Veľký Meder

Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder

 

Mesto Veľký Meder získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 171 703,97 EUR na realizáciu projektu:

Názov:  

Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder

Kód projektu v ITMS2014+:

302021K437

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os:       

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Trnavský samosprávny kraj

 

Celková výška oprávnených výdavkov:      

180 741,02 EUR

Schválená výška NFP (95% z celkových oprávnených výdavkov):

171 703,97EUR

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške 5%:

9 037,05 EUR

                                                                                    

Cieľom projektu Obstaranie nového vybavenia do piatich učební (jazyková, fyzikálna, biologicko-chemická, polytechnická a IKT) a zrealizovanie stavebných úprav existujúcich, dotknutých učební pre ich lepšie využitie a modernejší priebeh vyučovania.

 

 

Plagát VM IROP PO2.pdf (136.06 kB)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 21. 5. 2022
slabý dážď 24 °C 16 °C
nedeľa 22. 5. jasná obloha 22/11 °C
pondelok 23. 5. oblačno 23/13 °C
utorok 24. 5. slabý dážď 20/14 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko