Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Veľký Meder

A város tisztítási terve

Nem minden szemét, ami hulladék! A háztartásban képződő felesleges anyagok jelentős részének nem kell feltétlenül a hulladéklerakókat terhelnie. Kis odafigyeléssel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége anélkül, hogy igényeinkből vissza kéne adnunk.

Az életszínvonal emelkedésével együtt nőnek igényeink is, melyeket nagyobb mértékű fogyasztással igyekszünk kielégíteni. Ezzel párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot termelünk, amelynek gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, vagy hasznosítása egy nagyon komplex feladat, mégpedig a hulladékgazdálkodás feladata.

A hulladékok kezelésénél az alábbi ún. hulladékpiramis szerint kell eljárni.

HulladékpiramisA korszerű hulladékgazdálkodásban a megelőzés a legelső lépés, hiszen "az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik".

Az újrahasználat azt jelenti, hogy adott terméket, különösebb fizikai beavatkozás nélkül ugyanarra a célra, ugyanarra a tevékenységre használjuk. Erre jó példa az újratöltés, amikor az italcsomagolásnál az üveg visszaváltható, és újratöltésre kerül.

Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át, és olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

Az EÚ nagyon nehéz feladat elé állított minket, ugyanis 2025-re a háztartási hulladék 65%-át újra kell hasznosítani, ehhez pedig a hulladékgazdálkodási rendszert átláthatóvá kell tenni, ki kell építeni a szükséges infrastruktúrát és csökkenteni kell a biológiailag lebomló hulladék mennyiségét, amely az ún. vegyes háztartási hulladék 35-40%-át teszi ki.

A hulladékgazdálkodás a környezetvédelem kiemelkedő fontosságú területe, és mivel önkormányzati jogkörről van szó, röviden szeretném vázolni, hogy is működik ez a mi kis városunkban. 

A város a hulladékokról szóló törvény értelmében és az idevonatkozó általános érvényű rendelet alapján biztosítja a háztartási hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését a hulladéklerakaton úgy a lakosoktól, mint a jogi személyektől illetve vállalkozóktól, illetéket ró ki  a helyi adókról és illetékekről szóló törvény értelmében, amit célirányosan csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre fordíthat. 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján sikerült csökkenteni a hulladéklerakatra elhelyezett háztartási hulladék mennyiségét, ami magába foglalja a vegyes háztartási hulladékot és nagyterjedelmű hulladékot.

A háztartási  hulladék mintegy 40%-át  a zöldhulladék alkotja, ezért került bevezetésre a családi házban lakók számára a kerti hulladék gyűjtése, hogy ezzel is csökkenteni tudjuk a lerakóra kerülő hulladék mennyiségét. 240 literes űrtartalmú barna színű gyűjtőedényt (kuka),  igényelhettek a családi házban élők, melyet átvételi elismervény (aláírás) ellenében, térítésmentesen átvehettek a műszaki szolgálató vállalat telephelyén illetve a gyűjtőudvaron.

A kukához mindenki kapott  egy matricát, biológiailag lebomló háztartási hulladék felirattal, amit fel kellett ragasztani az edényre, valamint egy útmutatót, ahol a lakos pontos információt kapott, hogy milyen fajta hulladék helyezhető el ebben a speciálisan, erre a célra  kialakított hulladéktároló edényben.

A kukák rendszeres ürítését a Nagymegyeri Műszaki Szolgáltató Vállalat munkásai végzik 2 hetes intervallumban áprilistól november végéig, az összegyűjtott biohulladékot a  gyűjtőudvaron helyezik el, ahonnan egy része biogáz üzemben kerül hasznosításra a maradékból pedig komposztálási eljárás keretén belül komposzt készül.

Az elmúlt  években a város területéről közel 1000 tonna zöldhulladék került a gyűjtőudvarra hasznosításra.

A vegyes háztartási hulladék és a biológiailag lebomló háztartási hulladék kezelésével kapcsolatos költségeket a város  a hulladékilletékből fedezi. 

Az osztályozott háztartási hulladék gyűjtésével  kapcsolatos költségeket, beleértve a hulladékudvaron gyűjtött  osztályozott hulladékot is, a megkülönböztetett termékek gyártói, harmadik személyek vagy a gyártói felelősség szervezetei fedezik, akivel a városnak és a műszaki szolgáltató vállalatnak szerződése van. Ide tartozik a műanyag, üveg, papír, fémhulladék, többrétegű kombinált hulladék az ún. tetrapack valamint a háztartási elektromos hulladék, szárazelemek, akkumulátorok, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak.

A vegyes háztartási hulladék gyűjtőedényének költségeit a hulladékokról szóló törvény és a hulladékok kezeléséről szóló általános érvényű rendelet szerint az eredeti hulladéktermelő viseli, vagyis a LAKOS. Ez a családi házaknál működik, mindenki a saját költségén vásárolja meg a hulladéktárolóedényt – kukát és a saját udvarán helyezi el.  A blokklakásoknál most folyik ennek a problémának a megoldása. Mivel az ott lakókat a lakáskezelők képviselik, így a tulajdonos és a lakáskezelő megegyezésén múlik,  hogy a hulladéktároló konténer  és a tárolóhely kialakítása, elhelyezése milyen költségből lesz térítve. A blokklakások lakosainak is tudatosítani kell, hogy a törvény és az előírások mindenkire egyaránt kötelező érvényűek, így nekik is saját költségből kell fedezni úgy a tárolóedényt, mint a tárolóhely kialakítását.

A város a helyi háztartási hulladékilletékből nem téríti sem a hulladéktárolóedény sem a tárolóhely kialakításának költségét.

Az EU arra törekszik, hogy javuljon a hulladékgazdálkodás azokban a tagállamokban, amelyek nem alkalmaznak eléggé hathatós eszközöket ezen a téren. Azt szorgalmazza, hogy a kérdéses országok vezessenek be gazdasági ösztönzőket, például adóztassák meg a hulladék hulladéklerakókban történő elhelyezését, a lakosoktól  szedjenek be díjat az általuk termelt hulladék után, a gyártókat pedig kötelezzék arra, hogy az általuk gyártott termékeket életciklusuk végén vegyék vissza.

Szlovákiában évente több mint 2 millió tonna háztartási hulladék keletkezik és mivel az EU-n belül nálunk voltak az illetékek a legalacsonyabbak, ezért a szeméttárolás volt a legolcsóbb megoldás, így a háztartási hulladék kb. kétharmada a lerakókra került.

Városunk a hulladékgazdálkodásban akkor lesz hatékonyabb, ha eléri, hogy a lakosok minél többet osztályozzanak, így kevesebb kerül a hulladéklerakóra.

Mit kell tennünk  annak érdekében, hogy ez megváltozzon? Nyilvánvaló, hogy az emberek hozzáállásán kell változtatni úgy, hogy a szelektálás mindennapi rutinná váljon. Ennek legeffektívebb módja pedig az, amely a pénztárcákat érinti. Egy szóval: aki nem hajlandó a hulladékosztályozással foglalkozni, az fizessen.

Az EÚ irányelve szerint 2035-ben a már csak a háztartási hulladék 10%-a kerülhet a lerakókra. Ahhoz, hogy ezt elérjük szükség lesz az emberek pozitív hozzáállására, az emberek szemléletmódjában való változásra illetve környezettudatosabbnak kell lennünk.

                                                                        GYŰJTŐUDVAR

HulladékudvarTSM VM

A hulladékgazdálkodás célkitűzéseinek valamint a városi hulladékgazdálkodási terv gazdaságos és hatékony teljesítése érdekében a város hulladékudvart hozott létre, amely az osztályozott hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgál későbbi hasznosításuk illetve ártalmatlanításuk előtt. A természetes személy térítésmentesen adhatja le a háztartási hulladék osztályozottan gyűjtött összetevőit a hulladékgyűjtő-udvaron mely annak a községnek a területén található, melynek az adófizetője.

A hulladékudvar NEM JOGOSULT a vegyes háztartási hulladék, az építkezési és bontási hulladék valamint a gumiabroncsok gyűjtésére !!!

Az építkezési és bontási hulladék az a hulladék, mely építési munkálatok, biztonsági tevékenységek, valamint építmények karbantartási munkálatai, átépítése vagy építmények eltávolítása során keletkezik.

A hulladékbirtokos, ha építkezés és bontás során keletkezett hulladékról van szó, s e munkákat a jogi személy, a természetes személy -vállalkozó székhelyén vagy vállalkozása helyszínén, szervezeti egységében vagy más üzemegységében végzik, az a jogi személy vagy természetes személy - vállalkozó, mely számára a munkák végső stádiuma készül; természetes személyeknek végzett hasonló munkák esetén a hulladékbirtokos az, aki  az adott munkát végzi. A hulladékbirtokos felel ezen  hulladék kezelésért.

A gyűjtőudvar üzemeltetője: Városi Műszaki Szolgáltató, kft.

Elérhetőségek:

Telefon:  +421 31/555 30 58

e-mail: tsmvelkymeder@gmail.com

web: tsm-vm.sk

Üzemegység - gyűjtőudvar: Ekecsi út, Nagymegyer

Mobil: +421918 542 399

A gyűjtőudvar üzemeltetője köteles

  • nyilvántartást vezetni a leadott háztartási hulladékról, bejelenteni a községnek, melynek területén a gyűjtőudvar található, a nyilvántartási adatokat és megőrizni a bejelentett adatokat,
  • tájékoztatni a gyűjtőudvaron átvett háztartási hulladék összetevőiről és mennyiségéről,
  • külön helyet kijelölni az újbóli használatra alkalmas háztartási hulladék előkészítésére

A lakos köteles érvényes személyi igazolvánnyal igazolni magát a gyűjtőudvar üzemeltetőjénél. Az gyűjtőudvar ba való belépés és a hulladékátvétel feltétele a látogatói űrlap kitöltése, amely a hatályos jogszabályok szerint a hulladék nyilvántartás célját szolgálja. A látogató az gyűjtőudvarba való belépés előtt köteles áttanulmányozni az Üzemeltetési szabályzatot, tájékozódni az udvaron folyó munkára vonatkozó munkabiztonsági és –védelmi szabályokról, valamint a tűzvédelmi előírásokról.

A beszállított és átvett hulladékot a látogató maga helyezi el – az alkalmazott utasítása szerint – a megfelelő helyen. Az gyűjtőudvar látogatója kizárólag annyi ideig jogosult a gyűjtőudvar területén tartózkodni, amennyi a hulladék beszállítására és lerakására szükséges.

Az üzemeltető jogot formál arra, hogy ne vegye át a hulladékot, amennyiben az a gyűjtőudvar alkalmazottjának önálló véleménye szerint szennyezett, veszélyes anyagokat tartalmaz,olyan anyagokat és összetevőket tartalmaz, amelyek nem helyezhetők el a gyűjtőudvaron, a személy megbízhatatlan – fennáll a gyanú, hogy nem a hulladék előállítója és nem magánszemély, vagy nem részese a kommunális hulladékgyűjtési rendszernek stb.

Nyitvatartási idő:

Április  1 -től – Október 31-ig

Vasárnap és hétfő  - zárva

Keddtől  szombatig : 9.00 – 17. 00 óra

November 1-től – Március 31-ig

Vasárnap és hétfő  - zárva

Október 01 -től  – Április 30-ig

Keddtől  szombatig : 8.00 – 16.00 óra

 

A háztartási hulladék utemterve - I. negyedév

hulladék harmonogram I. negyedév 2024.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 1,5 MB

A konyhai hulladék osztályozott gyűjtése a családi házaktól

A konyhai hulladék gyűjtése a családi házaktól.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 235,58 kB

Egyszerűsített hulladékosztályozási útmutató - 2020

Hulladekosztalyozasi utmutato - 2020 - egyszerusitett.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 479,63 kB

Háztartási és hulladékkezelési útmutató - 2021

Háztartási hulladékkezelési és osztályozási útmutató Nagymegyer 2021.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 1,09 MB

Konyhai hulladék, konyhai használt olaj

CMT - Rodinne domy - Velky Meder - HU.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 597,77 kB

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuális időjárás

ma, hétfő 15. 7. 2024
szórványos felhőzet 34 °C 21 °C
kedd 16. 7. szórványos felhőzet 33/22 °C
szerda 17. 7. tiszta égbolt 33/20 °C
csütörtök 18. 7. szórványos felhőzet 33/19 °C

Közösségi hálózatok

Mobil aplikáció

googleapple