Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v štvrtom  štvrťroku 2019 bude podľa nasledovného harmonogramu tu!

Mesto zabezpečuje pre obyvateľov dvakrát ročne v rámci jarného resp. jesenného upratovania prostredníctvom svojho zmluvného partnera – zberovej spoločnosti - TSM Veľký Meder, s. r. o.  - zber objemného odpadu od obytných domov (rodinné domy a bytovky).

Občania len v týchto termínoch môžu uložiť objemný odpad vedľa zberných nádob pri rodinných domoch resp. vedľa stojiska kontajnerov na odpad pri bytových domoch.

V prípade, ak termín „upratovania“ nestihnete resp. pri vzniku odpadu mimo uvedený termín, a aby sa zamedzilo znečis­ťovaniu verejných priestranstiev a stojísk kontajnerov, máte možnosť tento odpad celoročne BEZPLATNE odovzdať na  Zbernom dvore. Dopravu si zabezpečíte na vlastné náklady alebo si môžete objednať kontajner a prepravu u TSM Veľký Meder, s. r. o.

Pri predaji resp. kúpe nehnuteľnosti, ak túto potrebujete vypratať, v takomto prípade likvidáciu objemného odpadu si musíte zabezpečiť  na vlastné náklady resp. si objednať kontajner a prepravu.

Objemným odpadom sa rozumie nadrozmerný odpad, ktorý nie je možné umiestniť do bežného kontajnera, napr. starý nábytok, skrine, pohovky, postele, koberce, matrace, periny, kuchynský drez, bicykel.

 Upozorňujeme obyvateľov mesta, že vyloženie objemného odpadu mimo termínov jarného a jesenného upratovania na verejné priestranstvá alebo ku kontajnerom,  

je porušením zákona o odpadoch a VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi, za ktoré Vám mesto môže uložiť  pokutu až do výšky 1500€! Táto činnosť sa považuje za vytvorenie tzv. „čiernych skládok“.

Na odstránenie „čiernych skládok“, na vyčistenie verejných priestranstiev a na odvoz uvedeného odpadu mesto mesačne vynaloží nemalé peňažné prostriedky - tisícky eur z rozpočtu mesta,  ktoré by mohli byť použité aj na iné účely. 

 V prírode nie sú odmeny ani tresty – sú tu len dôsledky!

Ak chcete zanechať  čistú planétu pre budúce  generácie, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa  do programu triedeného zberu odpadu na území mesta v spolupráci so spoločnosťami RECObal, s.r.o. TSM Veľký Meder a Mesto Veľký Meder. Našou snahou je zníženie množstva  komunálneho odpadu uloženého na skládku a vytvorením vhodného systému triedenia  opätovne využívať odpady zhodnocovaním.

Pravidlá pre triedený zber:

Kto sa do triedeného zberu zapojí dostane 3 ks  mikroténových vriec na triedený zber plastov,  hliníkových a kovových obalov a 1ks  zosilnené vrece na zber skla.

Povolený obsah jednotlivých vriec:

  1. PET fľaše (okrem PET fliaš na olej), obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov
  2. Hliníkové obaly (plechovky od nápojov), obaly z kovu, fólie okrem použitých záhradníckych
  3. Viacvrstvové kombinované materiály (tzn. tetrapacky), znečistené obaly z plastov a plasty
  4. Čisté sklo bez zátky a korku

Na triedený zber skla kvôli bezpečnosti doporučujeme si zaobstarať zelenú 120 l resp. 240 l zbernú nádobu. (Predaj 120 l 30EUR/kus a 240 l 40EUR/ks v areáli TSM Veľký Meder, Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder)

Pre viac informácií volajte na telefónne číslo +421 948 589 160 alebo píšte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy.

Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Pripojte sa k stále narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu priložme ruky, čas a um k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.

 

Mestský úrad vo Veľkom Mederi oznamuje obyvateľom mesta, že dňa 05. 03. 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku v rámci celoročnej TOUR prináša festival Ekotopfilm – Envirofilm výber najlepších filmov aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. . Doobedie patrí Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy. Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť. Filmový program od 16:00 do 21:30 poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Program je obohatený o inšpiratívnu diskusiu Domácnosť bez odpadov, ktorá dá o 18:00 návštevníkom návod na to, ako predchádzať vzniku odpadov a ako ich správne triediť, keď už raz našli cestu do našich domovov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstup na podujatie je voľný.

Viac informácii a podrobný program nájdete  na www.ekotopfilm.sk/velkymeder a v prílohe

Ekotopfilm

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia oznamuje v súlade so zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Príloha

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia na základe listu – usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – č. 03678/2018-222 informuje občanov mesta Veľký Meder a mestskej časti Ižop, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa platnej legislatívy zaregistrované tak, ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat!  

Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) Dunajská Streda v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30h, na adrese: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda.

V prípade nejasností kontaktuje pracovníkov RVPS Dunajská Streda na nasledovných telefónnych číslach: 0905 875 136, 031/552 4870

Žiaci ôsmeho ročníka boli na projekte vyhlásenom Bratislavským samosprávnym krajom s názvom VÝZVA - Cestuj, poznávaj a pomáhaj,

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 1. októbra 2018 sa bude uskutočňovať pravidelne  2-krát do mesiaca zber papiera spred obytných domov.

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v prvom štvrťroku 2019 je podľa nasledovného harmonogramu: tu!