Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v treťom  štvrťroku 2020 je podľa nasledovného harmonogramu: tu!

Primátor mesta Veľký Meder žiada obyvateľov, aby nefunkčné (zanesené, upchaté) kanalizačné vpuste, určené na odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií, nahlásili na telefónnom čísle +421 907 892 400, aby porucha mohla byť čím skôr odstránená. 

kanalizačné vpuste1

Mesto Veľký Meder za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území mesta upozorňuje vodičov na dodržiavanie povinnosti účastníka cestnej premávky v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

Mesto ďalej  upozorňuje aj chodcov, ktorí sú povinní použiť predovšetkým chodník a priechod pre chodcov,  aj cyklistov, ktorí nesmú používať chodníky na jazdu na bicykli.

Mesto Veľký Meder upriamuje pozornosť občanov na platné všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 157 o podmienkach státia vozidiel.

V zmysle uvedeného nariadenia parkovanie, odstavenie, zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, je ZAKÁZANÉ.

Majitelia vozidiel sú povinní odstrániť z verejného priestranstva aj nepojazdné vozidlá resp. staré vozidlá (vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly).

Nedodržanie resp. porušenie uvedených ustanovení  VZN mesta bude mať za následok sankčné postihy. Z toho dôvodu Mestská polícia vo Veľkom Mederi bude po 31. 03. 2020 intenzívnejšie a dôraznejšie vykonávať kontroly dodržiavania platných právnych predpisov a VZN mesta.

Ak chcete zanechať  čistú planétu pre budúce  generácie, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa  do programu triedeného zberu odpadu na území mesta v spolupráci so spoločnosťami RECObal, s.r.o. TSM Veľký Meder a Mesto Veľký Meder. Našou snahou je zníženie množstva  komunálneho odpadu uloženého na skládku a vytvorením vhodného systému triedenia  opätovne využívať odpady zhodnocovaním.

Pravidlá pre triedený zber:

Kto sa do triedeného zberu zapojí dostane 3 ks  mikroténových vriec na triedený zber plastov,  hliníkových a kovových obalov a 1ks  zosilnené vrece na zber skla.

Povolený obsah jednotlivých vriec:

  1. PET fľaše (okrem PET fliaš na olej), obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov
  2. Hliníkové obaly (plechovky od nápojov), obaly z kovu, fólie okrem použitých záhradníckych
  3. Viacvrstvové kombinované materiály (tzn. tetrapacky), znečistené obaly z plastov a plasty
  4. Čisté sklo bez zátky a korku

Na triedený zber skla kvôli bezpečnosti doporučujeme si zaobstarať zelenú 120 l resp. 240 l zbernú nádobu. (Predaj 120 l 30EUR/kus a 240 l 40EUR/ks v areáli TSM Veľký Meder, Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder)

Pre viac informácií volajte na telefónne číslo +421 948 589 160 alebo píšte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy.

Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Pripojte sa k stále narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu priložme ruky, čas a um k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.

 

Mestský úrad vo Veľkom Mederi oznamuje obyvateľom mesta, že dňa 05. 03. 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku v rámci celoročnej TOUR prináša festival Ekotopfilm – Envirofilm výber najlepších filmov aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. . Doobedie patrí Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy. Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť. Filmový program od 16:00 do 21:30 poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Program je obohatený o inšpiratívnu diskusiu Domácnosť bez odpadov, ktorá dá o 18:00 návštevníkom návod na to, ako predchádzať vzniku odpadov a ako ich správne triediť, keď už raz našli cestu do našich domovov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstup na podujatie je voľný.

Viac informácii a podrobný program nájdete  na www.ekotopfilm.sk/velkymeder a v prílohe

Ekotopfilm

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia oznamuje v súlade so zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Príloha

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia na základe listu – usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – č. 03678/2018-222 informuje občanov mesta Veľký Meder a mestskej časti Ižop, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa platnej legislatívy zaregistrované tak, ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat!  

Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) Dunajská Streda v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30h, na adrese: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda.

V prípade nejasností kontaktuje pracovníkov RVPS Dunajská Streda na nasledovných telefónnych číslach: 0905 875 136, 031/552 4870

Žiaci ôsmeho ročníka boli na projekte vyhlásenom Bratislavským samosprávnym krajom s názvom VÝZVA - Cestuj, poznávaj a pomáhaj,

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 1. októbra 2018 sa bude uskutočňovať pravidelne  2-krát do mesiaca zber papiera spred obytných domov.

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v prvom štvrťroku 2019 je podľa nasledovného harmonogramu: tu!