Veľký Meder

Zoznam dlžníkov

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Fyzické osoby

Priezvisko a Meno / druh dane Adresa Výška nedoplatku v EUR Úhrady v EUR ku dňu
23.09.2020
Varga Fridrich - spolu Petöfiho 57, 932 01 Veľký Meder 164,25 164,25
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 164,25
Kovács Ladislav - spolu Hlavná 42, 932 01 Veľký Meder 790,27  
Daň z nehnuteľnosti   476,57  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   313,70  
Torma Alžbeta - spolu Hlavná 37, 932 01 Veľký Meder 1 360,68  
Daň z nehnuteľnosti   348,89  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 011,79  
Tóth Gejza - spolu Tichá 36, 932 01 Veľký Meder 408,81 105,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   408,81 105,00
Orvosová Mária - spolu Lesná 30, 932 01 Veľký Meder 432,87 432,87
Daň z nehnuteľnosti   31,17 31,17
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   401,70 401,70
Lapos František - spolu Orgovánová 6, 932 01 Veľký Meder 1 254,13 15,12
Daň z nehnuteľnosti   206,38 15,12
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 047,75  
Varga Alexander - spolu Dunajská 27, 932 01 Veľký Meder 207,68  
Daň z nehnuteľnosti   15,83  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   191,85  
Fehér Jozef - spolu 932 01 Veľký Meder 182,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60  
Nagy Jozef - spolu 932 01 Veľký Meder 170,45 24,35
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   170,45 24,35
Lázár Rudolf - spolu 932 01 Veľký Mederr 247,53  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   247,53  
Varga Kornel - spolu Sídl. M. Corvina 11, 932 01 Veľký Meder 181,71 104,34
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   181,71 104,34
Zsoldosová Mária - spolu Konopná 12, 932 01 Veľký Meder 320,47 116,41
Daň z nehnuteľnosti   137,05 63,52
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   183,42 52,89
Bielik Juraj - spolu Sídl. M. Corvina 36, 932 01 Veľký Meder 182,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60  
Kovács Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 271,94 144,19
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   271,94 144,19
Beke Ladislav - spolu 946 13 Okoličná na Ostrove 378 177,46  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   177,46  
Paxiánová Alžbeta - spolu Partizánska 39, 932 01 Veľký Meder 516,91 139,02
Daň z nehnuteľnosti   72,06 24,02
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   444,85 115,00
Kosárová Alžbeta - spolu Sídl. M. Corvina 37, 932 01 Veľký Mederr 618,86  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   618,86  
Kustyánová Gabriela - spolu 932 01 Veľký Meder 224,27  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   224,27  
Sárköziová Soňa - spolu 932 01 Veľký Meder 312,61  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   312,61  
Verešová Helena - spolu Partizánska 43, 932 01 Veľký Meder 1 823,58  
Daň z nehnuteľnosti   957,49  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   866,09  
Lénárt Július - spolu Stará 48, 932 01 Veľký Meder 737,46  
Daň z nehnuteľnosti   139,26  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   598,20  
Méry Ladislav - spolu Ružová 29, 932 01 Veľký Meder 228,11 228,11
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   228,11 228,11
Lévai Vojtech - spolu 946 17 Sokolce č. 191 643,18  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   643,18  
Bódis Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 273,90  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   273,90  
Hamar Zoltán - spolu 932 01 Veľký Meder 652,24  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   652,24  
Ravaszová Edita - spolu Poľovnícka 21, 932 01 Veľký Meder 289,67  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   289,67  
Sztojka Ján - spolu 932 01 Veľký Meder 313,74  
Daň z nehnuteľnosti   21,99  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   291,75  
Stojka Ladislav - spolu 930 28 Okoč-Opatovský Sokolec č. 242 403,49  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   403,49  
Lakatoš Eugen - spolu Komárňanská 36, 932 01 Veľký Meder 925,04  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   925,04  
Molnár Pavol - spolu Sídl. M. Corvina 15, 932 01 Veľký Meder 215,58 113,01
Daň z nehnuteľnosti   13,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   202,58 113,01
Patkoló Ondrej - spolu Komárňanská 112, 932 01 Veľký Meder 591,47  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   591,47  
Fatona Štefan - spolu Železničná 29, 932 01 Veľký Meder 2 265,58  
Daň z nehnuteľnosti   52,86  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   2 212,72  
Fodorová Katarína Hlavná 34, 932 01 Veľký Meder 182,61 182,61
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,61 182,61
Filipský Eduard - spolu Komárňanská 108, 932 01 Veľký Meder 597,07  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   597,07  
Zsemlye Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 834,58  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   834,58  
Rigo Milan - spolu Fučíkova 11, 932 01 Veľký Meder 447,63  
Daň z nehnuteľnosti   155,46  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,17  
Almási Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 222,85  
Daň z nehnuteľnosti   24,56  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   198,29  
Váradiová Margita - spolu Tichá 128, 932 01 Veľký Meder 643,79  
Daň z nehnuteľnosti   29,17  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   614,62  
Košár Luboš - spolu 932 01 Veľký Meder 872,66  
Daň z nehnuteľnosti   8,86  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   863,80  
Mezzey Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 516,58  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   516,58  
Krastenits Jozef - spolu Šarkaň 8, 932 01 Veľký Meder 745,11  
Daň z nehnuteľnosti   363,12  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   381,99  
Bekeová Ildikó - spolu 932 01 Veľký Meder 196,52  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   196,52  
Hlobiková Darina - spolu Kurtasrská 93, 932 01 Veľký Meder 1 045,88  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 045,88  
Czina Zoltán - spolu 932 01 Veľký Meder 179,39  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   179,39  
Zelenyansky Adam - spolu Petőfiho 52, 932 01 Veľký Meder 467,57  
Daň z nehnuteľnosti   86,53  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   381,04  
Fodor Ján - spolu 932 01 Veľký Meder 246,92  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   246,92  
Sárközi Žigmund - spolu 932 01 Veľký Meder 970,51  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   970,51  
Nagy Július - spolu Hlavná 74, 932 01 Veľký Meder 3 013,19  
Daň z nehnuteľnosti   578,80  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   2 434,39  
Bódiš Juraj - spolu 932 01 Veľký Meder 883,99  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   883,99  
Varga Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 233,50  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   233,50  
Mórocz Ivan - spolu J. Gagarina 6, 932 01 Veľký Meder 661,29  
Daň z nehnuteľnosti   194,12  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   467,17  
Filipský František - spolu Jelenia 1, 932 01 Veľký Meder 453,68  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   453,68  
Rábel Franišek - spolu 932 01 Veľký Meder 191,53  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   191,53  
Nagy Anton - spolu Ružová 2, 932 01 Veľký Meder 489,71  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   489,71  
Csápai Zoltán - spolu Komárňaská 26, 932 01 Veľký Meder 262,80 20,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   262,80 20,00
Monduková Jolana - spolu Lesná 33, 932 01 Veľký Meder 227,15 92,15
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   227,15 112,15
Feketeová Mária - spolu Komárňanská 100, 932 01 Veľký Meder 807,46 137,10
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   807,46 137,10
Méryová Laura - spolu 932 01 Veľký Meder 933,75  
Daň z nehnuteľnosti   3,55  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   933,75  
Kozma Ľudovít - spolu 932 01 Veľký Meder 292,18  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,18  
Csémi Zoltán - spolu Tichá 35, 932 01 Veľký Meder 1 012,18  
Daň z nehnuteľnosti   193,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   818,98  
Nagy Robert - spolu Komárňanská 28,932 01 Veľký Meder 241,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   241,25  
Soós Vojtech - spolu Komárňanská 32, 932 01 Veľký Meder 380,83  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   380,83  
Lakatosová Mariana - spolu 925 85 Neded č. 514 242,13  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   242,13  
Csicsó Robert - spolu 932 01 Veľký Meder 960,89  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   960,89  
Dorozlai Eugen - spolu 930 28 Okoč 278,72  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   278,72  
Sárköziová Zuzana - spolu Želiarska 81, 932 01 Veľký Meder 391,62 188,35
Daň z nehnuteľnosti   24,11 24,11
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   367,51 164,24
Lévaiová Kveta - spolu 932 01 Veľký Meder 594,89  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   594,89  
Kürthy Zsolt - spolu 932 01 Veľký Meder 633,73  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   633,73  
Farkaš Ivan - spolu Jahodová 39, 932 01 Veľký Meder 272,99  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   272,99  
Kósa Ladislav - spolu Komárňanská 28,932 01 Veľký Meder 1 080,69  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 080,69  
Kristófová Magdaléna - spolu 932 01 Veľký Meder 200,85  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   200,85  
Lévaiová Iveta - spolu 932 01 Veľký Meder 639,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   639,00  
Tóth Zoltán - spolu Jahodová 26, 932 01 Veľký Meder 1 343,50  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 343,50  
Wagner Rudolf - spolu Mostová 40, 932 01 Veľký Meder 2 114,10  
Daň z nehnuteľnosti   1 785,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   328,50  
Ollé Jozef - spolu 946 17 Sokolce č. 338 616,03  
Daň z nehnuteľnosti   248,47  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   357,56  
Daň za psa   10,00  
Gaál Ondrej MVDr. - spolu Dubová 25, 932 01 Veľký Meder 427,60  
Daň z nehnuteľnosti   245,10  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,50  
Németh František - spolu Topoľnícka cesta 1189/23, 930 13 Trhová Hradská 340,78  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   340,78  
Bothová Zuzana - spolu Komárňanská 36, 932 01 Veľký Meder 237,07  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,07  
Farkašová Zuzana - spolu Ružová 8, 932 01 Veľký Meder 506,88  
Daň z nehnuteľnosti   9,19  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   497,69  
Fatonová Anna - spolu Kračanská cesta 6244/9, 929 01 Dunajská Streda 326,24  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   326,24  
Horváth Koloman - spolu Kúpeľná 8, 932 01 Veľký Meder 303,23  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   303,23  
Filipský Gabriel - spolu Nám. Mládeže 24, 932 01 Veľký Meder 326,34  
Daň z nehnuteľnosti   13,74  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   312,60  
Bartaloš Tibor - spolu Hlavná 101/17, 930 28 Okoč - Opat. Sokolec 194,18  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   194,18  
Stojka Štefan - spolu 932 01 Veľký Meder 659,07  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   659,07  
Árvai Robert - spolu 932 01 Veľký Meder 343,15  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   343,15  
Blažiček Jaroslav - spolu 932 01 Veľký Meder 163,08  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   163,08  
Dingová Ildikó - spolu 932 01 Veľký Meder 206,45  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   206,45  
Stojka Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 160,95  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   160,95  
Nagyová Anna - spolu Sídl. M. Corvina 1, 932 01 Veľký Meder 426,45  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   426,45  
Dinga František - spolu 932 01 Veľký Meder 1 171,13  
Daň z nehnuteľnosti   3,55  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 167,58  
Árvai Peter - spolu Štadiónová 30, 932 01 Veľký Meder 670,64  
Daň z nehnuteľnosti   287,28  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   383,36  
Szabó Attila - spolu Komárňanská 24, 932 01 Veľký Meder 274,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   274,00  
Stojková Oľga - spolu Kračanská cesta 69, 929 01 Dunajská Streda 1 147,67  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 147,67  
Lakatosová Soňa - spolu 932 01 Veľký Meder 181,33  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   181,33  
Aganbegovičová Adriana Mgr. - spolu Lidér Tejed 17, 929 01 Dunajská Streda 359,15  
Daň z nehnuteľnosti   141,19  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   217,96  
Németh Roland - spolu 946 16 Holiare č. 255 476,16  
Daň z nehnuteľnosti   7,10  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   469,06  
Pajor Karol - spolu Konvalinková 36, 932 01 Veľký Meder 28 538,00  
Daň z nehnuteľnosti   28 272,80  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   265,20  
Stojka Robert - spolu Železničná 27, 932 01 Veľký Meder 2 972,71 206,85
Daň z nehnuteľnosti   200,21  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   2 772,50 206,85
Magyaricsová Erika - spolu 932 01 Veľký Meder 966,50  
Daň z nehnuteľnosti   38,35  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   928,15  
Simonics Ladislav - spolu Max. Gorkého 15, 932 01 Veľký Meder 1 488,50 404,02
Daň z nehnuteľnosti   1 023,24 5,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   465,26 399,02
Chvostál Márk - spolu Sídl. M. Corvina 9, 932 01 Veľký Meder 1 025,36  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 025,36  
Végh Valentín - spolu Táborská 5, 932 01 Veľký Meder 952,30 91,25
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   952,30 91,25
Kalupka František - spolu Sv. Štefana 1, 932 01 Veľký Meder 374,27  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   374,27  
Fodorová Mária - spolu Jahodová 28, 932 01 Veľký Meder 292,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20  
Dingová Silvia - spolu 932 01 Veľký Meder 584,39  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   584,39  
Stojková Oľga - spolu 932 01 Veľký Meder 181,33  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   181,33  
Almášy Ján - spolu Jahodová 37, 932 01 Veľký Meder 712,45  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   712,45  
Sipos Ladislav - spolu Čertovica 6, 977 01 Jarabá 322,50  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   322,50  
Némethová Katarína - spolu Komárňanská 110, 932 01 Veľký Meder 363,99  
Daň z nehnuteľnosti   19,68  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   344,31  
Ujlaky Attila - spolu Stará 18, 932 01 Veľký Meder 613,63  
Daň z nehnuteľnosti   239,18  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   374,45  
Bohus Ján - spolu Kurtasrská 39, 932 01 Veľký Meder 275,30  
Daň z nehnuteľnosti   110,95  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,35  
Simonicsová Gabriela - spolu Konopná 30, 932 01 Veľký Meder 981,78  
Daň z nehnuteľnosti   476,17  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   495,61  
Daň za psa   10,00  
Šárköziová Laura - spolu 932 01 Veľký Meder 209,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   209,00  
Dinga Csaba -spolu 932 01 Veľký Meder 199,58  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   199,58  
Stojka Gejza - spolu 932 01 Veľký Meder 507,45  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   507,45  
Sollazzo Kristína - spolu 932 01 Veľký Meder 196,97  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   196,97  
Almášy Ernest - spolu Dunajská 96, 932 01 Veľký Meder 488,24  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   488,24  
Vörösová Denisa - spolu 932 01 Veľký Meder 638,30  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   638,30  
Belucz Karol - spolu Podlesná 10, 932 01 Veľký Meder 2 154,76  
Daň z nehnuteľnosti   1 373,48  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   781,28  
Balážová Angelika - spolu 932 01 Veľký Meder 1 187,40  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 139,07  
Daň za psa   48,33  
Stojková Helena - spolu Ružová 10, 932 01 Veľký Meder 1 589,05  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 589,05  
Egyházyová Noémi - spolu 932 01 Veľký Meder 250,80 250,80
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   250,80 250,80
Stojková Iveta - spolu Železničná 29, 932 01 Veľký Meder 283,17  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   283,17  
Sztojka František - spolu 932 01 Veľký Meder 514,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   514,25  
Bozó Peter - spolu Komárňanská 32, 932 01 Veľký Meder 187,75 15,60
Daň z nehnuteľnosti   23,40 15,60
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,35  
Šárköziová Marieta - spolu Jahodová 41, 932 01 Veľký Meder 427,80  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   427,80  
Fitosová Klaudia - spolu 183, 946 17 Sokolce 423,33  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   423,33  
Scheffer Silvia - spolu Fučíkova 70, 932 01 Veľký Meder 791,37  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   791,37  
Csonka Jozef - spolu Jahodová 22, 932 01 Veľký Meder 486,85  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   486,85  
Bláho Robert - spolu 932 01 Veľký Meder 264,37  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   264,37  
Belucz Juraj - spolu 248, 96 16 Holiare 203,65  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   203,65  
Nagy Peter Sídl. M. Corvina 37, 932 01 Veľký Meder 217,83  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   217,83  
Šárközyová Terézia - spolu Podlesná 12, 932 01 Veľký Meder 308,05 1,20
Daň z nehnuteľnosti   1,20 1,20
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   306,85  
Sárköziová Zuzana - spolu Jahodová 23, 932 01 Veľký Meder 483,10  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   483,10  
Sztojková Mária - spolu Jahodová 20, 932 01 Veľký Meder 880,95  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   880,95  
Roštášová Kateřina - spolu 932 01 Veľký Meder 621,10  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   621,10  
Ujváry Martina - spolu Petőfiho 62/A, 932 01 Veľký Meder 417,23 307,73
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   417,23 307,73
Šárköziová Anna - spolu Jahodová 15, 932 01 Veľký Meder 803,28  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   803,28  
Szabó Veronika - spolu Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder 207,49  
Daň z nehnuteľnosti   42,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,89  
Nagy Peter - spolu 949 05 Holiare 320,99  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   320,99  
Harviščáková Petronela - spolu Štúrovo nábrežie 2503/9, 052 80 Špišská N.Ves 354,84  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   354,84  
Lakatosová Tímea - spolu 932 01 Veľký Meder 977,29  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   977,29  
Bodis Mário - spolu 932 01 Veľký Meder 503,56  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   503,56  
Fodorová Monika - spolu 221, 946 18 Trávnik 456,80  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   456,80  
Sztojková Eva - spolu 932 01 Veľký Meder 1 195,41  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 195,41  
Horváthová Anna - spolu 932 01 Veľký Meder 164,30  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,30  
Kántor Erika - spolu 932 01 Veľký Meder 392,05  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   392,05  
Dömeová Judita - spolu 932 01 Veľký Meder 401,70  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   401,70  
Horváth Ernest - spolu 932 01 Veľký Meder 177,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   177,60  
Sárközy Gabriel - spolu 932 01 Veľký Meder 161,30  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   161,30  
Mészárosová Mária - spolu 932 01 Veľký Meder 582,58  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   582,58  
Szücs Nagy Mária -spolu 932 01 Veľký Meder 292,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20  
Kulacsová Eva - spolu Sídl. M. Corvina 21, 932 01 Veľký Meder 200,85  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   200,85  
Ollári Tibor - spolu Hlavná 34, 932 01 Veľký Meder 894,80  
Daň z nehnuteľnosti   623,10  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   271,70  
Szigeti Teodor - spolu Komárňanská 104, 932 01 Veľký Meder 173,59  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   173,59  
Mezzeyová Melinda - spolu 932 01 Veľký Meder 531,15  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   531,15  
Lakatos Alexander - spolu Stará 31, 932 01 Veľký Meder 309,49  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   309,49  
Lakatosová Mária - spolu Stará 31, 932 01 Veľký Meder 798,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   798,00  
Farkas Szilvia - spolu Sídl. M. Corvina 41, 932 01 Veľký Meder 249,11  
Daň z nehnuteľnosti   57,96  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   191,15  
Lakatošová Helena - spolu Železničná 27, 932 01 Veľký Meder 237,35  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,35  
Kováčová Monika - spolu Ružová 7, 932 01 Veľký Meder 182,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60  
Both Stanislav - spolu Sídl. M. Corvina 15, 932 01 Veľký Meder 182,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60  
Csehová Veronika -spolu Sídl. M. Corvina 4, 932 01 Veľký Meder 493,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   493,00  
Nagyová Mónika - spolu Ružová 11, 932 01 Veľký Meder 267,90  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   267,90  
Lezsatková Renáta - spolu 932 01 Veľký Meder 190,55  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   190,55  
Varga Tamás - spolu Jánošíkova 1241/6, 972 51 Handlová 177,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   177,25  
Ujlaky Annamária - spolu Ľ. Kossútha 9, 932 01 Veľký Meder 328,54  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   328,54  
Mészárosová Irena - spolu 932 01 Veľký Meder 700,40  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   700,40  
Tóth Ferdinand - spolu 932 01 Veľký Meder 237,35  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,35  
Szalai Štefan - spolu Komárňanská 32, 932 01 Veľký Meder 210,75  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   210,75  
Ujjová Melinda - spolu Ružová 6, 932 01 Veľký Meder 182,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60  
Veszprémi Ján - spolu Ružová 28, 932 01 Veľký Meder 236,24  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   236,24  
Soós Vojtech - spolu 932 01 Veľký Meder 642,10  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   642,10  
Surovec Juraj - spolu Komárňanská 10, 932 01 Veľký Meder 292,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20  
Lukovicsová Mária - spolu Sídl. M. Corvina 32, 932 01 Veľký Meder 493,05 466,08
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   493,05 466,08
Sipos Elemír - spolu 932 01 Veľký Meder 182,70  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,70  
Zsoldosová Alica - spolu 932 01 Veľký Meder 438,30 438,30
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   438,30 438,30
Kissová Mária - spolu Tichá 126, 932 01 Veľký Meder 607,16 23,24
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   607,16 23,24
Daniová Ildikó - spolu Komárňanská 10, 932 01 Veľký Meder 299,52  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   299,52  
Farkas Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 228,99  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   228,99  
Samu Eva - spolu Ružová 15, 932 01 Veľký Meder 292,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20  
Csicsóová Eva - spolu 932 01 Veľký Meder 182,75  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,75  
Varga Ladislav - spolu Dolná 7, 932 01 Veľký Meder 299,47  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   299,47  
Mikolaiová Anna - spolu Ružová 27, 932 01 Veľký Meder 397,02 164,25
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   397,02 164,25
Levánska Henrieta - spolu 932 01 Veľký Meder 249,65  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   249,65  
Feledi Milan - spolu Nám. Hrdinov 25, 932 01 Veľký Meder 219,15  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   219,15  
Stojková Veronika - spolu Jahodová 45, 932 01 Veľký Meder 168,75 30,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   168,75 30,00
Stojková Tünde - spolu Šarkaň 23, 932 01 Veľkký Meder 365,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   365,20  
Hodosiová Krasnici Aneta - spolu Fučíkova 32, 932 01 Veľký Meder 1 144,19  
Daň z nehnuteľnosti   470,49  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   673,70  
Sillík Štefan - spolu Horná 431, 930 36 Horná Potôň 174,70  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   174,70  
Mezzeyová Mária - spolu Lesná 56, 932 01 Veľký Meder 255,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   255,60  
Manet Jozef - spolu Sídl. M. Corvina 41, 932 01 Veľký Meder 164,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25  
Varga Pavol - spolu Jahodová 33, 932 01 Veľký Meder 374,04  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   374,04  
Baláž Alica - spolu 932 01 Veľký Meder 419,95  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   419,95  
Gerhátová Angelika - spolu Sídl. M. Corvina 39, 932 01 Veľký Meder 292,15  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,15  
Stojková Sandra - spolu 932 01 Veľký Meder 448,40  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   448,40  
Csápai Richard - spolu Jahodová 13, 932 01 Veľký Meder 255,70  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   255,70  
Nádoš Margita - spolu Sídl. M. Corvina 40, 932 01 Veľký Meder 160,70  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   160,70  
Fatona Štefan - spolu Železničná 29, 932 01 Veľký Meder 469,35  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   469,35  
Lacko Štefan - spolu Mostová 4, 932 01 Veľký Meder 182,60  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60  
Lakatos Juraj - spolu Lastovičková 17, 932 01 Veľký Meder 273,90  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   273,90  
Dorozlayová Petra - spolu Hlavná 9/36, 930 28 Okoč 164,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25  
Magyarics Zsolt - spolu Petőfiho 55, 932 01 Veľký Meder 212,65 25,10
Daň z nehnuteľnosti   30,10 25,10
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,55  
Keszán Zoltán - spolu Sídl. M. Corvina 30, 932 01 Veľký Meder 292,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20  
Oláhová Simona - spolu Ružová 28, 932 01 Veľký Meder 219,15  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   219,15  
Vadovics Attila - spolu 932 01 Veľký Meder 237,45  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,45  
Fitosová Adela - spolu 932 01 Veľký Meder 456,50  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   456,50  
Stojka Roman - spolu Osada Dankó Pistu 45, 946 03 Kolárovo 198,55  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   198,55  
Pándiová Monika - spolu 932 01 Veľký Meder 243,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   243,00  
Pándi Anikó - spolu 932 01 Veľký Meder 300,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   300,00  
Pásztorová Gertrúda - spolu 932 01 Veľký Meder 292,20 292,20
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 292,20
Sárköziová Žaneta - spolu Kmeťová 2733/35, 940 02 Nové Zámky 247,90  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   247,90  
Stojková Laura - spolu 949 01 Nitra 176,90  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   176,90  
Mikóová Zuzana - spolu 932 01 Veľký Meder 292,20  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20  
Váradiová Jolana - spolu 932 01 Veľký Meder 387,35 20,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   387,35 20,00
Beluczová Adela - spolu 932 01 Veľký Meder 363,80  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   363,80  
Horváthová Hermina - spolu 932 01 Veľký Meder 328,50  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   328,50  
Csápaiová Nikoleta - spolu 932 01 Veľký Meder 255,50  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   255,50  
Koháry Alexander - spolu 932 01 Veľký Meder 164,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25  
Mišáková Jana - spolu 932 01 Veľký Meder 292,00  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,00  
Stojková Angelika - spolu 932 01 Veľký Meder 821,70  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   821,70  
Keszegh Juraj - spolu Orgovánová 6, 932 01 Veľký Meder 273,75  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   273,75  
Kürtiová Adriana - spolu 932 01 Veľký Meder 164,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25  
Tóthová Eva - spolu 932 01 Veľký Meder 434,90  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   434,90  
Juhászová Anita - spolu Komárňanská 51, 932 01 Veľký Meder 164,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25  
Inczédiová Gyöngyi - spolu 932 01 Veľký Meder 164,25  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25  
Kanovitsová Bianka - spolu Jahodová 25, 932 01 Veľký Meder 194,75  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   187,25  
Daň za psa   7,50  
Blahut Ladislav - spolu Okočská 46, 932 01 Veľký Meder 3 958,58 28,42
Daň z nehnuteľnosti   3 958,58 28,42
Domonkos Dávid - spolu Hlboká 67/2, 929 01 Dunajská Streda 536,62  
Daň z nehnuteľnosti   536,66  
Gerhát Štefan - spolu Dunajská 59, 932 01 Veľký Meder 286,04  
Daň z nehnuteľnosti   198,04  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   73,00  
Daň za psa   15,00  
Gonda Zoltán - spolu Petöfiho 45, 932 01 Veľký Meder 192,06 192,06
Daň z nehnuteľnosti   192,06 192,06
Gumuláková Regina - spolu Táborská 25B, 932 01 Veľký Meder 248,32 54,75
Daň z nehnuteľnosti   193,57  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   54,75 54,75
Iván Imrich - spolu Mostová 25, 932 01 Veľký Meder 1 312,35 692,67
Daň z nehnuteľnosti   1 239,36 619,68
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   72,99 72,99
Juhász Ivan - spolu Komárňanská 51, 932 01 Veľký Meder 167,64  
Daň z nehnuteľnosti   167,60  
Keszeghová Makréta - spolu Táborská 39, 932 01 Veľký Meder 314,22  
Daň z nehnuteľnosti   204,62  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   109,60  
Kovács Zoltán, Ing. - spolu Jasná ulica 260/83, 929 01 Veľké Dvorníky 248,14 29,12
Daň z nehnuteľnosti   248,14 29,12
Kulacsová Veronika - spolu 932 01 Veľký Meder 192,19  
Daň z nehnuteľnosti   100,89  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   91,30  
Lelkesová Anikó - spolu 932 01 Veľký Meder 224,55 79,89
Daň z nehnuteľnosti   188,05 61,64
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   36,50 18,25
Magyarics Andrea Ing. - spolu Lesná 85, 932 01 Veľký Meder 1 308,05  
Daň z nehnuteľnosti   1 235,05  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   73,00  
Makó Peter - spolu 25, 930 08 Čiližská Radvaň 199,43  
Daň z nehnuteľnosti   181,18  
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   18,25  
Mióová Mónika - spolu Sídl. M. Corvina 13, 932 01 Veľký Meder 545,24  
Daň z nehnuteľnosti   545,24  
Németh Vincent - spolu Petöfiho 32/B, 932 01 Veľký Meder 670,47 370,47
Daň z nehnuteľnosti   670,47 370,47
Papp Zoltán - spolu Dunajská 117, 932 01 Veľký Meder 820,35 820,35
Daň z nehnuteľnosti   820,35 820,35
Horváth Zoltán Ing. - spolu Nám. Hrdinov 11, 932 01 Veľký Meder 3 142,59  
Daň z nehnuteľnosti   3 127,59  
Daň za psa   15,00  
Peter Šuch - spolu Tichá 34, 932 01 Veľký Meder 5 072,40 5072,40
Daň z nehnuteľnosti   1 376,40 1376,40
Komunálny odpad - množstvovým zberom   3 696,00 3696,00
Rajzák Edit MUDr. - spolu Veľkoblahovská 1064/118, 929 01 Dun. Streda 326,04 326,04
Daň z nehnuteľnosti   244,44 244,44
Komunálny odpad - množstvovým zberom   81,60 81,60
Rúznárová Erika - spolu Bulíkova 2681/11, 851 04 Bratislava 192,66  
Daň z nehnuteľnosti   192,66  
Tamási Juraj - spolu Hlavná 53, 932 01 Veľký Meder 266,87 266,87
Daň z nehnuteľnosti   266,87 266,87
Torma Ladislav - spolu Hlavná 37, 932 01 Veľký Meder 372,55 122,07
Daň z nehnuteľnosti   372,55 122,07
Váradi Arpád - spolu Lastovičková 14, 932 01 Veľký Meder 706,87 706,87
Daň z nehnuteľnosti   706,87 706,87
Veverka Vladimír - spolu Hlavná 37, 932 01 Veľký Meder 675,12  
Daň z nehnuteľnosti   675,12  
Wiedermann Karol - spolu 159, 930 35 Michal na Ostrove 1 337,41  
Daň z nehnuteľnosti   1 337,41  

 

Právnické osoby

Priezvisko a Meno / druh dane Sídlo Výška nedoplatku v EUR Úhrady v EUR ku dňu
23.09.2020
MGDS, a.s. - spolu Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda 3 286,05 1094,25
Daň z nehnuteľnosti   3 286,05 1094,25
TIGER SLOVAKIA, s.r.o. - spolu Stará 3, 932 01 Veľký Meder 4 557,47  
Daň z nehnuteľnosti   3 892,41  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   665,06  
KARMON, s.r.o. - spolu Stará 674/46, 932 01 Veľký Meder 4 023,64  
Daň z nehnuteľnosti   3 390,64  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   633,00  
MEGA FINANC, s.r.o. -spolu Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda 5 333,84  
Daň z nehnuteľnosti   5 333,84  
AgriTechnika, s.r.o. - spolu Medveďovská 3373/9, 932 01 Veľký Meder 3 101,10  
Daň z nehnuteľnosti   2 856,30  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   244,80  
BAKO Invest, s.r.o. - spolu Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder 7 846,28  
Daň z nehnuteľnosti   2 498,28  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   5 348,00  
PRIMAVIN, s.r.o. - spolu Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder 1 647,45  
Daň z nehnuteľnosti   1 316,25  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   331,20  
MGDS, a.s. - spolu Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda 1 861,56  
Daň z nehnuteľnosti   1 861,56  
DREVOMONT AMB, s.r.o. - spolu Komárňanská 104, 932 01 Veľký Meder 2 179,61 1611,70
Daň z nehnuteľnosti   2 179,61 1611,70
TSM Veľký Meder, s.r.o. - spolu Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder 2 298,50  
Daň z nehnuteľnosti   2 298,50  
Condor Invest, s.r.o. - spolu Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder 4 765,30 2374,14
Daň z nehnuteľnosti   4 765,30 2374,14
VIDTUR, s.r.o. - spolu Široká 56, 930 28 Okoč 1 697,05  
Daň z nehnuteľnosti   1 697,05  
MONKAR s.r.o. - spolu Stará 46, 932 01 Veľký Mederr 1 981,85  
Daň z nehnuteľnosti   1 981,85  
NT - TRADE, s.r.o. - spolu Komárňanská 22, 932 01 Veľký Meder 5 524,88  
Daň z nehnuteľnosti   4 705,68  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   819,20  
S.M.Bau, s.r.o. - spolu Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda 4 411,67  
Daň z nehnuteľnosti   4 411,67  
M&J INVEST s.r.o. - spolu Októbrová 1857/15A, 929 01 Dunajská Streda 10 154,52 7143,52
Daň z nehnuteľnosti   9 538,52 7143,52
Komunálny odpad - množstvovým zberom   616,00  
ZERDA - PODUNAJSKO, družstvo - spolu Táborská 73, 932 01 Veľký Meder 2 198,00  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   2 198,00  
GoodGastro, s.r.o. - spolu Štadiónová 26, 932 01 Veľký Meder 3 036,00  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   3 036,00  
CPS spol. s r.o. - spolu Široká 56, 930 28 Okoč 4 585,60  
Komunálny odpad - množstvovým zberom   4 585,60  

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, sobota 28. 11. 2020
zamračené 3 °C -1 °C
nedeľa 29. 11. jasná obloha 4/-2 °C
pondelok 30. 11. jasná obloha 4/-2 °C
utorok 1. 12. polojasno 3/-2 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko