujatia, ukážky remesiel a spoločnú gastronomickú publikáciu s receptami z miestnych tradičných jedál. Publikácia bude slúžiť na zvýšenie informovanosti obyvateľov prihraničného regiónu.

Prvou aktivitou projektu bude tlačová konferencia, na ktorej sa o podujatí bude informovať v celom regióne. Potom nasleduje tradičný gastronomický festival v oboch mestách. Prvý festival sa bude konať 5. februára s názvom Festival prasiatka v obci Dunaszentpál, po ktorom bude nasledovať 26. februára Žitnoostrovský zabíjačkový festival v obci Ižop ktorá je súčasťou mesta Veľký Meder, kde pri pestrom kultúrnom programe budú predstavené miestne zvyky, tradičné jedlá a spôsob ich prípravy.

V apríli sa uskutočnia ďalšie dve veľké podujatia, a to veľkonočné podujatie vo Veľkom Mederi a podujatie Deň tradícií v Dunaszentpále. Obe osady ponúkajú širokú škálu kultúrnych a remeselných aktivít pre deti a ich rodičov. Na organizácii podujatí sa podieľajú aj členovia miestnych mimovládnych organizácií.

Obe obce zakúpia vybavenie na kultúrne podujatia s cieľom zlepšiť kvalitu nielen tohtoročných, ale aj budúcoročných podujatí.

Okrem veľkých podujatí sa v marci uskutoční aj odborné stretnutie zastupiteľských orgánov oboch osád, na ktorom si budú vymieňať skúsenosti a dobré príklady ako sa zrealizujú najlepšie projekty.

Stretnutie bude zároveň strategickou platformou pre budúcu spoluprácu a realizuje sa aj brainstorming.

V rámci projektu vznikne spoločná dvojjazyčná gastronomická publikácia tradičných receptov na kultúrne podujatia, ktorá bude obsahovať recepty z oboch osád. Publikácia bude verejne dostupná v elektronickej podobe a obyvateľom oboch osád bude k dispozícii obmedzený počet tlačených kópií.

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dlhodobým cieľom je pokračovať v spolupráci a zapojiť čo najviac inštitúcií do spoločných podujatí a odborných konferencií a nadviazať pravidelnú spoluprácu medzi remeselníkmi na oboch stranách hranice.

Organizátori aktivít projektu zabezpečia, aby boli aktivity prístupné pre všetkých bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo národnosť. Dvojjazyčný charakter projektu pomáha zabezpečiť, aby boli aktivity prístupné všetkým na oboch stranách hranice..

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

www.skhu.eu                                      www.rdvegtc-spf.eu

 

Obsah tejto webstránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

poster

Poster (373.75 kB)

Rollup (59.77 kB)

 

1. Tlačová konferencia

- prvá aktivita spoločného projektu sa uskutočnila dňa 31.01.2022 vo Veľkom Mederi.

Na tlačovej konferencii bol predstavený projekt, jeho aktivity, pripravované spoločné podujatia. Tlačovej konferencie sa zúčastnili zástupcovia oboch projektových partnerov (HU aj SK), zástupcovia tlače, ktorí prijali pozvanie.

 

Súvisiace dokumenty:

Eseménybejelentő (285.42 kB)

Meghívó (274.59 kB)

Pozvánka (187.64 kB)

Sajtóközlemény (278.62 kB)

Tlačová správa (245.9 kB)

 

O projekte v tlači:

Paraméter (956.88 kB)

Hírek (1.65 MB)

ma7 (1.82 MB)

Hagyományőrzés csallóközi és szigetközi módra - Nemzeti.net.html (104.72 kB)

 

Foto:

Spolupráca 

tlačová konferencia (1.63 MB)

tlačová konferencia 2.jpg (2.1 MB)

tlačová konferencia 3.jpg (4.28 MB)

tlačová konferencia 4.jpg (6.03 MB)

tlačová konferencia 5.jpg (1.72 MB)

tlačová konferencia 6.jpg (5.63 MB)

 

2. Zabíjačka na Žitnom ostrove

26.02.2022 sa v rámci projektu v meste Veľký Meder (Ižop) uskutočnilo ďalšie podujatie - gastronomický festival pod názvom Zabíjačka na Žitnom Ostrove. Išlo o spojenie gastronómie a kultúry - festival bol sprevádzaný bohatým kultúrnym programom a nechýbal ani tradičný kulinársky zážitok.

Plagát:

nase-mesto/aktuality/zabijacka-na-zitnom-ostrove-648sk.html

 

plagát

Program:

nase-mesto/aktuality/zabijacka-na-zitnom-ostrove-648sk.html

 

Súvisiace dokumenty:

CULTCOOP_4.1-009_Eseménybejelento-Csallokozi-disznotoros.pdf (195.47 kB)

CULTCOOP_4.1-009_Meghivo_HU-Csallokozi-disznotoros-20220226.pdf (197.64 kB)

CULTCOOP_4.1-009_Plagat_sk.pdf (2.76 MB)

CULTCOOP_4.1-009_Plakat_hu.pdf (2.7 MB)

CULTCOOP_4.1-009_Pozvanka_SK-Zitnoostrovska-zabijacka-26022022.pdf (193.43 kB)

 

O projekte v tlači:

Ínycsiklandó disznótoros ételek készültek Izsapon _ Paraméter.pdf (2.23 MB)

Disznótoron vigadoztak - csallóköz (608.31 kB)

 

Fotogaléria:

zivot-v-meste/fotogaleria-1/zabijacka-na-zitnom-ostrove-653sk.html

Video:

https://www.sptv.sk/index.php/archivum/video/1426-csallokoezi-disznotoros-izsapon

 

obr

 

3. Stretnutie zastupiteľských orgánov

Mesta Veľký Meder (SK) a obce Dunaszentpál (HU)

Termín stretnutia: 02.04.2022, hotel Orchidea - konferenčná miestnosť

Cieľom stretnutia je výmena skúseností a porovnanie fungovania dvoch obcí (Veľký Meder a Dunaszentpál), budú odprezentované témy o budovaní kultúrneho a zeleného cestovného ruchu, ako aj výmena skúseností z realizovaných projektov, dobré príklady medzinárodnej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a obcami, ktoré môžu viesť k novým projektovým nápadom.

 

Súvisiace dokumenty:

CULTCOOP_4.1-009 eseménybejelento 20220402 (199.69 kB)

CULTCOOP_4.1-009 Megfhívó HU 20220402 (182.74 kB)

CULTCOOP_4.1-009 Pozvánka SK 20220402 (176.56 kB)

 

Fotogaléria:

20220402_102840.jpg (3.59 MB)

20220402_102910.jpg (2.79 MB)

20220402_102956.jpg (3.59 MB)

20220402_103008.jpg (3.57 MB)

20220402_103013.jpg (3.37 MB)

 

4. Príprava na VEĽKÚ NOC

Nalaďme sa na Veľkú noc spolu, v mestskom kultúrnom stredisku, kde na Vás čaká kopec zábavy s ručnými prácami.

Príprava na Veľkú noc je pre všetkých malých aj veľkých aspoň tak vzrušujúca ako samotný sviatok, aj preto je očakávaná s nadšením. Sem sa s papierom, lepidlom, farbičkami a zábava môže začať. Veľkonočných ozdôb s tematikou vajíčok, zajačikov, kuriatok nikdy nie je dosť. Príď a pozri si, ako treba pripraviť korbáčiky na šibačku, maľovať kraslice!

Príde aj šašo Tomi a nebude chýbať ani modelovanie balónikov, skautské aktivity, predstavenie veľkonočných tradícií a kopec iných programov.

Poď sa s nami zabaviť, strávme spolu pekný deň!

plagát

 

Súvisiace dokumenty:

CULTCOOP_4.1-009 eseménybejelento 20220414 (195.12 kB)

CULTCOOP_4.1-009 Megfhívó HU 20220414 (199 kB)

CULTCOOP_4.1-009 Pozvánka SK 20220402 (173.29 kB)

CULTCOOP_4.1-009 plagát príprava na Veľkú noc.jpg (3.58 MB)

CULTCOOP_4.1-009 plakát husvetvaro.jpg (3.63 MB)

 

Fotogaléria:

zivot-v-meste/fotogaleria-1/priprava-na-velku-noc-701sk.html

Video:

https://www.sptv.sk/index.php/archivum/video/1453-husvetvaro-nagymegyeren

 

O projekte v tlači:

Húsvétváró Nagymegyeren _ Paraméter.pdf (3.19 MB)

obr.

 

Dokumenty na zverejnenie súvisiace s projektom:

Zmluvy, Objednávky, Faktúry:

Faktúra_Mgr.Viktória Szabó_29042022.pdf (336.51 kB)

Faktúra_PretožeTRIPSY_28042022.pdf (726.89 kB)

Objednávka_Mgr.Viktória Szabó_25042022.pdf (246.38 kB)

Faktúra_KoronArt_19042022.pdf (729.53 kB)

Objednávka_PretožeTRIPSY_11042022.pdf (616.88 kB)

Faktúra_H-STYLE_25022022.pdf (325 kB)

Faktúra_Zelejurta_25022022.pdf (330.64 kB)

Objednávka_H-STYLE_24022022.pdf (270.48 kB)

Objednávka_Zelejurta_24022022.pdf (266.16 kB)

Zmluva_KoronArt_31012022.pdf (2.23 MB)

 

rollup

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 11. 2023
slabý dážď 5 °C 1 °C
streda 29. 11. polojasno 3/-2 °C
štvrtok 30. 11. rain and snow 1/0 °C
piatok 1. 12. mierny dážď 3/1 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko