Veľký Meder

Pénzügyi szakosztály

 

Költségvetési és pénzügyi szakosztály

Osztályvezető

Mgr. Fabulyová Gabriela
00421 31 590 49 28
gabriela.fabulyova@velkymeder.sk


Helyi ingatlanadó

Czita Tatai Tamara
00421 31 590 49 20
tamara.czita.tatai@velkymeder.sk

Pénztár

Győri Barbara
00421 31 590 49 12
barbara.gyori@velkymeder.sk

A háztartási hulladék és az apró építkezési törmelék helyi illetéke

Kissová Judita
00421 31 590 49 22
judita.kissova@velkymeder.sk

Egyéb helyi adók és illetékek

  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • evidencia podnikateľov a prevádzok
  • evidencia SHR, vydávanie osvedčení
  • agenda hazardných hier: stávkové hry, výherné prístroje, videohry, technické zariadenia
  • evidencia výťažku z lotérií a stávkových hier
  • trhovisko
  • vymáhanie daňových nedoplatkov

Csémiová Ildikó
00421 31 590 49 22
ildiko.csemiova@velkymeder.sk

Idegenforgalmi adó

Fehérová Judita
00421 31 590 49 57
judita.feherova@velkymeder.sk


Bérszámfejtő

Santúrová Mária
00421 31 590 49 15
maria.santurova@velkymeder.sk

Személyügyi referens 

Lapos Petra
00421 31 590 49 15
petra.lapos@velkymeder.sk


Pénzügyi szakosztály - Osztályvezető

Borsányiová Zuzana
00421 31 590 49 16
zuzana.borsanyiova@velkymeder.sk

Számviteli referens

Mgr. Nagy Erzsébet
00421 31 590 49 21
erzsebet.nagy@velkymeder.sk

Mikolaiová Marta
00421 31 590 49 21
marta.mikolaiova@velkymeder.sk

Költségvetési és pénzügyi referens

Roszinszká Erika
00421 31 590 49 27
erika.roszinszka@velkymeder.sk

Vagyonkezelő

Mgr. Réka Zsemlye
00421 31 590 49 23
reka.zsemlye@velkymeder.sk

Mobil aplikáció

googleapple