Vyhláška o uložení doporučenej zásielky DaP  - 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 2   - 7.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 1   - 7.12.2018

Rozhodnutie Okr. úradu DS - Kanalizácia Lastovičková  - 6.12.2018

Vyhláška o uložení doporučenej zásielky DÚ 2  -  5.12.2018

Vyhláška o uložení doporučenej zásielky DÚ 1  -  5.12.2018

Vyhláška o uložení doporučenej zásielky MÚ DS  -  5.12.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe   - 5.12.2018

Poradovník žiadateľov o nájomný byt   - 4.12.2018

Zámer zriadenia vecného bremena    - 4.12.208

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 2   - 4.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 1   - 4.12.2018

Oznámenie o zahájení správneho konania - výrub frsr - 30.11.2018

Oznámenie o zahájení správneho konania - výrub - 30.11.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva - 30.11.2018

Vyhláška o uložení doporučenej zásielky  - 29.11.2018

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2019 - 28.11.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu    - 27.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 27.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 2   - 23.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 1   - 23.11.2018

Návrh VZN č. 5/2018 o určení príspevku ... - 22.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 22.11.2018

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021   - 22.11.2018

Výzva na výrub porastov pod VN vedením  -  14.11.2018

Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb   -  11.11.2018

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - 9.10.2018

Generálny pardon ZsVS - predĺženie trvania  - 10.7.2018

Informačný leták o použití SMS pomoci   - 6.6.2018

Výzva o masových podujatiach    -  27.10.2016