Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Veľký Meder

Nevezetességek

 

Műemlékvédelmi és értéktár bizottság

Elnök: Varga László, Mgr.
e-mail: megyer@gmail.com

Tagok: 
Lapos Ildikó, Mgr.
Mikóczy Dénes
Cyprichová Margita, MUDr.
Nagy Éva, Ing.
Sörös Angéla, Mgr. 
Plauter Péter
Ábrahám Margit, Mgr.

VZN č. 120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 154 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 209 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta

VZN č. 221 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta (246.37 kB)

Nevezetességek

Városunkat közel évezredes múltja folyamán soha nem birtokolták tartósan jobbágytartó főurak. A korabeli útleírásokban említett kastélyok és nemesi kúriák, amelyekre oly gyakran hivatkoztak, mai szemmel nézve a múlt században élő vagyonosabb gazdák portáinak nagyobb lakóházai. Kivételt a Kálnoky grófi család tulajdonában lévő kisebb kastély jelent. Emlékhelyeink közül ismertek az ősi avargyűrűk helyei, a pallosjogot idéző akasztófadomb, a Mátyás legendából ismert öreg tölgy, valamint a történelmi egyházak temetői, templomai. Ilyenek a katolikus, református, evangélikus és a zsidó temető. Ugyancsak az emlékhelyek számát gyarapítja az első világháborús hadifoglyok nyughelyéül szolgáló szerb temető.

Helytörténeti érdekesség Nagy Rátz József (1808-1878) felújított síremléke, aki több ízben volt a helyi nemesség hadnagya és városbírája, a nemzetőrség őrmestere, városunk neves helytörténésze. Két templomunk van. A római katolikus, amely a lebontott, tornyos kőtemplom helyén épült 1899-ben. Ereklyének tekinthető a régi templomból származó kisharangja, amelyet a XVIII. században öntöttek, és Szent János tiszteletére szenteltek fel.

A fából faragott, királyainkat ábrázoló szobrok és ablak-üvegmozaikok szemet, lelket gyönyörködtető látványosságot nyújtanak. A református templom 1784-ben épült, majd 1801-ben építettek hozzá templomtornyot. 1838-ban készült el a maga korában a legkorszerűbb toronyórája. Öntött harangjait Nagyszombatban készítették, amelyek szép összhangzásukról nevezetesek. A város legrégebbi épülete 1836-ban épült, a mestergerendán látható felirat szerint. A városi önkormányzat 1980-ban vásárolta meg, és 2000-ben újította fel az épületet. A négy helyiségből álló épületben kiállított tárgyak a helyi és a környékbeli gyűjtésből származnak. A gyűjtemény betekintést ad a 19. század és a 20. század első felének paraszti lakáskultúrájába, és megismerhetjük általa a korabeli használati tárgyakat.

 

Nagymegyer Város regisztrált műemlékeinek listája
 

I. Templomok

    1. Református templom
    2. Református templom Izsap
    3. Szent Miklós római-katolikus templom
    4. Kápolna a római-katolikus temetőben

II. Épületek

 1. Tájház
 2. A volt római-katolikus iskola épülete
 3. A volt római-katolikus junák egyesület épülete
 4. Polgármesteri hivatal
 5. A református plébánia épülete
 6. A vasútállomás épülete
 7. A posta épülete
 8. Komáromi úti malom épülete
 9. A Bartók Béla téri óvoda épülete

III. Temetők

 1. Római-katolikus temető
 2. Református temető
 3. Zsidó temető
 4. Szerb temető
 5. Evangélikus temető
 6. Református temető Izsap

IV.  Sírhelyek

 1. Szeiff József
 2. Nagy Rátz József
 3. Szeghy Zsigmond
 4. Három fejfa az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc izsapi nemzetőreinek sírhalmain

V.  Keresztek

       1. A keresztre feszített
       2. Hétfájdalmú Szűzanya
       3. A keresztre feszített
      
4. Felújított emlékkereszt – a "Könnyek keresztje"
       5. Szent Kereszt – a „Remény keresztje”

VI. Szobrok

 1. Nepomuki Szent János
 2. Szűz Mária
 3. Bartók Béla
 4. Szent István
 5. Árpád fejedelem
 6. Janiga József
 7. Fa szobor a volt római-katolikus iskola épületén
 8. Az ifjú Mátyás király mellszobor
 9. Unicornis – az egyszarvú szobra

VII.   Műemlékek

 1. Emlékmű az 1. világháború áldozatainak emlékére
 2. Emlékoszlop a 2. világháború áldozatainak emlékére
 3. Emlékmű a 2. világháború áldozatainak emlékére
 4. Emlékmű a városi privilégiumok odaítélésének emlékére (Corvin Mátyás)
 5. Emlékoszlop a kitelepített magyar nemzetiségű lakosok emlékére  (1946-1948)
 6. 5 db emlékoszlop a történelmi parkban 
 7. Emlékmű az 1. és 2. világháborúban elesettek emlékére
 8. Emlékoszlop a magyar nemzet függetlenségéért folytatott harc emlékére (1848-1849)

VIII.  Természeti területek

 1. Corvin Mátyás tölgyfa
 2. Régészeti lelőhely

 

I.   Emléktáblák

 1. Emléktábla az egyházi iskola megalapításának emlékére
 2. Emléktábla a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének megalapítására
 3. Holokauszt emléktábla
 4. Besnyei György emléktábla
 5. Farkas Jenő emléktábla
 6. Cseri István emléktábla
 7. Kazinczy Lajos emléktábla
 8. Az  1946-1948 között kitelepített magyar nemzetiségű lakosok emléktáblája 

A 120-as számú ÁÉR 3. számú melléklete

Események, nevek és emléknapok, melyeket nem lehet egy adott helyhez hozzárendelni

 1. Az első írásos emlék városunkról - Villa Meger (1268)
 2. Corvin Mátyás látogatása városunkban (1466)
 3. Városi privilégium kiadása  (Corvin Mátyás 1466.12.15)
 4. Kazinczy Lajos látogatása városunkban (1849 május - június)
 5. Bartók Béla zeneszerző látogatása városunkban (1910 április - november)

 

I. TEMPLOMOK

1. Nagymegyeri református templom
református templomHelyszín: Öreg utca
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Házszám 646,  telekszám 2376
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A templom alapkövét 1784-ben tették le. 1785. december 4-én adták át használatra a református egyháznak.  Eredetileg torony nélkül épült és a fő bejárat a templomba az udvarról volt. A templom tornyát 1801-ben építették hozzá. Az épület klasszicista stílusú, barokk elemekkel. A templom tere egyhajós, sík mennyezettel fedve. A kórus a templom nyugati felén van, mennyezetét poroszos boltív fedi. A toronyórát 1838-ban a komáromi Molioner Ferenc készítette. A templom Nagymegyer városának a legrégibb épülete.

 

2. Izsapi református templom
izsapi templomHelyszín: a Templom- és a Főút kereszteződése, Izsap
Helység/járás: Nagymegyer-Izsap, Dunaszerdahelyi járás
Házszám 3042, telekszám 1
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A törökök támadásai során megsemmisült, a 19. Század első felében újjáépítették. Belső tere egyenes záródású, mennyezete sík, homlokzatát félköríves ablakok és az átépítés korából, 1924-ből származó tornyok tagolják. Ez utóbbi meghaladja a homlokzat síkját, párkányokkal, hangnyílásokkal tagolt, és tetején nyolcszögű gúlasisak van.

 

3. Szent Miklós – plébániatemplom2022
Helyszín: Szent István utca
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 650, telekszám: 3794/2
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az új templom alapkőletétele 1899-ben volt. Az új kőtemplom a lerombolt régi templom alapjaira épült. Az új templom építtetését Sabran Pontevés – Köröspataki Kálnoki Adalheidis fejedelemasszony, egy grófi család leszármazottja finanszírozta, tisztelegve ezzel fia és férje emlékének. A templom eredetileg háromhajós neogótikus stílusban épült volna fel, de a felmerülő anyagi problémák miatt ez a terv nem valósult meg és végül egy egyhajós eklektikus stílusú templom került megépítésre.

A templom első szentelésére 1900. október 28.-án került sor. Ezt követte az építési hiányosságok kijavítása után egy következő, Keményfi Kálmán Szentszéki tanácsos közreműködésével, 1912. augusztus 5.-én. A belső tér felújítására 1930-ban és 1979-ben került sor. A templom belső falainak díszítése egészen 2003-ig érintetlen maradt.

A templom berendezése és díszítése az 1900-as évet követő időszakból származik. A legfontosabb rész – a főoltár tölgyfából készült, aranyozott díszítőelemekkel. Az oltár felett mindkét oldalon két-két angyal szobor található.

A főoltár felett színes üvegablakot láthatunk mozaikkal a templom védőszentjéről Szent Miklósról és Szűz Máriáról a Kis Jézussal. A főhajóban 45, barnára festett, pácolt és finoman megmunkált tölgyfa pad található. A hat darab kör alakú mozaikablakon olyan szentek képmásai találhatóak, akik szoros összefüggésben állnak a magyar történelemmel. A templom 14 regiszteres orgonája, mely a főbejárat feletti kóruson található, Otto Rieger budapesti mester műhelyében készült. 1911-ben került felszentelésre Vázsonyi József dékán által. A templom 4 haranggal büszkélkedhet. Közülük a legnagyobb a Wéber harang, 885 kg és 1936-ban lett kiöntve. A Lélekharang a templom legöregebb harangja, 1773-ban készült és a súlya 85 kg. A Szent László harangot 1983-ban szentelték fel, súlya 490 kg. A Mária harangot 1984-ben szentelték fel, súlya 300 kg. A templom kör alakú mozaik ólomablakai 1997-ben készültek el. 

 

4. A temető területén található kápolna
kápolnaHelyszín: a római katolikus temető
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám:2993, telekszám: 3700
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az objektumot 1910-ben a Wéber család, Wéber Ferenc és felesége Janko Mária építtette. A kápolna 2004-ben lett restaurálva. A kápolna belső felszerelése szerény. A külső falát Kazinczy Lajos emléktáblája díszíti, aki az 1849-es magyar hadsereg katonatisztje volt.

 

II. Épületek

1. Zsellérház- tájház
tájházHelyszín: Rózsa utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám: 3696/417
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épületet 1836-ban építették. 1980-tól működik tájházként. A tájházban bepillantást nyerünk a parasztság mindennapi életébe és lakáskultúrájába. A tájházban kiállított- és bemutatott tárgyak helyi és környékbeli gyűjtésből származnak.
Megj.: 2021. november 15-én a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala hivatalosan is „nemzeti műemlékké” nyilvánította a nagymegyeri tájházat.
Rozhodnutie (133.15 kB)

 

2. Az egykori zárda épülete
zárdaHelyszín: Szent István utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám: 3795/3
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az iskola 1902-ben nyitotta meg kapuit. Kőröspataky Kálnoky Adél grófnő segítségével jött létre az oktatási intézmény. 1902. július 27-én szentelték fel az iskola épületét. Az iskolában apácák látták el a tanári feladatokat egészen 1944-ig. A leányiskola Szent Elzeár nevét viselte. A két háború közötti időszakban több mint 200 növendék látogatta. Az iskola működése jótékony hatással bírt a város kulturális életére. 1949-2004 közötti időszakban az iskola épülete a helyi magyar tannyelvű alapiskola számára biztosított tantermeket.


3. Az egykori katolikus ifjúsági egylet – fiúiskola - épülete
könyvtárHelyszín: Komáromi út
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám: 3071
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a 20. század 30-as éveiben épült. A katolikus ifjúsági egylet építtette az épületet. Az egyesület a 30-as években több mint 140 tagot számlált. Hencz Pál vezetése alatt az egyesület kulturális rendezvényeket szervezett a nagymegyeri katolikus ifjúság számára. 1949-től az épületet a Csemadok Nagymegyeri Helyi Szervezete használta. Napjainkban a városi könyvtár kapott helyet az épületben.

 

4. Városháza - Polgármesteri hivatal
polgámesteri hivatalHelyszín: Komáromi út
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám: 3189/2
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épületet a 20. század elején építették neoklasszicista stílusban.

 

5. Református parókia épülete
ref.hivatalHelyszín: Öreg utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám: 2375
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épületet a 19. század második felében, 1877-ben építették. Városunk egyik legrégibb, régi patináját megőrző épülete.

 

6. A vasútállomás épülete
vasútállomásHelyszín: Öreg utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám: 2627/1
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A vasútállomás épülete 1896-ban épült és lett átadva – a mai napi eredeti célját látja el -, abban az évben, amikor átadásra került az az 53,5 km-es vasútszakasz, mely összeköti Dunaszerdahely városát Komárommal. 

 

7. Posta épülete
postaHelyszín: Komáromi út
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Kateszteri szám 5, házszám 209, parcellaszám 3187
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épűlet  homlokzata  díszített. Városunk egyik legrégibb egykori polgárépülete.

 

8. Komáromi úti egykori malomépület
malom Helyszín:  Komáromi út
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Kateszteri szám 1, házszám 6, parcellaszám 3507
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a két világháború közt épült, Sándor Rudolf tulajdonában volt. Egyike az egykori két nagymegyeri malomnak.

 

9. Az óvoda épülete
óvodaHelyszín: Bartók Béla tér
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Kateszteri szám 18, házszám 495, parcella szám 3/3
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a 20. század elején épült. A városi óvoda épülete volt. Városunk patináns épületeinek egyike, mely a mai napig őrzi tipikus építészeti jegyeit.

 

III. TEMETŐK

1. Római katolikus temető    
Helyszín: Szent István utca
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
parcellaszám 3698,3699,3700
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Őseink egykori - eredeti - temetkezési helye az első római katolikus kőtemplom körüli temető volt, ami egy dombon állt. Ennek a temetőnek a folytatása a mai temető. A temető területén áll egy kápolna 1910-ből. A temető fő keresztje kőből készült, amely a kápolna előtt található. 19. század végi és  20. század eleji sírkövek is fellelhetőek itt, valamint fémkeresztek is.

 

2. Református egyház temetője
református temetőHelyszín: Temető utca
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
parcellaszám 3701, 3702
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A kálvinista elődöket egy mesterségesen kialakított dombra temették, melynek célja volt, hogy óvja a sírokat egyrészt a talajvíztől, másrészt a gyakori árvíz elől. Egyes sírok magassága az elhunyt  társadalmi rangját és vagyonosságát határozta meg. A temető területén található néhány síremlék, melyet fémkerítés vesz körül.

 

3. Egykori zsidó temető
zsidó temetőHelyszín:  Nagymegyer város külterülete
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
parcella szám 4677,4688
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A zsidó felekezet temetője a város külterületén található, Az egykori nagymegyeri zsidó hitközösség jelentős emléke. A temető a várostól északra, vízszintes terepen helyezkedik el. Elkerített betonfal veszi körül, melynek méretei 72x50 méter. A sírkövek többsége szürke vagy fehér márványból készült. Összesen 218 sírkő található itt. A sírfeliratok héber nyelven vannak. Magyar és német feliratok csak minimális számban találhatók.

 

4. Szerb/hadifogoly temető
szerb temetőHelyszín: Fučík utca
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
parcella szám 1555/1,1559
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

5464 szerb hadifogoly sírhelye  az 1. világháború hadifogoly táborából , amely városunk területén volt.

 

5. Evangélikus temető
evangélikus temetőHelyszín: Fučík utca 
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás 
parcellaszám 1560, 1561

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

1947-1948-ban Nagymegyerre telepített szlovák lakosok temetkezési helye. 

 

6. Nagymegyer – Izsap temető
izsapi temetőHelyszín: Templom utca
Helység/járás: Nagymegyer-Izsap,  Dunaszerdahelyi járás
parcellaszám 272/1,272/2, 272/3, 272/4, 272/5
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az első kőtemplom körül épült, valószínűleg a 16. században. Az egykori  templom nyomai ma is láthatóak. Jellemző vonásai megegyeznek a református egyház temetőjéével. A temető területén található emlékmű az 1. és 2. világháború elesett katonák emlékére készült.

 

IV. SÍROK

1. Dr. Szeiff József , az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc honvédorvosa
Hely: a római katolikus temető
Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Parcellaszám 3698
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A helyi CSEMADOK szervezete, egyházak, iskolák és közszereplők minden évben  koszorúzási ünnepséget tartanak az 1848-as forradalom honvédorvosának, Szeiff Józsefnek sírjánál 

 

2. Nagy Rátz József, Nagymegyer egykori polgármesterének síremléke
Nagy RátzHelyszín: református temető
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 3701 
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 
Nagy Rácz  József( 1808-0878) síremléke, aki városunk nemességének vezéralakja, majd városunk polgármestere. 1848-ban a nemzeti gárda őrmestere.  Személyében kiemelkedő történelmi személyiséget  tisztelünk.

 

3.  Szeghy Zsigmond, 1848-as honvéd síremléke
Szeghy ZsigmondHelyszín: református temető
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 3701…
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Szeghy Zsigmond, a magyar hadsereg katonája volt a szabadságharc alatt, síremléke az 1848/49-es ünnepségek színhelye városunkban.

4. Három fejfa az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc izsapi nemzetőreinek sírhalmain: 202220222022
Ábrahám Antal 

Böltskey Gergely
Kalmár László 
Helyszín:  temető
Város: Nagymegyer - Izsap városrész, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 272/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: Felújítva 2014-ben.

 

V. KERESZTEK / FESZÜLETEK

1.  Krisztus a kereszten / keresztje
krížHelyszín: Szent István utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám   3794/1
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:  

A kőből készült kereszt 1907-ben került felállításra.

 

2.  Hétfájdalmú Szűz keresztje – Piéta szoborcsoport
krížHelyszín: Hősök tere
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám  2168/1
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A szobor 1806-ban készült, 1938-ban restaurálták. A restaurálást Miklós Bianka  szorgalmazta  és támogatta.

 

3.  A megfeszített keresztje
krížHelyszín: Csicsói út
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 4902/5
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A Csicsó felé vezető út mentén található fából készült szobor Megyer határában található, gyakori zarándokhely.


4.  A Könnyek keresztje – az I. és II. világháború izsapi áldozatainak emlékére2022

Temetőkert Izsap: telekszám 272/2
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Felállítva 2017-ben. Az első és második világháborús hősök, áldozatok emlékére 1967. október 28-án műkőből emelt keresztfa 50 év után megújult a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett támogatásnak köszönhetően. A felújított emlékmű Bélai Ildikó marcelházai kőfaragómester munkáját dicséri, akit az IQUS PT kért fel a munkára. A felújított keresztfát újraszentelte Mahulányi József nagymegyeri esperes-plébános.

 

5.  Szent Kereszt - A Remény keresztje2022
Izsap, Fő utca 103/1: telekszám 103/1
Város: Nagymegyer - Izsap városrész, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: Felállítva 2021-ben.
A kereszt egy jelkép, a megváltás, a feltámadás, a hit, remény, szeretet és hála jelképe. Egyben emlékeztető jelen korunk rettegett betegségére, a koronavírusra és annak izsapi áldozataira. A kőkereszt építője Vörös László izsapi lakos. Az emlékmű közadakozásból, közösségi összefogással készült.

 

VI. SZOBROK

1. Nepomuki Szent János szobra
Ján NepomuckýHelyszín: Szent István utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 3731/1
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A szent kőből készült szobra a 18. századtól (1783) a katolikus plébánia udvarán látható négyszögletű talapzaton állva .

 

2. Szűz Mária szobra
Panna MáriaHelyszín: Szent István utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 3708
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:   

A magas díszes oszlopon álló szobor 1898-ban készült László Mihály és felesége Mészáros Julianna jóvoltából. 1945-ig a városközpontot díszítette, utána került át  a plébánia udvarába.

 

3.  Bartók Bála szobra
Bartók BélaHelyszín: Bartók Béla tér
Város: Nagymegyer, járás:
Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Lipcsey György, a Dunaszerdahelyen élő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása a Bárdos Lajos énekkar megalakulásának 100. évfordulója alkalmából készült. 1992 október 23-án leplezték le ünnepélyes keretek között, melyen részt vett Bartók Péter, Bartók Béla fia. 

 

4. Szent István-szobor
Szent IstvánHelyszín: Szent István utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése

A szlovéniai magyar nemzetiségű Király Ferenc szobrász alkotása az államalapítás 1000. évfordulójára készült,  2000. augusztus 20-án leplezték le.

 

5. Árpád vezér szobra
Árpád fejedelemHelyszín: Bartók Béla tér
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A 2008-ban készült szobor a  Kárpát-medencében található„ Megyer” nevet viselő települések  találkozójának alkalmából. Nagy Géza, Csicsón élő szobrász alkotása.

 

6. Janiga József szobra
Helyszín: Ifjúság tér
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 3095/2
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése

Lipcsey György alkotása. A 2006-ban leleplezett szobor talapzaton található a Janiga József Művészeti Alapiskola udvarán.

 

7. A zárdaiskola falán található szobor
drevená sochaHelyszín: Szent István utca
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A zárdaiskolát 1902-ben alapították. A fából készült alkotás az épület falának egy bemélyedésében található, alatta az iskola alapítási dátuma.

8.  Az ifjú Mátyás király mellszobor2022
Helyszín: Komáromi út 203/18
Telekszám: 3704/1

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Lebó Ferenc munkácsi díjas szobrász és érmeművész alkotása, melyet 2016. 8. 16-án adományozott Mikóczy Dénes a városnak a Corvin Mátyás Művelődési Központ név felvétele alkalmából.


9. Unicornis - az egyszarvú szobra2022
Helyszín: Kurtaszeri út 3369
Telekszám: 3629/10

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Az öt milliméter vastagságú acéldrótból készült hat méter magas szobor a magyarországi Ács János festőművész alkotása. A monumentális egyszarvú szobrának talapzatán tábla jelzi, hogy az unikornis a szüzesség és a szeretet szimbóluma.
 

VII. EMLÉKMŰVEK

1. Az első világháború áldozatainak emlékműve
pamätník 1.sv.vojnyHelyszín: Hősök tere
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Telekszám 2168/1
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Az emlékművet 1938-ban állíttatta néhány nagymegyeri lakos Kálmán László orvos vezetésével.  A tér ebben az időszakban kapta a Hősök tere nevet. Az emlékművön az első világháború frontjain elhunyt 119 katona  neve olvasható.  

 

2. A második világháború áldozatainak emlékoszlopa
pamätný stĺpHelyszín: Hősök tere
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A dunaszerdahelyi származású Lipcsey György által készített szobor 1991-ben készült a Csemadok helyi szervezete jóvoltából.  2012-ben restaurálták.

 

3. A második világháború áldozatainak emlékműve
pamätník 2.sv. vojnyHelyszín: Hősök tere
Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely
Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az emlékművet 2004-ben Nagymegyer városa állíttatta. Az emlékművön az első világháború frontjain elhunyt 115 katona  neve olvasható. 
 

4. A városi kiváltságok odaítélésének emlékműve 
Korvin MátyásHelyszín: Öreg u.
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 2340/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emlékmű tervezője Gáspár Péter pozsonyi szobrászművész. Nagymegyer Mátyás király általi mezővárosi rangra való emelésének 530. évfordulója alakalmából állítatta a város önkormányzata.
 

5. Az 1948-ban deportált nagymegyeri magyarok emlékműve
Deportáltak emlékműveHelyszín: Bartók Béla tér
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 853/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emlékmű felavatására 1996-ban került sor. Apropója a városunkból 1948-49-ben deportált magyarok hozzátartozóinak első találkozója volt 1996-ban.


6. Szent István-emlékpark
emlékparkHelyszín: Szent István utca
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 3796
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A parkban található Szent István király szobra, illetve számtalan kopjafa, melyek városunk jeles eseményeinek állítanak emléket.

       
7. Az I. és II. világháborúban elesettek emléktáblája - Izsap 

Pamätník IžopHelyszín: Templom tér - teemtő, Izsap
Község/járás: Nagymegyer - Izsap, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 272
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az izsapi temetőben lévő emléktáblán a két világháborúban elesett izsapi katonák nevei olvashatók.


8. Az 1848-49-es kopjafa

pamätný stĺpHelyszín: Templom tér – temetőkert, Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 272
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az izsapi temezőben található kopjafa 2012-ben került felavatásra az izsapi IQUS PT lezdeményezésére.


9. Emlékmű az 1965-ös Nagy Dunai Árvíz emlékére2022

Helyszín: Fő utca, Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 103/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Felállítva 2015 tűzoltó szertár előtti téren. Az IQUS Polgári Társulás az 1965-ös Nagy Dunai Árvíz katasztrófájának 50. évfordulója emlékére állítatta az emlékművet. A sziklára elhelyezett kis csónakot Matlák László izsapi lakos készítette.


10. Emlékkapu és panelkiállítás2022

Helyszín: Fő utca 1864/31, Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 35/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Felállítva 2017-ben Izsap község első írásos említése 720.évfordulójára. Az Emlékkapu készítője Nagy Attila izsapi lakos, a faragott képek alkotója pedig Németh Dezső madi fafaragó művész. A képek a falu közepén álló református templomot, valamint az itt élő emberek megélhetéséhez szükséges munkálatokat, a halászatot és a mezőgazdasági tevékenységet ábrázolják. A kis táblákra falunk egykori és mai nevét faragta ki a művész. Falunk 720 éves történelmét Varga László helytörténész „Izsap – Falu a Csiliz partján“ című könyvében  feldolgozta. A fontosabb eseményeket a közösségi ház mellett egy kültéri állandó panelkiállítás formájában is mindenki számára láthatóvá tettük. Az első panel a falu nevének kialakulásával és földrajzi fekvésével ismertet meg bennünket. A második panel Mátyás király kiváltságleveléről, valamint a halászfalu kialakulásáról ad számunkra információt. A következő   panel a török pusztítás következményeit és a 17. századi Izsapot mutassa be, majd tovább haladva az izsapi református egyházról és az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról olvashatunk. Az ötödik panel az I. és II. világháború hatásáról ad ismertetőt, valamint az itt működő iskolákról. Az utolsó, hatodik panel az 1945 utáni Izsapot mutatja be, valamint a falu jeles személyiségeit. Az Emlékek kapuját és a Kültéri panelkiállítást az IQUS PT állíttatta.


11. 
Emlékfal a nagymegyeri 1. világháborús hadifogoly temetőben2022
Helyszín: Fučík utca 
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 1559
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:       

Felavatva 2019. április 14-én Nagymegyer város önkormányzatának támogatásával.  Katonai tiszteletadás mellett leplezték le az öt, négy nyelvű emléktáblából álló emlékfalat a szerb, olasz, montenegrói, orosz és román foglyok emlékére, az érintett országok képviselői jelenlétében. 


12.  Lélekharang - "A lélek él és munkál csendesen"2022

Helyszín: Temetőkert Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

telekszám: 272/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Felállítva 2014-ben. A lélekharang a temetőkertben nyugvókról való megemlékezés, emlékük ápolása és a hátramaradottak közötti összetartozás szimbóluma. A Lélekharangot Boráros József somorjai harangöntő mester készítette, a haraglábat pedig MVDr. Sidó Szilveszter búcsi fafaragó mester.


13.  Harangláb2022

Helyszín: Fő utca Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

telekszám: 103/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Az eredeti harangláb 1856. szeptember 11-én lett felállítva ezen a helyen. A felavató ünnepségen részt vett a csicsói Zichy Terézia grófnő és férje gróf Waldstein János.  Az eseményről Majer Nepomuki János nagymegyeri plébános írt tudósítást, amely a Katholikus Néplap 1854. júniusi számában jelent meg.  A haranglábra egy 74 fontos harang lett elhelyezve, melyet az I. világháború alatt eltávolítottak. A fa harangláb idővel elkorhadt, ezért vas konstrukcióval helyettesítették.


14. Kopjafa az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére2022
Helyszín: Temetőkert Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

telekszám: 272/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
A kopjafát Tóth Iván izsapi lakos készítette az IQUS Polgári Társulás kérésére, ünnepélyes leleplezésére 2013. március 15-én került sor. 


15. 
Trianon Emlékoszlop
Helyszín:  Fő utca Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

telekszám: 103/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Felállítva 2020. júniusában. Az Emlékoszlopot a trianoni békeszerződés aláírásának szomorú, századik évfordulója alkalmából készítette Vörös László izsapi lakos. Az Emlékoszlop tetején lévő Magyar Szent Korona tekintélyt és erőt sugároz, köszönhetően az ezeréves államiságból fakadó nagyságnak, míg a kiterjesztett szárnyú turulmadár, a magyar eredetmondák legendás madara védelmet szemléltet, fürkésző ábrázolása pedig a feltámadást jelzi. A Szent Korona és a turulmadár készítője Szunyog Júlia magyarországi (Őrös) szobrászművész. Az emlékmű adományokból, közösségi összefogással készült.

 

VIII. Természeti kincsek

1. Mátyás-fa
MátyásfaHelyszín: Promenád
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 341/3
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A legenda szerint már 1466-ban is állt ezen a helyen egy tölgyfa, melynél Mátyás király fogadta Nagymegyer város előkelőségeit, és a legenda szerint ennél a fánál avatta városunkat mezővárossá.

 

2. Régészeti lelőhely
Helyszín: Csicsói út
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
telekszám: 4934/2, 3, 4, 5
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az 1989-1992 közötti években jelentős régészeti kutatás zajlott városunk határában, az egykori Sárháza dűlőben.  Ennek köszönhetően számos őskori – kora kőkori és bronzkori, illetve római kori lelet került felszínre.
 


Tárgyi emlékek

I. Emléktáblák

1. Emléktábla a Zárda épületén
PontevesHelyszín: Szent István utca
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 336, telekszám: 3795/3
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla 1902-ben került leleplezésre abból az alkalomból, hogy köröspataky Kálnoky Adél grófnőnek köszönhetően elkészült a Zárda épülete.

 

2. CSEMADOK-emléktábla

CsemadokHelyszín: Komáromi út
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 17, parcellaszám: 3701
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla 1999-ben került felavatásra a CSEMADOK megalakulásának 50. évfordulója alkalmából.

 

3. Holokauszt-emlékmű
HolokausztHelyszín: Komáromi út
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 203, parcellaszám: 3704/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A városi művelődési központ falán felavatott emléktábla 2004-ben került átadásra a holokauszt 60. évfordulója kapcsán.  Az Ausczwitzba deportált és mártírhalált halt 418 zsidó származású nagymegyeri polgárnak állít emléket. Az emléktábla állítását az önkorményzat kezdeményezte.

 

4. Besnyei György - emléktábla 
Besnyei GyörgyHelyszín: Öreg utca
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 646, telekszám: 2376
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A nagymegyeri református templom bejárata melletti emléktábla 1995-ben került leleplezésre. A zsoltárfordító, egykori nagymegyeri tiszteletesnek, Besnyei Györgynek állít emléket.

 

5. Farkas Jenő-emléktábla
Farkas JenőHelyszín: Szent István utca
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 30, telekszám: 3795/3
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla az egykori Zárda iskola külső homlokzatán található. Városunk egykori plébánosának, Farkas Jenő esperesnek állít emléket, akit nemcsak mint  plébánost tisztelhetünk, hanem mint az egyházi költészet képviselőjét is. Az emléktábla alkotója Klig Sándor, szegedi szobrászművész. 2006. június 23-án leplezték le Farkas Jenő pappá szentelésének  60. évfordulója alkalmából.  

 

6. Cseri István-emléktábla
Cseri IstvánHelyszín: Szent István utca
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 30, parcellaszám: 3795/3
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla a Szent Miklós-plébániatemplom homlokzatát díszíti. 2008-ban került leleplezésre, emléket állítva Cseri István plébánosnak, aki 1945-48 között szolgálta a nagymegyeri gyülekezetet. 1948-ban deportálták Magyarországra sok nagymegyeri lakossal együtt. A CSEMADOK és a Kolpong PT. Jóvoltából került átadásra 2009. április 13-án.


7. Kazinczy Lajos-emléktábla

Kazinczy LajosHelyszín: római katolikus temető
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 2993, parcellaszám: 3700
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla a római katolikus temetőben található kápolna külső falán található. 2012. október 6-án került leleplezésre, emléket állítva Kazinczy Lajos tábornoknak, a 14. aradi vértanúnak, aki egy alkalommal városunkból indított hadműveletet az osztrákok ellen.


8. Az 1948-49-ben deportáltak emlékműve – Izsap
Deportáltak IzsapHelyszín: Templom tér, Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Építményjegyzék-szám: 3042, telekszám: 1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla készíttetője a Csemadok Izsapi Alapszervezete volt 2012-ben. Izsap városrész lakói így tisztelegnek az 1948-49-ben Magyarországra deportált izsapi polgárok előtt.


9. Emléktábla Simon Gyula tanító emlékére – „Mert mertek magyarnak maradni“2022
Helyszín: Templom utca 1846/1, Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 5/2
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Elhelyezve 2014-ben a református egyház épületére. Simon Gyula feleségével együtt 1939-45 között volt Izsap település tanítója. 1945 után, a hontalanság éveiben  bátran kiállt az izsapi magyarok jogaiért, tiltakozott az üldözés, a reszlovakizáció és a Csehországba való deportálás ellen. Büntetése az volt, hogy rákerült a Magyarországra kitelepített családok listájára öt családtagjával együtt. Ennek hatására végül önként hagyta el Csehszlovákiát és Győr-Sopron Megyébe, majd Komáromban telepedett le. Feleségével együtt a Komáromi városi temetőben vannak eltemetve. Emlékére az Izsapi IQUS Polgári Társulás 2014. április 12-én emléktáblát helyezett el az izsapi iskola külső falán.


10. Emléktábla az izsapi Weisz család auschwitzi áldozatainak emlékére2022

Helyszín: Fő utca, Izsap
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 103/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Elhelyezve 2014-ben a főtéren. A Holokauszt 70. évfordulója alkalmából az IQUS PT emléktáblát avatott az Izsapon élő Weisz család Auschwitzba elhurcolt tagjainak emlékére.


11.  Gróf Eszterházy János emléktábla 2022

Helyszín: Szent István utca 336/30 Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 3795/3
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Elhelyezve 2017. október 21-én a nagymegyeri római katolikus templom falán a Csemadok Nagymegyeri Szervezete és a Katolikus Plébánia támogatásával. Gróf Eszterházy János a két világháború között a csehszlovákiai magyar kisebbség meghatározó politikusa volt. 1935-ben járt Nagymegyeren is. A háború után letartóztatták, 1957-ben egy csehországi börtönben halt meg.


12. Emléktábla a tápiógyörgyei levente zászló átadásának emlékére2022

Helyszín: Bartók Béla tér Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 853/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Elhelyezve 2016-ban, a kitelepítettek emlékére állított emlékoszlop oldalára a Csemadok Nagymegyeri Városi Szervezete és a Tápiógyörgyei Önkormányzat együttműködésével.


13.  Emléktábla Kovács László esperes emlékére 2022

Helyszín: Kovács László tér 499/28 Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 3734
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Az emléktábla 2020-ban lett elhelyezve a Nagymegyeri Római Katolikus Egyház támogatásával. Kovács László esperes 1976. március 1. és 2001. június 30. között teljesített szolgálatot. Kezdeményezője volt a cserkész mozgalom megújításának, a Szent István Napi rendezvények    megszervezésének és Szent István szobor elhelyezésének a Szent István utcában.


14.  Emléktábla az 1956-os magyar forradalom emlékére2022
Helyszín: Szent István utca 336/30 Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 3795/3
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
A kősziklára elhelyezett emléktáblát a volt zárda iskola bejárata előtt 2016. október 26-án állíttatta a 23. számú Nagymegyeri Arany János Cserkészcsapat, a VMCM, Fészek és KUCKÓ p.t. az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából.


15.  Emléktábla Trianon 100. évfordulójára2022
Helyszín: Szent István utca Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 3796
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
2020. június 6-án került sor a kősziklára erősített emléktábla leleplezésére. A rajta található felirat Wass Albert Üzenet haza című költeményének fő sora: „..a kő marad...” A Csemadok Nagymegyeri Szervezetének felkérésére adományozta az emlékművet Ács Sándor vállalkozó.


16.  Emléktábla-csoport a nagymegyeri hadifogoly temetőben2022
Helyszín: Fučík utca Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 1559
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
Kialakítva 2020 tavaszán a Szlovákiai Szerbek Szövetsége támogatásával. A felújított kerítés belső részén elhelyezett 26 darab emléktábla az 1914-1918 között a hadifogoly temetőben eltemetett szerb származású fogoly nevét tartalmazza.


17. Tiszta forrás település – emléktábla2022

Helyszín: Komáromi út 203/18 Nagymegyer
Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Telekszám: 3704/1
A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:
 
Nagymegyeren gyűjtött népdalokat 1910-ben Bartók Béla zeneszerző és népzenekutató. Az emléktáblát 2016-ban ajándékozta városunknak a MTA BTK Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, Hagyományok Háza, Magyar Művészeti Akadémia.

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuális időjárás

ma, hétfő 27. 5. 2024
borús égbolt 26 °C 14 °C
kedd 28. 5. közepes eső 22/14 °C
szerda 29. 5. borús égbolt 21/12 °C
csütörtök 30. 5. erős felhőzet 24/13 °C

Közösségi hálózatok

Mobil aplikáció

googleapple