Veľký Meder

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

 

 

 

 „Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.“
 

ITMS2014+:312041Y403

 

Doba realizácie:  september 2019 – február 2023

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Mesto Veľký Meder je od septembra 2019 zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Záujem mesta zapojiť sa do NP BOKKÚ vyplýval zo skutočnosti, že mesto realizovalo aj NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a má snahu nadviazať na úspešnú prácu a pozitívne výsledky dosiahnuté v rámci tohto NP.

 

V rámci KC sú poskytované služby: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívne a záujmové činnosti, je poskytovaná pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Sociálne poradenstvo je poskytované v oblasti sociálneho poistenia, rodiny, sociálneho systému, spolunažívania, kultúrneho vyžitia, záujmovej činnosti, sociálno-duchovného vyžitia. Špecializované poradenstvo sa dotýka špecifických oblastí sociálneho systému. Riešia sa pracovno-právne otázky, otázky kurately, osobného bankrotu, štátnych sociálnych dávok, sociálneho zabezpečenia – dôchodku, majetkovo-právnych vzťahov, záležitostí občianskych združení, účtovných otázok, zdravotných otázok, exekúcií. V rámci poskytovania pomoci pri uplatnení práv a právom chránených záujmov je poskytovaná pomoc pri vyplnení tlačív, prekladaní úradných listín z úradného jazyka, poskytovaní kontaktov na rôzne inštitúcie, pomoc pri sformulovaní úradných listín, ako aj pri e-mailovej, resp. telefonickej komunikácii s inštitúciami a mnoho ďalších. Súčasťou práce KC sú aj skupinové aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí a mládeže: šport, logické a spoločenské hry, tvorivá činnosť, čítanie rozprávok a príbehov, voľné diskusie a pod.

Hlavným cieľom projektu a zároveň mesta Veľký Meder je poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít. Nemenej dôležitým je aj cieľ: zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

 

Prácu v Komunitnom centre zabezpečujú:

Odborný garant KC:                                                                          Odborný pracovník KC:

Judita Tóthová, Mgr.                                                                          Attila Baráth, Mgr.  

tel.: 031 550 12 23                                                                             0903 273 134     

e-mail:  judita.tothova@velkymeder.sk                                          attila.barath@velkymeder.sk                                                        

Komunitný pracovník KC:                                                               Pracovník KC

Bc. Balázs Számel                                                                                   Rozália Bartalosová                     

e-mail: balazs.szamel@velkymeder.sk                                        Tel.: 0949 524 752

 

 

Priestory KC nájdete:

Hlavná 1864

Veľký Meder – mestská časť Ižop

932 01 Veľký Meder

tel.: 031 550 12 23

 

 

OTVÁRACIE HODINY

 

PONDELOK                           7:30       -              15:30

 

UTOROK                                7:30       -              15:30

 

STREDA                                  7:30       -              16:00

 

ŠTVRTOK                               7:30       -              15:30

 

PIATOK                                  7:30       -              15:00

 

SOBOTA                                zatvorené

 

NEDEĽA                                 zatvorené

 

Správca budovy: Rozália Bartalosová, Kontakt: +421 949 524 752

 

 

Základné informácie o národnom projekte BOKKÚ nájdete aj na: https://bokku.gov.sk/

KC

Plagát (212.31 kB)

Charakteristika práce pracovníkov KC

NP BOKKÚ - v krátkosti o projekte

VZN 186 - o službách poskytovaných v KC

Štandardy komunitných centier

Plán Komunitného centra Veľký Meder 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 5. 6. 2023
slabý dážď 24 °C 13 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 21/15 °C
streda 7. 6. mierny dážď 20/15 °C
štvrtok 8. 6. slabý dážď 23/14 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko