Veľký Meder

Matričný úrad

Mgr. Zsuzsanna Balogh
Železničná 4
93201 Veľký Meder
00421 31 550 17 90
00421 31 590 49 56
zsuzsanna.balogh@velkymeder.sk


Úradné hodiny 
Pondelok: 7.30 - 11.45  a  12.30 - 15.00
Utorok: neúradujeme
Streda: 7.30 - 11.45 a 12.30 - 16.30
Štvrtok: neúradujeme
Piatok: 7.30 - 11.45 a 12.30 - 13.30


Čo a ako vybavíte?
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list)
-osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny (za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich detí, alebo iná blízka osoba po preukázania oprávneného záujmu.
-poručníkovi, ak sa o dieťa stará súdom ustanovenému opatrovníkovi
-osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona
-splnomocnenej osobe (musí mať písomné splnomocnenie od žiadateľa s overeným podpisom)
Žiadateľ môže požiadať o vydanie úradného výpisu z matriky v ktorejkoľvek obci, ktorá vedie matriku.


Rodná matrika
Vydanie rodného listu
- žiadosť môže podať občan, ktorého sa zápis týka, resp. oprávnená osoba
- potrebujete:  platný občiansky preukaz, pas alebo iný doklad totožnosti, ktorý ho nahrádza a vyplnený žiadosť správny poplatok 5,- € za každý výpis

Určenie otcovstva 
- je to súhlasné vyhlásenie rodičov pred narodením dieťaťa, a to v čase, keď je už počaté, alebo po narodení, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo na súde. Pred narodením dieťaťa musí prísť matka i otec dieťaťa osobne (po narodení dieťaťa platí to isté)
- potrebujete: platný občiansky preukaz, ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela

Zmena mena a priezviska hlavne v nasledujúcich prípadoch:
- zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak 
- zmena priezviska po rozvode manželstva do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
- zmena v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského  prechyľovania
  (potrebujete: platný občiansky preukaz, žiadosť)
- správny poplatok 5,-€ za vydanie nového výpisu


Sobášna matrika
- Vydanie sobášneho listu
- Civilné a cirkevné sobáše-uzavretie manželstva na území mesta
- Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom


Úmrtná matrika
- Vydanie úmrtného listu
- Zápis úmrtia, ktoré nastali na území mesta


Zápisy do osobitnej matriky
- Narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine

Iné
- Osvedčenie listín a podpisov
- Evidencia hrobových miest
- Pokladňa pre budovu „C“

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 1. 2021
zamračené 3 °C -1 °C
štvrtok 28. 1. rain and snow 3/-1 °C
piatok 29. 1. mierny dážď 7/2 °C
sobota 30. 1. oblačno 9/4 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko