Veľký Meder

A képviselőtestület jogai és kötelességei

 

A helyi képviselő-testület a község képviselő-testületi tagokból álló képviseleti testülete, akiket a község lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg. A választási szabályokról külön jogszabály rendelkezik. A helyi képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselő-testület tagjainak fogadalomtételével jár le.

A helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető kérdésekről, főleg a következők tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe:
- a község vagyonával és község által használt állami vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb intézkedések jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése,
- a község vagy a községrész területfejlesztési tervének jóváhagyása és a község életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepció jóváhagyása,
- a község költségvetésének és a költségvetés módosításnak jóváhagyása, a költségvetés teljesítésének ellenőrzése és a község zárszámadásának elfogadása, önkéntes gyűjtés kihirdetése és feltételeinek meghatározása, a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés,
- a község statútumának, a helyi képviselő-testület tárgyalási rendjének és a képviselő-testületi tagok javadalmazási alapelveinek jóváhagyása,
- a helyi adók és illetékek bevezetéséről vagy megszüntetéséről való döntés,
- rendeletekről való határozathozatal,
- nemzetközi együttműködésről szóló megállapodások és a község nemzetközi egyesületekben tagként való részvételének jóváhagyása nemzetközi együttműködésekről szóló megállapodások és a község nemzetközi egyesületekben tagként való részvételének jóváhagyása,
- a község főellenőrének megválasztása és visszahívása, 
- a község költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása,
- a község önkormányzati tevékenységének gyakorlásához szükséges szervek alapítása,
- a község életének és fejlesztésének legfontosabb kérdéseiről tartandó helyi referendum kihirdetése és a községi lakossággyűlés összehívása,
- a község tiszteletbeli polgári címének, a község kitüntetéseinek és díjainak adományozása,
- a község szimbólumainak meggatározása.

.

Mobil aplikáció

googleapple