Veľký Meder

Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu s prístavbou

 

Názov projektu:                                 Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu s prístavbou

Obdobie realizácie projektu:         November  2018 – December 2020

Výška poskytnutej dotácie:            30 000,00 Eur

Celkový rozpočet projektu:            41 658,20 Eur

 

Mesto Veľký Meder realizovalo v období November  2018 – December 2020 projekt s názvom „Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu s prístavbou“. Realizácia projektu zahŕňala aj odbornú prípravu projektu, dôkladnú analýzu počiatočného stavu a potrieb mesta v spolupráci so zástupcami dobrovoľného hasičského zboru mesta. Samotná rekonštrukcia a prístavba sa realizovala v období August 2019 – Január 2020, čomu predchádzal proces verejného obstarávania, v rámci ktorého bol vybratý dodávateľ stavebných prác. Prestavbou a prístavbou k existujúcemu objektu, ktorý doposiaľ Dobrovoľný hasičský zbor mesta využíval, sa vytvoria priaznivejšie podmienky pre skladovanie techniky a celkovo aj pre fungovanie a prácu zboru. Mesto realizovalo projekt s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výška poskytnutej dotácie je 30 000,00 Eur. Celkový rozpočet projektu predstavuje 41 658,20 Eur.

Vďaka realizácii projektu mesto získa vhodnejšie priestory a priaznivejšie podmienky pre prácu zboru a naplnia sa cieľ projektu: podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi, ako aj zvýšená ochrana pred škodami na zdraví a majetku.

 

„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“

pamätná tabuľa.pdf (221.47 kB)

 

1

2

35

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko