V rámci projektu Rising stars of EU sa stretli partnerské mestá Veľkého Medera, čo sa uskutočnilo od 17.08.2017 do 20.08.2017 v meste Veľký Meder.
Projekt umožnil stretnutie 1200 občanov z miest Veľký Meder, Dobruška (Česko), Bácsalmás (Maďarsko), Ábrahámhegy (Maďarsko), Lendava (Slovinsko), Sangeorgiu de Padure (Rumunsko) a udržiavať dobrý vzťah partnerských miest pomocou spoločných podujatí a programov organizovaných mestom Veľký Meder.

Projekt niesol názov: European cultural heritage lies among us. Jeho úlohou bolo predstaviť rôzne formy kultúry, ktoré tvoria súčasť európskeho kultúrneho dedičstva a zároveň vyzdvihnúť Európsku úniu v interakcii s jej občanmi. Do projektu bolo zapojených celkovo 5 krajín, ktoré reprezentovalo 6 partnerských miest. Jednalo sa o partnerské mestá: Veľký Meder (SK), Ábrahámhegy (HU), Bácsalmás (HU), Lendava (SI), Dobruška (CZ) a Sangeorgiu de padure (RO). Tieto mestá bola na projekte reprezentované svojimi občanmi z radov predstaviteľov miest, členov dobrovoľných združení, folklórnych súborov a taktiež z radov aktívnych bežných občanov.

Program Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder si môžete pozrieť tu.

Program Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder si môžete pozrieť tu.

Program Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder si môžete pozrieť tu.

Program Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder si môžete pozrieť tu.

Opona hore! 24.02.2017
Prof. Dr. Bagdy Emőke 10.03.2017
Mazsola és Tádé 11.03.2017

Program Mestského kultúrneho strediska Veľký Meder si môžete pozrieť tu.