husk logo en

Obnovenie autobusovej linky Veľký Meder - Győr od 15. júna 2020

Hygienicko - epidemiologické opatrenia sú zúžené na povinné nosenie rúška, resp. ochranu dýchacích ciest ekvivalentným spôsobom pri vstupe do autobusu a počas celej prepravnej doby. Nerešpektovanie tejto zásady oprávňuje vodiča neprijať cestujúceho na prepravu, resp. vylúčiť ho počas jazdy z prepravy. Cestovný poriadok  TU.