Sadzobník správnych poplatkov - od 1.1.2012 nájdete tu v pdf formáte.

Zásady na úhradu nákladov za poskytnuté služby mimo sobášnej miestnosti nájdete tu v pdf formáte.