Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Veľký Meder

Alapvető információk

Kötelezően közzétett információk 

1. A város megalapításának módja, hatásköre és kompetenciái, szervezeti felépítése

(információk a Tt. 211/2000. az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (törvény az információszabadságról) 5.§ – a 1. bekezdése a) pontja értelmében)

A város megalapításának módja

 Nagymegyer Városa a Tt. 369/1990 a községi önkormányzatokról szóló törvénnyel, az önkormányzati szervek első választásának napján, azaz 1990. november 24-én alapult meg.

A város hatásköre és kompetenciái

A város hatáskörét és kompetenciáit rögzítik és szabályozzák:

A Szlovák Köztársaság alkotmánya (főként 64-71cikkely)

Tt. 369/1990. Törvény a községi önkormányzatokról

Tt. 138/1991. Törvény a községi vagyongazdálkodásról

A Szlovák Köztársaság jelenlegi érvényes jogszabályai

Általános Érvényű Rendeletek

A város szervezeti felépítése

A város szervei a képviselőtestület és a város polgármestere.

Nagymegyer Város Képviselőtestülete  13 képviselőből áll, akiket négyéves időtartamra választanak meg. A képviselők hivatali időszaka az újonnan megválasztott képviselők eskütételével ér véget.

Nagymegyer Város polgármestere a Nagymegyer Város képviseleti szerve és a város legfelsőbb végrehajtó szerve, akit a város lakosai választanak 4 évre.

A Nagymegyeri Képviselő-testület a Tt. 369/1990 a községi önkormányzatokról szóló törvény értelmében megválasztotta szerveit.

A városi tanácsnak 4 tagja van, a városi képviselőtestület képviselőiből áll. A tanács a képviselőtestület kezdeményező, végrehajtó és ellenőrző szerve. A polgármester tanácsadó testületeként működik.

A bizottságok a képviselőtestület tanácsadó, kezdeményező és ellenőrző szervei.  A képviselőtestület az alábbi bizottságokat hozta létre:

- Pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság,

- Területrendezési, építkezési és környezetvédelmi bizottság,

- Kulturális, iskolaügyi és a társadalmi szervezetkért felelős bizottság,

- Ifjúsági és sportbizottság,

- Szociális és egészségügyi bizottság

- Prevenciós és védelmi bizottság,

- Idegenforgalmi bizottság,

- Közérdekvédelmi és átláthatóságért felelős bizottság,

- Izsap városrész tanácsa

- Várostörténeti bizottság

- Műemlékvédelmi és értéktár bizottság

A Nagymegyeri Városi Hivatal a képviselőtestület és a polgármester végrehajtó szerve.

A Nagymegyeri Városi Hivatal 6 szakosztályból áll, amelyek alosztályokra, esetleg részlegekre tagolódnak.

A szakosztályok olyan tevékenységre összpontosító alapszerkezeti egységek, amelyek szakmailag egy osztályvezető által vezetett egységhez tartoznak.

Az egyes szakosztályok alosztályokból illetve részlegekből állnak, élükön az adott osztályvezetővel, aki a tevékenységéért felelősséggel tartozik a hivatal vezetőjének. Az alosztály és a részleg alacsonyabb szintű szerkezeti egység, mely speciális tevékenységekre szakosodott a szakosztályon belül.

Az egyes irányítási szintek:

a)         polgármester,
b)         hivatalvezető,
c)         szakosztályok vezetői,
d)         alosztályok vezetői,
e)         referensek.

Közvetlen a polgármester alá rendelt szerkezeti egységek:

a)         Civilvédelem és krízismenedzsment
b)         Közös Építészeti Hivatal,
c)         Anyakönyvi Hivatal,
d)         Városi Rendőrség.

Közvetlen a hivatalvezető alá rendelt szervezeti egységek:

a)        Polgármesteri titkárság,
b)        Projektmenedzser,
c)        Szervezési alosztály
d)        Gondozószolgálat
e)        Gazdálkodási és pénzügyi szakosztály:
            - könyvelési és költségvetési alosztály
            - adó és illetékügyi alosztály
f)         Személyzeti és iskolaügyi szakosztály
            - személyzeti és bérfejtési alosztály
            - iskolaügyi alosztály
g)        Közigazgatási szakosztály:
            - közigazgatási referens, városi lakások nyilvántartása
            - lakosságnyilvántartás, házszámkiadás
            - nyugdíjas klub

h)        Szociális szakosztály
            - szociális alosztály
            - szociális terepmunka
            - gondozószolgálat
            - közösségi központ

i)          Városfejlesztési, építészeti és környezetvédelmi szakosztály
            - városfejlesztési, beruházási és közlekedési alosztály
            - környezetvédelmi alosztály
            - gyűjtőudvar

j)          Városi vagyonkezelő szakosztály
            - vagyonkezelési alosztály
            - karbantartó részleg
            - köztisztaság felügyelete a városban

A város közös hivatalai:
Közös Építészeti Hivatal
Közös Községi Hivatal – gondozószolgálat

A Városi Rendőrség Nagymegyer Város rendészeti egysége, élén a városi rendőrség parancsnokával. 

Különleges státusza van Nagymegyer Város főellenőrének, aki Nagymegyer Város feladatainak teljesítését ellenőrzi. A képviselőtestület választja és a város alkalmazottja.

 

2. Az információ megszerzésének helye, ideje és módja; tájékoztatás arról, hogy hol lehet benyújtani a kérelmet, javaslatot, indítványt, panaszt vagy más beadványt 

 

3. A fellebbezés helye, határideje és módja, valamint a bírósági felülvizsgálat lehetősége 

 

4. A kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok feldolgozására vonatkozó eljárás, beleértve a betartandó határidőket 

 

5. Jogi előírások, rendelkezések és útmutatók áttekintése 

 

6. A közigazgatási illetékek árjegyzéke

 

7. Az információk iránti kérelem       - Smernica (2.53 MB)

 

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuális időjárás

ma, hétfő 15. 4. 2024
közepes eső 22 °C 12 °C
kedd 16. 4. közepes eső 13/6 °C
szerda 17. 4. enyhe eső 10/6 °C
csütörtök 18. 4. enyhe eső 10/4 °C

Közösségi hálózatok

Mobil aplikáció

googleapple