Veľký Meder

Zoznam dlžníkov

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Fyzické osoby

Priezvisko a Meno / druh dane Adresa Výška nedoplatku v EUR Úhrady v EUR ku dňu
15.12.2020
Varga Fridrich - spolu Petöfiho 57, 932 01 Veľký Meder 164,25 164,25
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 164,25
Kovács Ladislav - spolu Hlavná 42, 932 01 Veľký Meder 790,27 0,00
Daň z nehnuteľnosti   476,57 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   313,70 0,00
Torma Alžbeta - spolu Hlavná 37, 932 01 Veľký Meder 1 360,68 0,00
Daň z nehnuteľnosti   348,89 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 011,79 0,00
Tóth Gejza - spolu Tichá 36, 932 01 Veľký Meder 408,81 85,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   408,81 105,00
Orvosová Mária - spolu Lesná 30, 932 01 Veľký Meder 432,87 432,87
Daň z nehnuteľnosti   31,17 31,17
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   401,70 401,70
Lapos František - spolu Orgovánová 6, 932 01 Veľký Meder 1 254,13 15,12
Daň z nehnuteľnosti   206,38 15,12
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 047,75 0,00
Varga Alexander - spolu Dunajská 27, 932 01 Veľký Meder 207,68 0,00
Daň z nehnuteľnosti   15,83 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   191,85 0,00
Fehér Jozef - spolu 932 01 Veľký Meder 182,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60 0,00
Nagy Jozef - spolu 932 01 Veľký Meder 170,45 24,35
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   170,45 24,35
Lázár Rudolf - spolu 932 01 Veľký Mederr 247,53 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   247,53 0,00
Varga Kornel - spolu Sídl. M. Corvina 11, 932 01 Veľký Meder 181,71 104,34
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   181,71 104,34
Zsoldosová Mária - spolu Konopná 12, 932 01 Veľký Meder 320,47 109,97
Daň z nehnuteľnosti   137,05 63,52
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   183,42 52,89
Bielik Juraj - spolu Sídl. M. Corvina 36, 932 01 Veľký Meder 182,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60 0,00
Kovács Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 271,94 144,19
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   271,94 144,19
Beke Ladislav - spolu 946 13 Okoličná na Ostrove 378 177,46 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   177,46 0,00
Paxiánová Alžbeta - spolu Partizánska 39, 932 01 Veľký Meder 516,91 139,02
Daň z nehnuteľnosti   72,06 24,02
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   444,85 115,00
Kosárová Alžbeta - spolu Sídl. M. Corvina 37, 932 01 Veľký Mederr 618,86 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   618,86 0,00
Kustyánová Gabriela - spolu 932 01 Veľký Meder 224,27 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   224,27 0,00
Sárköziová Soňa - spolu 932 01 Veľký Meder 312,61 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   312,61 0,00
Verešová Helena - spolu Partizánska 43, 932 01 Veľký Meder 1 823,58 0,00
Daň z nehnuteľnosti   957,49 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   866,09 0,00
Lénárt Július - spolu Stará 48, 932 01 Veľký Meder 737,46 0,00
Daň z nehnuteľnosti   139,26 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   598,20 0,00
Méry Ladislav - spolu Ružová 29, 932 01 Veľký Meder 228,11 228,11
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   228,11 228,11
Lévai Vojtech - spolu 946 17 Sokolce č. 191 643,18 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   643,18 0,00
Bódis Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 273,90 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   273,90 0,00
Hamar Zoltán - spolu 932 01 Veľký Meder 652,24 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   652,24 0,00
Ravaszová Edita - spolu Poľovnícka 21, 932 01 Veľký Meder 289,67 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   289,67 0,00
Sztojka Ján - spolu 932 01 Veľký Meder 313,74 0,00
Daň z nehnuteľnosti   21,99 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   291,75 0,00
Stojka Ladislav - spolu 930 28 Okoč-Opatovský Sokolec č. 242 403,49 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   403,49 0,00
Lakatoš Eugen - spolu Komárňanská 36, 932 01 Veľký Meder 925,04 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   925,04 0,00
Molnár Pavol - spolu Sídl. M. Corvina 15, 932 01 Veľký Meder 215,58 113,01
Daň z nehnuteľnosti   13,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   202,58 113,01
Patkoló Ondrej - spolu Komárňanská 112, 932 01 Veľký Meder 591,47 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   591,47 0,00
Fatona Štefan - spolu Železničná 29, 932 01 Veľký Meder 2 265,58 0,00
Daň z nehnuteľnosti   52,86 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   2 212,72 0,00
Fodorová Katarína Hlavná 34, 932 01 Veľký Meder 182,61 182,61
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,61 182,61
Filipský Eduard - spolu Komárňanská 108, 932 01 Veľký Meder 597,07 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   597,07 0,00
Zsemlye Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 834,58 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   834,58 0,00
Rigo Milan - spolu Fučíkova 11, 932 01 Veľký Meder 447,63 0,00
Daň z nehnuteľnosti   155,46 8,70
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,17 31,06
Almási Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 222,85 0,00
Daň z nehnuteľnosti   24,56 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   198,29 0,00
Váradiová Margita - spolu Tichá 128, 932 01 Veľký Meder 643,79 0,00
Daň z nehnuteľnosti   29,17 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   614,62 0,00
Košár Luboš - spolu 932 01 Veľký Meder 872,66 0,00
Daň z nehnuteľnosti   8,86 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   863,80 0,00
Mezzey Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 516,58 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   516,58 0,00
Krastenits Jozef - spolu Šarkaň 8, 932 01 Veľký Meder 745,11 0,00
Daň z nehnuteľnosti   363,12 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   381,99 0,00
Bekeová Ildikó - spolu 932 01 Veľký Meder 196,52 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   196,52 0,00
Hlobiková Darina - spolu Kurtasrská 93, 932 01 Veľký Meder 1 045,88 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 045,88 0,00
Czina Zoltán - spolu 932 01 Veľký Meder 179,39 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   179,39 0,00
Zelenyansky Adam - spolu Petőfiho 52, 932 01 Veľký Meder 467,57 0,00
Daň z nehnuteľnosti   86,53 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   381,04 0,00
Fodor Ján - spolu 932 01 Veľký Meder 246,92 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   246,92 0,00
Sárközi Žigmund - spolu 932 01 Veľký Meder 970,51 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   970,51 0,00
Nagy Július - spolu Hlavná 74, 932 01 Veľký Meder 3 013,19 0,00
Daň z nehnuteľnosti   578,80 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   2 434,39 0,00
Bódiš Juraj - spolu 932 01 Veľký Meder 883,99 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   883,99 0,00
Varga Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 233,50 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   233,50 0,00
Mórocz Ivan - spolu J. Gagarina 6, 932 01 Veľký Meder 661,29 0,00
Daň z nehnuteľnosti   194,12 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   467,17 0,00
Filipský František - spolu Jelenia 1, 932 01 Veľký Meder 453,68 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   453,68 0,00
Rábel Franišek - spolu 932 01 Veľký Meder 191,53 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   191,53 0,00
Nagy Anton - spolu Ružová 2, 932 01 Veľký Meder 489,71 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   489,71 0,00
Csápai Zoltán - spolu Komárňaská 26, 932 01 Veľký Meder 262,80 20,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   262,80 20,00
Monduková Jolana - spolu Lesná 33, 932 01 Veľký Meder 227,15 92,15
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   227,15 112,15
Feketeová Mária - spolu Komárňanská 100, 932 01 Veľký Meder 807,46 137,10
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   807,46 137,10
Méryová Laura - spolu 932 01 Veľký Meder 933,75 0,00
Daň z nehnuteľnosti   3,55 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   933,75 0,00
Kozma Ľudovít - spolu 932 01 Veľký Meder 292,18 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,18 0,00
Csémi Zoltán - spolu Tichá 35, 932 01 Veľký Meder 1 012,18 0,00
Daň z nehnuteľnosti   193,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   818,98 0,00
Nagy Robert - spolu Komárňanská 28,932 01 Veľký Meder 241,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   241,25 0,00
Soós Vojtech - spolu Komárňanská 32, 932 01 Veľký Meder 380,83 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   380,83 0,00
Lakatosová Mariana - spolu 925 85 Neded č. 514 242,13 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   242,13 0,00
Csicsó Robert - spolu 932 01 Veľký Meder 960,89 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   960,89 0,00
Dorozlai Eugen - spolu 930 28 Okoč 278,72 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   278,72 0,00
Sárköziová Zuzana - spolu Želiarska 81, 932 01 Veľký Meder 391,62 188,35
Daň z nehnuteľnosti   24,11 24,11
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   367,51 164,24
Lévaiová Kveta - spolu 932 01 Veľký Meder 594,89 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   594,89 0,00
Kürthy Zsolt - spolu 932 01 Veľký Meder 633,73 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   633,73 0,00
Farkaš Ivan - spolu Jahodová 39, 932 01 Veľký Meder 272,99 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   272,99 0,00
Kósa Ladislav - spolu Komárňanská 28,932 01 Veľký Meder 1 080,69 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 080,69 0,00
Kristófová Magdaléna - spolu 932 01 Veľký Meder 200,85 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   200,85 0,00
Lévaiová Iveta - spolu 932 01 Veľký Meder 639,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   639,00 0,00
Tóth Zoltán - spolu Jahodová 26, 932 01 Veľký Meder 1 343,50 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 343,50 0,00
Wagner Rudolf - spolu Mostová 40, 932 01 Veľký Meder 2 114,10 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 785,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   328,50 0,00
Ollé Jozef - spolu 946 17 Sokolce č. 338 616,03 0,00
Daň z nehnuteľnosti   248,47 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   357,56 0,00
Daň za psa   10,00 0,00
Gaál Ondrej MVDr. - spolu Dubová 25, 932 01 Veľký Meder 427,60 0,00
Daň z nehnuteľnosti   245,10 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,50 0,00
Németh František - spolu Topoľnícka cesta 1189/23, 930 13 Trhová Hradská 340,78 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   340,78 0,00
Bothová Zuzana - spolu Komárňanská 36, 932 01 Veľký Meder 237,07 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,07 0,00
Farkašová Zuzana - spolu Ružová 8, 932 01 Veľký Meder 506,88 0,00
Daň z nehnuteľnosti   9,19 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   497,69 0,00
Fatonová Anna - spolu Kračanská cesta 6244/9, 929 01 Dunajská Streda 326,24 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   326,24 0,00
Horváth Koloman - spolu Kúpeľná 8, 932 01 Veľký Meder 303,23 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   303,23 0,00
Filipský Gabriel - spolu Nám. Mládeže 24, 932 01 Veľký Meder 326,34 0,00
Daň z nehnuteľnosti   13,74 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   312,60 0,00
Bartaloš Tibor - spolu Hlavná 101/17, 930 28 Okoč - Opat. Sokolec 194,18 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   194,18 0,00
Stojka Štefan - spolu 932 01 Veľký Meder 659,07 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   659,07 0,00
Árvai Robert - spolu 932 01 Veľký Meder 343,15 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   343,15 0,00
Blažiček Jaroslav - spolu 932 01 Veľký Meder 163,08 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   163,08 0,00
Dingová Ildikó - spolu 932 01 Veľký Meder 206,45 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   206,45 0,00
Stojka Tibor - spolu 932 01 Veľký Meder 160,95 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   160,95 0,00
Nagyová Anna - spolu Sídl. M. Corvina 1, 932 01 Veľký Meder 426,45 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   426,45 0,00
Dinga František - spolu 932 01 Veľký Meder 1 171,13 0,00
Daň z nehnuteľnosti   3,55 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 167,58 0,00
Árvai Peter - spolu Štadiónová 30, 932 01 Veľký Meder 670,64 0,00
Daň z nehnuteľnosti   287,28 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   383,36 0,00
Szabó Attila - spolu Komárňanská 24, 932 01 Veľký Meder 274,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   274,00 0,00
Stojková Oľga - spolu Kračanská cesta 69, 929 01 Dunajská Streda 1 147,67 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 147,67 0,00
Lakatosová Soňa - spolu 932 01 Veľký Meder 181,33 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   181,33 0,00
Aganbegovičová Adriana Mgr. - spolu Lidér Tejed 17, 929 01 Dunajská Streda 359,15 0,00
Daň z nehnuteľnosti   141,19 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   217,96 0,00
Németh Roland - spolu 946 16 Holiare č. 255 476,16 0,00
Daň z nehnuteľnosti   7,10 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   469,06 0,00
Pajor Karol - spolu Konvalinková 36, 932 01 Veľký Meder 28 538,00 0,00
Daň z nehnuteľnosti   28 272,80 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   265,20 0,00
Stojka Robert - spolu Železničná 27, 932 01 Veľký Meder 2 972,71 206,85
Daň z nehnuteľnosti   200,21 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   2 772,50 206,85
Magyaricsová Erika - spolu 932 01 Veľký Meder 966,50 0,00
Daň z nehnuteľnosti   38,35 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   928,15 0,00
Simonics Ladislav - spolu Max. Gorkého 15, 932 01 Veľký Meder 1 488,50 344,82
Daň z nehnuteľnosti   1 023,24 5,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   465,26 399,02
Chvostál Márk - spolu Sídl. M. Corvina 9, 932 01 Veľký Meder 1 025,36 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 025,36 0,00
Végh Valentín - spolu Táborská 5, 932 01 Veľký Meder 952,30 91,25
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   952,30 91,25
Kalupka František - spolu Sv. Štefana 1, 932 01 Veľký Meder 374,27 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   374,27 0,00
Fodorová Mária - spolu Jahodová 28, 932 01 Veľký Meder 292,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 0,00
Dingová Silvia - spolu 932 01 Veľký Meder 584,39 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   584,39 0,00
Stojková Oľga - spolu 932 01 Veľký Meder 181,33 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   181,33 0,00
Almášy Ján - spolu Jahodová 37, 932 01 Veľký Meder 712,45 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   712,45 0,00
Sipos Ladislav - spolu Čertovica 6, 977 01 Jarabá 322,50 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   322,50 0,00
Némethová Katarína - spolu Komárňanská 110, 932 01 Veľký Meder 363,99 0,00
Daň z nehnuteľnosti   19,68 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   344,31 0,00
Ujlaky Attila - spolu Stará 18, 932 01 Veľký Meder 613,63 0,00
Daň z nehnuteľnosti   239,18 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   374,45 0,00
Bohus Ján - spolu Kurtasrská 39, 932 01 Veľký Meder 275,30 0,00
Daň z nehnuteľnosti   110,95 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,35 0,00
Simonicsová Gabriela - spolu Konopná 30, 932 01 Veľký Meder 981,78 0,00
Daň z nehnuteľnosti   476,17 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   495,61 0,00
Daň za psa   10,00 0,00
Šárköziová Laura - spolu 932 01 Veľký Meder 209,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   209,00 0,00
Dinga Csaba -spolu 932 01 Veľký Meder 199,58 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   199,58 0,00
Stojka Gejza - spolu 932 01 Veľký Meder 507,45 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   507,45 0,00
Sollazzo Kristína - spolu 932 01 Veľký Meder 196,97 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   196,97 0,00
Almášy Ernest - spolu Dunajská 96, 932 01 Veľký Meder 488,24 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   488,24 0,00
Vörösová Denisa - spolu 932 01 Veľký Meder 638,30 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   638,30 0,00
Belucz Karol - spolu Podlesná 10, 932 01 Veľký Meder 2 154,76 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 373,48 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   781,28 0,00
Balážová Angelika - spolu 932 01 Veľký Meder 1 187,40 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 139,07 0,00
Daň za psa   48,33 0,00
Stojková Helena - spolu Ružová 10, 932 01 Veľký Meder 1 589,05 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 589,05 0,00
Egyházyová Noémi - spolu 932 01 Veľký Meder 250,80 250,80
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   250,80 250,80
Stojková Iveta - spolu Železničná 29, 932 01 Veľký Meder 283,17 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   283,17 0,00
Sztojka František - spolu 932 01 Veľký Meder 514,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   514,25 0,00
Bozó Peter - spolu Komárňanská 32, 932 01 Veľký Meder 187,75 15,60
Daň z nehnuteľnosti   23,40 15,60
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,35 0,00
Šárköziová Marieta - spolu Jahodová 41, 932 01 Veľký Meder 427,80 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   427,80 0,00
Fitosová Klaudia - spolu 183, 946 17 Sokolce 423,33 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   423,33 0,00
Scheffer Silvia - spolu Fučíkova 70, 932 01 Veľký Meder 791,37 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   791,37 0,00
Csonka Jozef - spolu Jahodová 22, 932 01 Veľký Meder 486,85 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   486,85 0,00
Bláho Robert - spolu 932 01 Veľký Meder 264,37 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   264,37 0,00
Belucz Juraj - spolu 248, 96 16 Holiare 203,65 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   203,65 0,00
Nagy Peter Sídl. M. Corvina 37, 932 01 Veľký Meder 217,83 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   217,83 0,00
Šárközyová Terézia - spolu Podlesná 12, 932 01 Veľký Meder 308,05 1,20
Daň z nehnuteľnosti   1,20 1,20
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   306,85 0,00
Sárköziová Zuzana - spolu Jahodová 23, 932 01 Veľký Meder 483,10 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   483,10 0,00
Sztojková Mária - spolu Jahodová 20, 932 01 Veľký Meder 880,95 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   880,95 0,00
Roštášová Kateřina - spolu 932 01 Veľký Meder 621,10 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   621,10 0,00
Ujváry Martina - spolu Petőfiho 62/A, 932 01 Veľký Meder 417,23 307,73
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   417,23 307,73
Šárköziová Anna - spolu Jahodová 15, 932 01 Veľký Meder 803,28 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   803,28 0,00
Szabó Veronika - spolu Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder 207,49 0,00
Daň z nehnuteľnosti   42,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,89 0,00
Nagy Peter - spolu 949 05 Holiare 320,99 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   320,99 0,00
Harviščáková Petronela - spolu Štúrovo nábrežie 2503/9, 052 80 Špišská N.Ves 354,84 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   354,84 0,00
Lakatosová Tímea - spolu 932 01 Veľký Meder 977,29 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   977,29 0,00
Bodis Mário - spolu 932 01 Veľký Meder 503,56 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   503,56 0,00
Fodorová Monika - spolu 221, 946 18 Trávnik 456,80 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   456,80 0,00
Sztojková Eva - spolu 932 01 Veľký Meder 1 195,41 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   1 195,41 0,00
Horváthová Anna - spolu 932 01 Veľký Meder 164,30 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,30 0,00
Kántor Erika - spolu 932 01 Veľký Meder 392,05 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   392,05 0,00
Dömeová Judita - spolu 932 01 Veľký Meder 401,70 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   401,70 0,00
Horváth Ernest - spolu 932 01 Veľký Meder 177,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   177,60 0,00
Sárközy Gabriel - spolu 932 01 Veľký Meder 161,30 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   161,30 0,00
Mészárosová Mária - spolu 932 01 Veľký Meder 582,58 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   582,58 0,00
Szücs Nagy Mária -spolu 932 01 Veľký Meder 292,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 0,00
Kulacsová Eva - spolu Sídl. M. Corvina 21, 932 01 Veľký Meder 200,85 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   200,85 0,00
Ollári Tibor - spolu Hlavná 34, 932 01 Veľký Meder 894,80 0,00
Daň z nehnuteľnosti   623,10 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   271,70 0,00
Szigeti Teodor - spolu Komárňanská 104, 932 01 Veľký Meder 173,59 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   173,59 0,00
Mezzeyová Melinda - spolu 932 01 Veľký Meder 531,15 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   531,15 0,00
Lakatos Alexander - spolu Stará 31, 932 01 Veľký Meder 309,49 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   309,49 0,00
Lakatosová Mária - spolu Stará 31, 932 01 Veľký Meder 798,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   798,00 0,00
Farkas Szilvia - spolu Sídl. M. Corvina 41, 932 01 Veľký Meder 249,11 0,00
Daň z nehnuteľnosti   57,96 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   191,15 0,00
Lakatošová Helena - spolu Železničná 27, 932 01 Veľký Meder 237,35 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,35 0,00
Kováčová Monika - spolu Ružová 7, 932 01 Veľký Meder 182,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60 0,00
Both Stanislav - spolu Sídl. M. Corvina 15, 932 01 Veľký Meder 182,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60 0,00
Csehová Veronika -spolu Sídl. M. Corvina 4, 932 01 Veľký Meder 493,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   493,00 0,00
Nagyová Mónika - spolu Ružová 11, 932 01 Veľký Meder 267,90 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   267,90 0,00
Lezsatková Renáta - spolu 932 01 Veľký Meder 190,55 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   190,55 0,00
Varga Tamás - spolu Jánošíkova 1241/6, 972 51 Handlová 177,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   177,25 0,00
Ujlaky Annamária - spolu Ľ. Kossútha 9, 932 01 Veľký Meder 328,54 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   328,54 0,00
Mészárosová Irena - spolu 932 01 Veľký Meder 700,40 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   700,40 0,00
Tóth Ferdinand - spolu 932 01 Veľký Meder 237,35 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,35 0,00
Szalai Štefan - spolu Komárňanská 32, 932 01 Veľký Meder 210,75 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   210,75 0,00
Ujjová Melinda - spolu Ružová 6, 932 01 Veľký Meder 182,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60 0,00
Veszprémi Ján - spolu Ružová 28, 932 01 Veľký Meder 236,24 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   236,24 0,00
Soós Vojtech - spolu 932 01 Veľký Meder 642,10 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   642,10 0,00
Surovec Juraj - spolu Komárňanská 10, 932 01 Veľký Meder 292,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 0,00
Lukovicsová Mária - spolu Sídl. M. Corvina 32, 932 01 Veľký Meder 493,05 466,08
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   493,05 466,08
Sipos Elemír - spolu 932 01 Veľký Meder 182,70 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,70 0,00
Zsoldosová Alica - spolu 932 01 Veľký Meder 438,30 438,30
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   438,30 438,30
Kissová Mária - spolu Tichá 126, 932 01 Veľký Meder 607,16 23,24
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   607,16 23,24
Daniová Ildikó - spolu Komárňanská 10, 932 01 Veľký Meder 299,52 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   299,52 0,00
Farkas Ladislav - spolu 932 01 Veľký Meder 228,99 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   228,99 0,00
Samu Eva - spolu Ružová 15, 932 01 Veľký Meder 292,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 0,00
Csicsóová Eva - spolu 932 01 Veľký Meder 182,75 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,75 0,00
Varga Ladislav - spolu Dolná 7, 932 01 Veľký Meder 299,47 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   299,47 0,00
Mikolaiová Anna - spolu Ružová 27, 932 01 Veľký Meder 397,02 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   397,02 307,21
Levánska Henrieta - spolu 932 01 Veľký Meder 249,65 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   249,65 0,00
Feledi Milan - spolu Nám. Hrdinov 25, 932 01 Veľký Meder 219,15 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   219,15 0,00
Stojková Veronika - spolu Jahodová 45, 932 01 Veľký Meder 168,75 30,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   168,75 30,00
Stojková Tünde - spolu Šarkaň 23, 932 01 Veľkký Meder 365,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   365,20 0,00
Hodosiová Krasnici Aneta - spolu Fučíkova 32, 932 01 Veľký Meder 1 144,19 0,00
Daň z nehnuteľnosti   470,49 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   673,70 0,00
Sillík Štefan - spolu Horná 431, 930 36 Horná Potôň 174,70 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   174,70 0,00
Mezzeyová Mária - spolu Lesná 56, 932 01 Veľký Meder 255,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   255,60 0,00
Manet Jozef - spolu Sídl. M. Corvina 41, 932 01 Veľký Meder 164,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 0,00
Varga Pavol - spolu Jahodová 33, 932 01 Veľký Meder 374,04 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   374,04 0,00
Baláž Alica - spolu 932 01 Veľký Meder 419,95 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   419,95 0,00
Gerhátová Angelika - spolu Sídl. M. Corvina 39, 932 01 Veľký Meder 292,15 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,15 0,00
Stojková Sandra - spolu 932 01 Veľký Meder 448,40 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   448,40 0,00
Csápai Richard - spolu Jahodová 13, 932 01 Veľký Meder 255,70 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   255,70 0,00
Nádoš Margita - spolu Sídl. M. Corvina 40, 932 01 Veľký Meder 160,70 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   160,70 0,00
Fatona Štefan - spolu Železničná 29, 932 01 Veľký Meder 469,35 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   469,35 0,00
Lacko Štefan - spolu Mostová 4, 932 01 Veľký Meder 182,60 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,60 0,00
Lakatos Juraj - spolu Lastovičková 17, 932 01 Veľký Meder 273,90 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   273,90 0,00
Dorozlayová Petra - spolu Hlavná 9/36, 930 28 Okoč 164,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 0,00
Magyarics Zsolt - spolu Petőfiho 55, 932 01 Veľký Meder 212,65 25,10
Daň z nehnuteľnosti   30,10 25,10
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   182,55 0,00
Keszán Zoltán - spolu Sídl. M. Corvina 30, 932 01 Veľký Meder 292,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 0,00
Oláhová Simona - spolu Ružová 28, 932 01 Veľký Meder 219,15 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   219,15 0,00
Vadovics Attila - spolu 932 01 Veľký Meder 237,45 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   237,45 0,00
Fitosová Adela - spolu 932 01 Veľký Meder 456,50 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   456,50 0,00
Stojka Roman - spolu Osada Dankó Pistu 45, 946 03 Kolárovo 198,55 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   198,55 0,00
Pándiová Monika - spolu 932 01 Veľký Meder 243,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   243,00 0,00
Pándi Anikó - spolu 932 01 Veľký Meder 300,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   300,00 0,00
Pásztorová Gertrúda - spolu 932 01 Veľký Meder 292,20 292,20
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 292,20
Sárköziová Žaneta - spolu Kmeťová 2733/35, 940 02 Nové Zámky 247,90 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   247,90 0,00
Stojková Laura - spolu 949 01 Nitra 176,90 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   176,90 0,00
Mikóová Zuzana - spolu 932 01 Veľký Meder 292,20 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,20 0,00
Váradiová Jolana - spolu 932 01 Veľký Meder 387,35 20,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   387,35 20,00
Beluczová Adela - spolu 932 01 Veľký Meder 363,80 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   363,80 0,00
Horváthová Hermina - spolu 932 01 Veľký Meder 328,50 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   328,50 0,00
Csápaiová Nikoleta - spolu 932 01 Veľký Meder 255,50 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   255,50 0,00
Koháry Alexander - spolu 932 01 Veľký Meder 164,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 0,00
Mišáková Jana - spolu 932 01 Veľký Meder 292,00 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   292,00 0,00
Stojková Angelika - spolu 932 01 Veľký Meder 821,70 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   821,70 0,00
Keszegh Juraj - spolu Orgovánová 6, 932 01 Veľký Meder 273,75 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   273,75 0,00
Kürtiová Adriana - spolu 932 01 Veľký Meder 164,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 0,00
Tóthová Eva - spolu 932 01 Veľký Meder 434,90 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   434,90 0,00
Juhászová Anita - spolu Komárňanská 51, 932 01 Veľký Meder 164,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 0,00
Inczédiová Gyöngyi - spolu 932 01 Veľký Meder 164,25 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   164,25 0,00
Kanovitsová Bianka - spolu Jahodová 25, 932 01 Veľký Meder 194,75 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   187,25 0,00
Daň za psa   7,50 0,00
Blahut Ladislav - spolu Okočská 46, 932 01 Veľký Meder 3 958,58 28,42
Daň z nehnuteľnosti   3 958,58 28,42
Domonkos Dávid - spolu Hlboká 67/2, 929 01 Dunajská Streda 536,62 0,00
Daň z nehnuteľnosti   536,66 0,00
Gerhát Štefan - spolu Dunajská 59, 932 01 Veľký Meder 286,04 0,00
Daň z nehnuteľnosti   198,04 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   73,00 0,00
Daň za psa   15,00 0,00
Gonda Zoltán - spolu Petöfiho 45, 932 01 Veľký Meder 192,06 192,06
Daň z nehnuteľnosti   192,06 192,06
Gumuláková Regina - spolu Táborská 25B, 932 01 Veľký Meder 248,32 54,75
Daň z nehnuteľnosti   193,57 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   54,75 54,75
Iván Imrich - spolu Mostová 25, 932 01 Veľký Meder 1 312,35 692,67
Daň z nehnuteľnosti   1 239,36 619,68
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   72,99 72,99
Juhász Ivan - spolu Komárňanská 51, 932 01 Veľký Meder 167,64 0,00
Daň z nehnuteľnosti   167,60 0,00
Keszeghová Makréta - spolu Táborská 39, 932 01 Veľký Meder 314,22 0,00
Daň z nehnuteľnosti   204,62 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   109,60 0,00
Kovács Zoltán, Ing. - spolu Jasná ulica 260/83, 929 01 Veľké Dvorníky 248,14 29,12
Daň z nehnuteľnosti   248,14 29,12
Kulacsová Veronika - spolu 932 01 Veľký Meder 192,19 0,00
Daň z nehnuteľnosti   100,89 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   91,30 0,00
Lelkesová Anikó - spolu 932 01 Veľký Meder 224,55 79,89
Daň z nehnuteľnosti   188,05 61,64
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   36,50 18,25
Magyarics Andrea Ing. - spolu Lesná 85, 932 01 Veľký Meder 1 308,05 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 235,05 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   73,00 0,00
Makó Peter - spolu 25, 930 08 Čiližská Radvaň 199,43 0,00
Daň z nehnuteľnosti   181,18 0,00
Komunálny odpad - paušálnymi platbami   18,25 0,00
Mióová Mónika - spolu Sídl. M. Corvina 13, 932 01 Veľký Meder 545,24 0,00
Daň z nehnuteľnosti   545,24 0,00
Németh Vincent - spolu Petöfiho 32/B, 932 01 Veľký Meder 670,47 370,47
Daň z nehnuteľnosti   670,47 670,47
Papp Zoltán - spolu Dunajská 117, 932 01 Veľký Meder 820,35 820,35
Daň z nehnuteľnosti   820,35 820,35
Horváth Zoltán Ing. - spolu Nám. Hrdinov 11, 932 01 Veľký Meder 3 142,59 3 142,59
Daň z nehnuteľnosti   3 127,59 3 127,59
Daň za psa   15,00 15,00
Peter Šuch - spolu Tichá 34, 932 01 Veľký Meder 5 072,40 5 072,40
Daň z nehnuteľnosti   1 376,40 1 376,40
Komunálny odpad - množstvovým zberom   3 696,00 3 696,00
Rajkzák Edit MUDr. - spolu Veľkoblahovská 1064/118, 929 01 Dun. Streda 326,04 326,04
Daň z nehnuteľnosti   244,44 244,44
Komunálny odpad - množstvovým zberom   81,60 81,60
Rúznárová Erika - spolu Bulíkova 2681/11, 851 04 Bratislava 192,66 0,00
Daň z nehnuteľnosti   192,66 0,00
Tamási Juraj - spolu Hlavná 53, 932 01 Veľký Meder 266,87 266,87
Daň z nehnuteľnosti   266,87 266,87
Torma Ladislav - spolu Hlavná 37, 932 01 Veľký Meder 372,55 122,07
Daň z nehnuteľnosti   372,55 122,07
Váradi Arpád - spolu Lastovičková 14, 932 01 Veľký Meder 706,87 706,87
Daň z nehnuteľnosti   706,87 706,87
Veverka Vladimír - spolu Hlavná 37, 932 01 Veľký Meder 675,12 0,00
Daň z nehnuteľnosti   675,12 0,00
Wiedermann Karol - spolu 159, 930 35 Michal na Ostrove 1 337,41 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 337,41 0,00

 

Právnické osoby

Obchodné meno / druh dane Sídlo Výška nedoplatku v EUR

Úhrady v EUR ku dňu
15.12.2020

MGDS, a.s. - spolu Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda 3 286,05 1 094,25
Daň z nehnuteľnosti   3 286,05 1 094,25
TIGER SLOVAKIA, s.r.o. - spolu Stará 3, 932 01 Veľký Meder 4 557,47 0,00
Daň z nehnuteľnosti   3 892,41 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   665,06 0,00
KARMON, s.r.o. - spolu Stará 674/46, 932 01 Veľký Meder 4 023,64 0,00
Daň z nehnuteľnosti   3 390,64 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   633,00 0,00
MEGA FINANC, s.r.o. -spolu Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda 5 333,84 0,00
Daň z nehnuteľnosti   5 333,84 0,00
AgriTechnika, s.r.o. - spolu Medveďovská 3373/9, 932 01 Veľký Meder 3 101,10 0,00
Daň z nehnuteľnosti   2 856,30 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   244,80 0,00
BAKO Invest, s.r.o. - spolu Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder 7 846,28 0,00
Daň z nehnuteľnosti   2 498,28 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   5 348,00 0,00
PRIMAVIN, s.r.o. - spolu Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder 1 647,45 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 316,25 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   331,20 0,00
MGDS, a.s. - spolu Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda 1 861,56 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 861,56 0,00
DREVOMONT AMB, s.r.o. - spolu Komárňanská 104, 932 01 Veľký Meder 2 179,61 1 611,70
Daň z nehnuteľnosti   2 179,61 1 731,39
TSM Veľký Meder, s.r.o. - spolu Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder 2 298,50 0,00
Daň z nehnuteľnosti   2 298,50 2 298,50
Condor Invest, s.r.o. - spolu Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder 4 765,30 2 374,14
Daň z nehnuteľnosti   4 765,30 2 374,14
VIDTUR, s.r.o. - spolu Široká 56, 930 28 Okoč 1 697,05 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 697,05 0,00
MONKAR s.r.o. - spolu Stará 46, 932 01 Veľký Mederr 1 981,85 0,00
Daň z nehnuteľnosti   1 981,85 0,00
NT - TRADE, s.r.o. - spolu Komárňanská 22, 932 01 Veľký Meder 5 524,88 0,00
Daň z nehnuteľnosti   4 705,68 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   819,20 0,00
S.M.Bau, s.r.o. - spolu Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda 4 411,67 0,00
Daň z nehnuteľnosti   4 411,67 0,00
M&J INVEST s.r.o. - spolu Októbrová 1857/15A, 929 01 Dunajská Streda 10 154,52 3 574,26
Daň z nehnuteľnosti   9 538,52 4 774,26
Komunálny odpad - množstvovým zberom   616,00 0,00
ZERDA - PODUNAJSKO, družstvo - spolu Táborská 73, 932 01 Veľký Meder 2 198,00 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   2 198,00 0,00
GoodGastro, s.r.o. - spolu Štadiónová 26, 932 01 Veľký Meder 3 036,00 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   3 036,00 0,00
CPS spol. s r.o. - spolu Široká 56, 930 28 Okoč 4 585,60 0,00
Komunálny odpad - množstvovým zberom   4 585,60 0,00
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko