Veľký Meder

Aktuality

POSTREK PROTI KOMÁROM - SZÚNYOGIRTÁS! 1

POSTREK PROTI KOMÁROM - SZÚNYOGIRTÁS!

Dátum: 7. 8. 2020

Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom, že dňa 10. 08. 2020 (pondelok) v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárom v meste Veľký Meder a mestskej časti Ižop sa pozemný postrek uskutočňuje vo večerných hodinách (v závislosti od poveternostných podmienok, cca. od 20.30 h). Postrek sa vykonáva motorovým vozidlom vybaveným so zmlhovačom určeným na aplikáciu insekticídu do prostredia.

#

Reformovaná kresťanská cirkev

Dátum: 5. 8. 2020

podujatia a geléria

Zber použitého šatstva a obuvi - zmena! 1

Zber použitého šatstva a obuvi - zmena!

Dátum: 4. 8. 2020

Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom, že spoločnosť FCC Slovensko, s. r. o. ukončí zber použitého šatstva a obuvi na území mesta.

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 20. 7. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z nášho mesta vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Problémy v súvislosti s umiestnením optických káblov ST (T-COM) 1

Problémy v súvislosti s umiestnením optických káblov ST (T-COM)

Dátum: 17. 7. 2020

.

OZNÁMENIE! - FELHÍVÁS! 1

OZNÁMENIE! - FELHÍVÁS!

Dátum: 16. 7. 2020

Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom, že od 20. júla 2020 bude na ceste II/561 - na Okočskej ceste - čiastočná uzávierka z dôvodu úpravy cestného telesa. Úprava cestného telesa bude aj pri križovatke I/13 a I/63 a na ceste I/63 zo smeru Komárno smerom ku kruhovému objazdu.
Za pochopenie Vám ďakujeme!

Tisztelt nagymegyeri lakósok!
2020. július 20.-ától a II/561-es számú közúton burkolatot cserélnek.
Forgalomkorlátozás lesz érvényben az ekecsi úton a „gátőrház“ és az Eper utca közti szakaszon. Továbbá részleges felújítás lesz az I/13(Medve felé) és az I/63 kereszteződésben, valamint Komárom felől a körforgalom irányába.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy körültekintően használják ezeket az útszakaszokat.

Harmonogram zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek - III. štvrťrok 2020 2

Harmonogram zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek - III. štvrťrok 2020

Dátum: 1. 7. 2020

Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v treťom štvrťroku 2020 je podľa nasledovného harmonogramu.

OZNÁMENIE! 1

OZNÁMENIE!

Dátum: 17. 4. 2020

Primátor mesta Veľký Meder žiada obyvateľov, aby nefunkčné (zanesené, upchaté) kanalizačné vpuste, určené na odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií, nahlásili na telefónnom čísle +421 907 892 400, aby porucha mohla byť čím skôr odstránená.

Zápis dieťaťa do materskej školy - oznámenie 1

Zápis dieťaťa do materskej školy - oznámenie

Dátum: 14. 4. 2020

Materská škola na Námestí Bélu Bartóka oznamuje rodičom, že zápis detí sa uskutoční od 26. do 28. mája od 09.00 do 11.00, bez osobenj prítomnosti detí. V súvisloti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 netreba momentálne predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Toto potvrdenie bude potrebné doložiť dodatočne. Ak do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? 1

KORONAVÍRUS

Dátum: 9. 4. 2020

oznámenie pre obyvateľov

KORONAVÍRUS - UPOZORNENIE !!! 1

KORONAVÍRUS - UPOZORNENIE !!!

Dátum: 18. 3. 2020

Krízový štáb Mesta veľký Meder upozorňuje občanov, že v zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sa všetci občania, ktorí sa vracajú zo zahraničia musia absolvovať povinnú domácu karanténu po dobu 14 dní. Toto opatrenie je v platnosti od 13.03.2020 do odvolania !!!

KORONAVÍRUS - OZNÁMENIE ÚKŠ 1

KORONAVÍRUS - OZNÁMENIE ÚKŠ

Dátum: 18. 3. 2020

KORONAVÍRUS - OZNÁMENIE ÚKŠ

MIMORIADNA SITUÁCIA 1

MIMORIADNA SITUÁCIA

Dátum: 12. 3. 2020

MIMORIADNA SITUÁCIA

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder 1

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

Dátum: 5. 5. 2019

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

#

CIVILNÁ OCHRANA - INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV

Dátum: 29. 4. 2019

Odporúčania pre obyvateľov

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných 1

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Dátum: 7. 1. 2019

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia na základe listu – usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – č. 03678/2018-222 informuje občanov mesta Veľký Meder a mestskej časti Ižop, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko