Veľký Meder

Nevezetességek

 

Műemlékvédelmi és értéktár bizottság

Elnök: Varga László, Mgr.
e-mail: megyer@gmail.com

Tagok: 
Lapos Ildikó, Mgr.
Mikóczy Dénes
Cyprichová Margita, MUDr.
Nagy Éva, Ing.
Sörös Angéla, Mgr. 
Plauter Péter
Ábrahám Margit, Mgr.

VZN č. 120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 154 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 209 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta

 

Nevezetességek

Városunkat közel évezredes múltja folyamán soha nem birtokolták tartósan jobbágytartó főurak. A korabeli útleírásokban említett kastélyok és nemesi kúriák, amelyekre oly gyakran hivatkoztak, mai szemmel nézve a múlt században élő vagyonosabb gazdák portáinak nagyobb lakóházai. Kivételt a Kálnoky grófi család tulajdonában lévő kisebb kastély jelent. Emlékhelyeink közül ismertek az ősi avargyűrűk helyei, a pallosjogot idéző akasztófadomb, a Mátyás legendából ismert öreg tölgy, valamint a történelmi egyházak temetői, templomai. Ilyenek a katolikus, református, evangélikus és a zsidó temető. Ugyancsak az emlékhelyek számát gyarapítja az első világháborús hadifoglyok nyughelyéül szolgáló szerb temető.

Helytörténeti érdekesség Nagy Rátz József (1808-1878) felújított síremléke, aki több ízben volt a helyi nemesség hadnagya és városbírája, a nemzetőrség őrmestere, városunk neves helytörténésze. Két templomunk van. A római katolikus, amely a lebontott, tornyos kőtemplom helyén épült 1899-ben. Ereklyének tekinthető a régi templomból származó kisharangja, amelyet a XVIII. században öntöttek, és Szent János tiszteletére szenteltek.

A fából faragott, királyainkat ábrázoló szobrok és ablak-üvegmozaikok szemet, lelket gyönyörködtető látványosságot nyújtanak. A református templom 1784-ben épült, majd 1801-ben építettek hozzá templomtornyot. 1838-ban készült el a maga korában a legkorszerűbb toronyórája. Öntött harangjait Nagyszombatban készítették, amelyek szép összhangzásukról nevezetesek. A város legrégebbi épülete 1836-ban épült, a mestergerendán látható felirat szerint. A városi önkormányzat 1980-ban vásárolta meg, és 2000-ben újította fel az épületet. A négy helyiségből álló épületben kiállított tárgyak a helyi és a környékbeli gyűjtésből származnak. A gyűjtemény betekintést ad a 19. század és a 20. század első felének paraszti lakáskultúrájába, és megismerhetjük általa a korabeli használati tárgyakat.

 

Nagymegyer Város regisztrált műemlékeinek listája
A 120-as számú ÁÉR 1. számú melléklete 

I. Templomok

    1. Református templom
    2. Református templom Izsap
    3. Szent Miklós római-katolikus templom
    4. Kápolna a római-katolikus temetőben

II. Épületek

 1. Tájház
 2. A volt római-katolikus iskola épülete
 3. A volt római-katolikus junák egyesület épülete
 4. Polgármesteri hivatal
 5. A református plébánia épülete
 6. A vasútállomás épülete
 7. A posta épülete
 8. Komáromi úti malom épülete
 9. A Bartók Béla téri óvoda épülete

III. Temetők

 1. Római-katolikus temető
 2. Református temető
 3. Zsidó temető
 4. Szerb temető
 5. Evangélikus temető
 6. Református temető Izsap

IV.  Sírhelyek

 1. Szeiff József
 2. Nagy Rátz József
 3. Szeghy Zsigmond

V.  Keresztek

 1. A keresztre feszített
 2. Hétfájdalmú Szűzanya
 3. A keresztre feszített

VI. Szobrok

 1. Nepomuki Szent János
 2. Szűz Mária
 3. Bartók Béla
 4. Szent István
 5. Árpád fejedelem
 6. Janiga József
 7. Fa szobor a volt római-katolikus iskola épületén

VII.   Műemlékek

 1. Emlékmű az 1. világháború áldozatainak emlékére
 2. Emlékoszlop a 2. világháború áldozatainak emlékére
 3. Emlékmű a 2. világháború áldozatainak emlékére
 4. Emlékmű a városi privilégiumok odaítélésének emlékére (Corvin Mátyás)
 5. Emlékoszlop a kitelepített magyar nemzetiségű lakosok emlékére  (1946-1948)
 6. 5 db emlékoszlop a történelmi parkban 
 7. Emlékmű az 1. és 2. világháborúban elesettek emlékére
 8. Emlékoszlop a magyar nemzet függetlenségéért folytatott harc emlékére (1848-1849)

VIII.  Természeti területek

 1. Corvin Mátyás tölgyfa
 2. Régészeti lelőhely

A 120-as számú ÁÉR 2. számú melléklete
 

I.   Emléktáblák

 1. Emléktábla az egyházi iskola megalapításának emlékére
 2. Emléktábla a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének megalapítására
 3. Holokauszt emléktábla
 4. Besnyei György emléktábla
 5. Farkas Jenő emléktábla
 6. Cseri István emléktábla
 7. Kazinczy Lajos emléktábla
 8. Az  1946-1948 között kitelepített magyar nemzetiségű lakosok emléktáblája 

A 120-as számú ÁÉR 3. számú melléklete

Események, nevek és emléknapok, melyeket nem lehet egy adott helyhez hozzárendelni

 1. Az első írásos emlék városunkról - Villa Meger (1268)
 2. Corvin Mátyás látogatása városunkban (1466)
 3. Városi privilégium kiadása  (Corvin Mátyás 1466.12.15)
 4. Kazinczy Lajos látogatása városunkban (1849 május - június)
 5. Bartók Béla zeneszerző látogatása városunkban (1910 április - november)

 

I. TEMPLOMOK

1. Nagymegyeri református templom

református templomHelyszín: Öreg utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Házszám 646,  parcella szám 2376

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A templom alapkövét 1784-ben tették le. 1785. december 4-én adták át használatra a református egyháznak.  Eredetileg torony nélkül épült és a fő bejárat a templomba az udvarról volt. A templom tornyát 1801-ben építették hozzá. Az épület klasszicista stílusú, barokk elemekkel. A templom tere egyhajós, sík mennyezettel fedve. A kórus a templom nyugati felén van, mennyezetét poroszos boltív fedi. A toronyórát 1838-ban a komáromi Molioner Ferenc készítette. A templom Nagymegyer városának a legrégibb épülete.

 

2. Izsapi református templom

izsapi templomHelyszín: a Templom- és a Főút kereszteződése, Izsap

Helység/járás: Nagymegyer-Izsap, Dunaszerdahelyi járás

Házszám 3042, parcella szám 1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A törökök támadásai során megsemmisült, a 19. Század első felében újjáépítették. Belső tere egyenes záródású, mennyezete sík, homlokzatát félköríves ablakok és az átépítés korából, 1924-ből származó tornyok tagolják. Ez utóbbi meghaladja a homlokzat síkját, párkányokkal, hangnyílásokkal tagolt, és tetején nyolcszögű gúlasisak van.

 

3. Szent Miklós – plébániatemplom

katolikus templomHelyszín: Szent István utca

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 650, parcellaszám: 3794/2

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az új templom alapkőletétele 1899-ben volt. Az új kőtemplom a lerombolt régi templom alapjaira épült. Az új templom építtetését Sabran Pontevés – Köröspataki Kálnoki Adalheidis fejedelemasszony, egy grófi család leszármazottja finanszírozta, tisztelegve ezzel fia és férje emlékének. A templom eredetileg háromhajós neogótikus stílusban épült volna fel, de a felmerülő anyagi problémák miatt ez a terv nem valósult meg és végül egy egyhajós eklektikus stílusú templom került megépítésre.

A templom első szentelésére 1900. október 28.-án került sor. Ezt követte az építési hiányosságok kijavítása után egy következő, Keményfi Kálmán Szentszéki tanácsos közreműködésével, 1912. augusztus 5.-én. A belső tér felújítására 1930-ban és 1979-ben került sor. A templom belső falainak díszítése egészen 2003-ig érintetlen maradt.

A templom berendezése és díszítése az 1900-as évet követő időszakból származik. A legfontosabb rész – a főoltár tölgyfából készült, aranyozott díszítőelemekkel. Az oltár felett mindkét oldalon két-két angyal szobor található.

A főoltár felett színes üvegablakot láthatunk mozaikkal a templom védőszentjéről Szent Miklósról és Szűz Máriáról a Kis Jézussal. A főhajóban 45, barnára festett, pácolt és finoman megmunkált tölgyfa pad található. A hat darab kör alakú mozaikablakon olyan szentek képmásai találhatóak, akik szoros összefüggésben állnak a magyar történelemmel. A templom 14 regiszteres orgonája, mely a főbejárat feletti kóruson található, Otto Rieger budapesti mester műhelyében készült. 1911-ben került felszentelésre Vázsonyi József dékán által. A templom 5 haranggal büszkélkedhet. Közülük a legnagyobb, a Wéber harang, 885 kg és 1939-ben lett kiöntve.

 

4. A temető területén található kápolna

kápolnaHelyszín: a római katolikus temető

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám:2993, parcellaszám: 3700

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az objektumot 1910-ben a Wéber család, Wéber Ferenc és felesége Janko Mária építtette. A kápolna 2004-ben lett restaurálva. A kápolna belső felszerelése szerény. A külső falát Kazinczy Lajos emléktáblája díszíti, aki az 1849-es magyar hadsereg katonatisztje volt.

 

II. Épületek

1. Zsellérház- tájház

tájházHelyszín: Rózsa utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám: 3696/417

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épületet 1836-ban építették. 1980-tól működik tájházként. A tájházban bepillantást nyerünk a parasztság mindennapi életébe és lakáskultúrájába. A tájházban kiállított- és bemutatott tárgyak helyi és környékbeli gyűjtésből származnak.

 

2. Az egykori zárda épülete

zárdaHelyszín: Szent István utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám: 3795/3

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az iskola 1902-ben nyitotta meg kapuit. Kőröspataky Kálnoky Adél grófnő segítségével jött létre az oktatási intézmény. 1902. július 27-én szentelték fel az iskola épületét. Az iskolában apácák látták el a tanári feladatokat egészen 1944-ig. A leányiskola Szent Elzeár nevét viselte. A két háború közötti időszakban több mint 200 növendék látogatta. Az iskola működése jótékony hatással bírt a város kulturális életére. 1949-2004 közötti időszakban az iskola épülete a helyi magyar tannyelvű alapiskola számára biztosított tantermeket.


3. Az egykori katolikus ifjúsági egylet – fiúiskola - épülete

könyvtárHelyszín: Komáromi út

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám: 3071

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a 20. század 30-as éveiben épült. A katolikus ifjúsági egylet építtette az épületet. Az egyesület a 30-as években több mint 140 tagot számlált. Hencz Pál vezetése alatt az egyesület kulturális rendezvényeket szervezett a nagymegyeri katolikus ifjúság számára. 1949-től az épületet a Csemadok Nagymegyeri Helyi Szervezete használta. Napjainkban a városi könyvtár kapott helyet az épületben.

 

4. Városháza - Polgármesteri hivatal

polgámesteri hivatalHelyszín: Komáromi út

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám: 3189/2

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épületet a 20. század elején építették neoklasszicista stílusban.

 

5. Református parókia épülete

ref.hivatalHelyszín: Öreg utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám: 2375

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épületet a 19. század második felében, 1877-ben építették. Városunk egyik legrégibb, régi patináját megőrző épülete.

 

6. A vasútállomás épülete

vasútállomásHelyszín: Öreg utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám: 2627/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A vasútállomás épülete 1896-ban épült és lett átadva – a mai napi eredeti célját látja el -, abban az évben, amikor átadásra került az az 53,5 km-es vasútszakasz, mely összeköti Dunaszerdahely városát Komárommal. 

 

7. A régi malom épülete

malom Helyszín: Vasút utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 20, házszám 116, parcella szám 3027/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A régi malom már az I. világháború előtt létezett, mint gőzmalom. A régi malom épülete a 20. század elején keletkezett a két világháború között. Goldstein Albin tulajdona volt.

 

8. Erdészház objektuma – a volt erdészeti igazgatóság épülete

erdészházHelyszín:  Vadász utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 60, házszám 311, parcella szám 339/3

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület 1859-ben épült. Mai napig őrzi egykori pompáját, az erdészházakra jellemző jegyeket.

 

9. Posta épülete

postaHelyszín: Komáromi út

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 5, házszám 209, parcella szám 3187

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épűlet  homlokzata  díszített. Városunk egyik legrégibb egykori polgárépülete.

 

10. Kálnoky-kúria, Kálnoky-kiskastély

kálnoky házHelyszín: Eper utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 16, házszám 100, parcella szám 1680/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Átépített épület, jelenleg nem kihasznált objektum, amelyet a Fučík utcai park vesz körül a buszmegálló közelében. Az épület a 19. század második felében épült. Neoklasszicista épület.

 

11. Komáromi úti egykori malomépület

malom Helyszín:  Komáromi út

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 1, házszám 6, parcella szám 3507

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a két világháború közt épült, Sándor Rudolf tulajdonában volt. Egyike az egykori két nagymegyeri malomnak.

 

12. A régi rendelőintézet épülete

fogorvosHelyszín: Bartók Béla tér

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 19, házszám 496, parcella szám 2

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a 20. század elején épült. A városi pénztár épülete volt. Tipikus jegyeket viselő polgárépület.

 

13. Az óvoda épülete

óvodaHelyszín: Bartók Béla tér

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Kateszteri szám 18, házszám 495, parcella szám 3/3

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az épület a 20. század elején épült. A városi óvoda épülete volt. Városunk patináns épületeinek egyike, mely a mai napig őrzi tipikus építészeti jegyeit.

 

III. TEMETŐK

1. Római katolikus temető    

katolikus temetőHelyszín: Szent István utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcella szám 3698,3699,3700

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Őseink egykori - eredeti - temetkezési helye az első római katolikus kőtemplom körüli temető volt, ami egy dombon állt. Ennek a temetőnek a folytatása a mai temető. A temető területén áll egy kápolna 1910-ből. A temető fő keresztje kőből készült, amely a kápolna előtt található. 19. század végi és  20. század eleji sírkövek is fellelhetőek itt, valamint fémkeresztek is.

 

2. Református egyház temetője

református temetőHelyszín: Temető utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcella szám 3701, 3702

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A kálvinista elődöket egy mesterségesen kialakított dombra temették, melynek célja volt, hogy óvja a sírokat egyrészt a talajvíztől, másrészt a gyakori árvíz elől. Egyes sírok magassága az elhunyt  társadalmi rangját és vagyonosságát határozta meg. A temető területén található néhány síremlék, melyet fémkerítés vesz körül.

 

3. Egykori zsidó temető

zsidó temetőHelyszín:  Nagymegyer város külterülete

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcella szám 4677,4688

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A zsidó felekezet temetője a város külterületén található, Az egykori nagymegyeri zsidó hitközösség jelentős emléke. A temető a várostól északra, vízszintes terepen helyezkedik el. Elkerített betonfal veszi körül, melynek méretei 72x50 méter. A sírkövek többsége szürke vagy fehér márványból készült. Összesen 218 sírkő található itt. A sírfeliratok héber nyelven vannak. Magyar és német feliratok csak minimális számban találhatók.

 

4. Szerb/hadifogoly temető

szerb temetőHelyszín: Fučík utca

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcella szám 1555/1,1559

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

5464 szerb hadifogoly sírhelye  az 1. világháború hadifogoly táborából , amely városunk területén volt.

 

5. Evangélikus temető

evangélikus temetőHelyszín: Fučík utca                                              

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcella szám 1560, 1561

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

1947-1948-ban Nagymegyerre telepített szlovák lakosok temetkezési helye. 

 

6. Nagymegyer – Izsap temető

izsapi temetőHelyszín: Templom utca

Helység/járás: Nagymegyer-Izsap,  Dunaszerdahelyi járás

parcella szám 272/1,272/2, 272/3, 272/4, 272/

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az első kőtemplom körül épült, valószínűleg a 16. században. Az egykori  templom nyomai ma is láthatóak. Jellemző vonásai megegyeznek a református egyház temetőjéével. A temető területén található emlékmű az 1. és 2. világháború elesett katonák emlékére készült.

 

IV. SÍROK

1. Dr. Szeiff József , az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc honvédorvosa

Szeiff JózsefHely: a római katolikus temető

Helység/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Parcella szám 3698

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A helyi CSEMADOK szervezete, egyházak, iskolák és közszereplők minden évben  koszorúzási ünnepséget tartanak az 1848-as forradalom honvédorvosának, Szeiff Józsefnek sírjánál 

 

2. Nagy Rátz József, Nagymegyer egykori polgármesterének síremléke

Nagy RátzHelyszín: református temető

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 3701 

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 
Nagy Rácz  József( 1808-0878) síremléke, aki városunk nemességének vezéralakja, majd városunk polgármestere. 1848-ban a nemzeti gárda őrmestere.  Személyében kiemelkedő történelmi személyiséget  tisztelünk.

 

3.  Szeghy Zsigmond, 1848-as honvéd síremléke

Szeghy ZsigmondHelyszín: református temető

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 3701…

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Szeghy Zsigmond, a magyar hadsereg katonája volt a szabadságharc alatt, síremléke az 1848/49-es ünnepségek színhelye városunkban.

 

V. KERESZTEK / FESZÜLETEK

1.  Krisztus a kereszten / keresztje

krížHelyszín: Szent István utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám   3794/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:  

A kőből készült kereszt 1907-ben került felállításra.

 

2.  Hétfájdalmú Szűz keresztje – Piéta szoborcsoport

krížHelyszín: Hősök tere

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám  2168/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A szobor 1806-ban készült, 1938-ban restaurálták. A restaurálást Miklós Bianka  szorgalmazta  és támogatta.

 

3.  A megfeszített keresztje

krížHelyszín: Csicsói út

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 4902/5

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A Csicsó felé vezető út mentén található fából készült szobor Megyer határában található, gyakori zarándokhely.

 

VI. SZOBROK

1. Nepomuki Szent János szobra

Ján NepomuckýHelyszín: Szent István utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 3731/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A szent kőből készült szobra a 18. századtól (1783) a katolikus plébánia udvarán látható négyszögletű talapzaton állva .

 

2. Szűz Mária szobra

Panna MáriaHelyszín: Szent István utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 3708

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:   

A magas díszes oszlopon álló szobor 1898-ban készült László Mihály és felesége Mészáros Julianna jóvoltából. 1945-ig a városközpontot díszítette, utána került át  a plébánia udvarába.

 

3.  Bartók Bála szobra

Bartók BélaHelyszín: Bartók Béla tér

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Lipcsey György, a Dunaszerdahelyen élő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása a Bárdos Lajos énekkar megalakulásának 100. évfordulója alkalmából készült. 1992 október 23-án leplezték le ünnepélyes keretek között, melyen részt vett Bartók Péter, Bartók Béla fia. 

 

4. Szent István-szobor

Szent IstvánHelyszín: Szent István utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése

A szlovéniai magyar nemzetiségű Király Ferenc szobrász alkotása az államalapítás 1000. évfordulójára készült,  2000. augusztus 20-án leplezték le.

 

5. Árpád vezér szobra

Árpád fejedelemHelyszín: Bartók Béla tér

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A 2008-ban készült szobor a  Kárpát-medencében található„ Megyer” nevet viselő települések  találkozójának alkalmából. Nagy Géza, Csicsón élő szobrász alkotása.

 

6. Janiga József szobra   

Janiga JózsefHelyszín: Ifjúság tér

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 3095/2

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése

Lipcsey György alkotása. A 2006-ban leleplezett szobor talapzaton található a Janiga József Művészeti Alapiskola udvarán.

 

7. A zárdaiskola ablakában található szobor

drevená sochaHelyszín: Szent István utca

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

A zárdaiskolát 1902-ben alapították. A fából készült alkotás az épület falának egy bemélyedésében található, alatta az iskola alapítási dátuma.

 

VII. EMLÉKMŰVEK

1. Az első világháború áldozatainak emlékműve

pamätník 1.sv.vojnyHelyszín: Hősök tere

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Telekszám 2168/1

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése: 

Az emlékművet 1938-ban állíttatta néhány nagymegyeri lakos Kálmán László orvos vezetésével.  A tér ebben az időszakban kapta a Hősök tere nevet. Az emlékművön az első világháború frontjain elhunyt 119 katona  neve olvasható.  

 

2. A második világháború áldozatainak emlékoszlopa

pamätný stĺpHelyszín: Hősök tere

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

A dunaszerdahelyi származású Lipcsey György által készített szobor 1991-ben készült a Csemadok helyi szervezete jóvoltából.  2012-ben restaurálták.

 

3. A második világháború áldozatainak emlékműve

pamätník 2.sv. vojnyHelyszín: Hősök tere

Város: Nagymegyer, járás: Dunaszerdahely

Az emlékmű jelentősége és rövid jellemzése:

Az emlékművet 2004-ben Nagymegyer városa állíttatta. Az emlékművön az első világháború frontjain elhunyt 115 katona  neve olvasható. 
 

4. A városi kiváltságok odaítélésének emlékműve 

Korvin MátyásHelyszín: Öreg u.

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 2340/1

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emlékmű tervezője Gáspár Péter pozsonyi szobrászművész. Nagymegyer Mátyás király általi mezővárosi rangra való emelésének 530. évfordulója alakalmából állítatta a város önkormányzata.
 

5. Az 1948-ban deportált nagymegyeri magyarok emlékműve

Deportáltak emlékműveHelyszín: Bartók Béla tér

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 853/1

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emlékmű felavatására 1996-ban került sor. Apropója a városunkból 1948-49-ben deportált magyarok hozzátartozóinak első találkozója volt 1996-ban.


6. Szent István-emlékpark  

emlékparkHelyszín: Szent István utca

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 3796

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A parkban található Szent István király szobra, illetve számtalan kopjafa, melyek városunk jeles eseményeinek állítanak emléket.

       
7. Az I. és II. világháborúban elesettek emléktáblája - Izsap 

Pamätník IžopHelyszín: Templom tér - teemtő, Izsap

Község/járás: Nagymegyer - Izsap, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 272

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az izsapi temetőben lévő emléktáblán a két világháborúban elesett izsapi katonák nevei olvashatók.


8. Az 1848-49-es kopjafa   

pamätný stĺpHelyszín: Templom tér – temető, Izsap

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 272

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az izsapi temezőben található kopjafa 2012-ben került felavatásra az izsapi IQUS PT lezdeményezésére.

 

VIII. Természeti kincsek

1. Mátyás-fa

MátyásfaHelyszín: Promenád

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 341/3

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A legenda szerint már 1466-ban is állt ezen a helyen egy tölgyfa, melynél Mátyás király fogadta Nagymegyer város előkelőségeit, és a legenda szerint ennél a fánál avatta városunkat mezővárossá.

 

2. Régészeti lelőhely           

lelőhelyHelyszín: Csicsói út

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

parcellaszám: 4934/2, 3, 4, 5

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az 1989-1992 közötti években jelentős régészeti kutatás zajlott városunk határában, az egykori Sárháza dűlőben.  Ennek köszönhetően számos őskori – kora kőkori és bronzkori, illetve római kori lelet került felszínre.
 


Melléklet 2.    Tárgyi emlékek

I. Emléktáblák

1. Emléktábla a Zárda épületén

PontevesHelyszín: Szent István utca

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 336, parcellaszám: 3795/3

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla 1902-ben került leleplezésre abból az alkalomból, hogy köröspataky Kálnoky Adél grófnőnek köszönhetően elkészült a Zárda épülete.

 

2. CSEMADOK-emléktábla

CsemadokHelyszín: Komáromi út

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 17, parcellaszám: 3701

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla 1999-ben került felavatásra a CSEMADOK megalakulásának 50. évfordulója alkalmából.

 

3. Holokauszt-emlékmű

HolokausztHelyszín: Komáromi út

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 203, parcellaszám: 3704/1

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A városi művelődési központ falán felavatott emléktábla 2004-ben került átadásra a holokauszt 60. évfordulója kapcsán.  Az Ausczwitzba deportált és mártírhalált halt 418 zsidó származású nagymegyeri polgárnak állít emléket. Az emléktábla állítását az önkorményzat kezdeményezte.

 

4. Besnyei György - emléktábla 

Besnyei GyörgyHelyszín: Öreg utca

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 646, parcellaszám: 2376

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

A nagymegyeri református templom bejárata melletti emléktábla 1995-ben került leleplezésre. A zsoltárfordító, egykori nagymegyeri tiszteletesnek, Besnyei Györgynek állít emléket.

 

5. Farkas Jenő-emléktábla

Farkas JenőHelyszín: Szent István utca

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 30, parcellaszám: 3795/3

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla az egykori Zárda iskola külső homlokzatán található. Városunk egykori plébánosának, Farkas Jenő esperesnek állít emléket, akit nemcsak mint  plébánost tisztelhetünk, hanem mint az egyházi költészet képviselőjét is. Az emléktábla alkotója Klig Sándor, szegedi szobrászművész. 2006. június 23-án leplezték le Farkas Jenő pappá szentelésének  60. évfordulója alkalmából.  

 

6. Cseri István-emléktábla

Cseri IstvánHelyszín: Szent István utca

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 30, parcellaszám: 3795/3

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla a Szent Miklós-plébániatemplom homlokzatát díszíti. 2008-ban került leleplezésre, emléket állítva Cseri István plébánosnak, aki 1945-48 között szolgálta a nagymegyeri gyülekezetet. 1948-ban deportálták Magyarországra sok nagymegyeri lakossal együtt. A CSEMADOK és a Kolpong PT. Jóvoltából került átadásra 2009. április 13-án.


7. Kazinczy Lajos-emléktábla

Kazinczy LajosHelyszín: római katolikus temető

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 2993, parcellaszám: 3700

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla a római katolikus temetőben található kápolna külső falán található. 2012. október 6-án került leleplezésre, emléket állítva Kazinczy Lajos tábornoknak, a 14. aradi vértanúnak, aki egy alkalommal vársunkból indított hadműveletet az osztrákok ellen.
 

8. Az 1948-49-ben deportáltak emlékműve – Izsap

Deportáltak IzsapHelyszín: Templom tér, izsap

Község/járás: Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás

Építményjegyzék-szám: 3042, parcellaszám: 1

A nevezetesség jelentősége és rövid jellemzése:

Az emléktábla készíttetője a Csemadok Izsapi Alapszervezete volt 2012-ben. Izsap városrész lakói így tisztelegnek az 1948-49-ben Magyarországra deportált izsapi polgárok előtt.
 

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuális időjárás

ma, vasárnap 3. 7. 2022
tiszta égbolt 32 °C 14 °C
hétfő 4. 7. enyhe eső 36/18 °C
kedd 5. 7. enyhe eső 26/18 °C
szerda 6. 7. tiszta égbolt 32/15 °C

Közösségi hálózatok

Mobil aplikáció

googleapple