Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje. Špecifikom tejto dane je, že daň pre mesto neuhrádza priamo ubytovaná osoba, ale prostredníctvom platiteľa dane. Platiteľom dane je ubytovacie zariadenie, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná. Na území nášho mesta vyberanie tejto dane prebieha takým spôsobom, že ubytovacie zariadenie je povinné registrovať sa u správcu dane ako platiteľ dane za ubytovanie a následne preddavkovo nakúpi od Mesta Veľký Meder potvrdenia o zaplatení dane za ubytovanie, tzv. kupóny. Pri vyberaní dane za ubytovanie ubytovacím zariadením od ubytovanej osoby, ubytovaná osoba dostane ako potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie od ubytovateľa práve takýto kupón za každé prenocovanie. Tento kupón má jedinečný čiarový kód a ubytovaná osoba môže týmto kupónom uplatniť zľavu zo vstupného do Thermal Corvinus Veľký Meder. Len ubytovaním sa u registrovaného platiteľa dane za ubytovanie získava návštevník nášho mesta takúto zľavu podľa platného cenníka TERMÁL s.r.o..