Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že dňa 14. apríla (utorok) 2020 organizuje mobilný  zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  zo záhrad spred rodinných domov. Prosíme občanov, aby biologicky rozložiteľný  komunálny  odpad vyložili pred domy  najneskôr deň pred zberom  (v pondelok – 13. 04. 2020). Podmienkou zberu je zviazanie konárov.

Mesto Veľký Meder v spolupráci so zberovou spoločnosťou TSM Veľký Meder, s.r.o. bude od zajtra – 07. 04. 2020 – pokračovať v označovaní zberných nádob na zmesový komunálny odpad čiarovými kódmi u podnikateľov. Prosíme o sprístupnenie zberných nádob! Za súčinnosť a spoluprácu ďakujeme!

Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v druhom   štvrťroku 2020 bude podľa nasledovného harmonogramu tu!

Mesto Veľký Meder za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území mesta upozorňuje vodičov na dodržiavanie povinnosti účastníka cestnej premávky v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

Mesto ďalej  upozorňuje aj chodcov, ktorí sú povinní použiť predovšetkým chodník a priechod pre chodcov,  aj cyklistov, ktorí nesmú používať chodníky na jazdu na bicykli.

Mesto Veľký Meder upriamuje pozornosť občanov na platné všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 157 o podmienkach státia vozidiel.

V zmysle uvedeného nariadenia parkovanie, odstavenie, zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, je ZAKÁZANÉ.

Majitelia vozidiel sú povinní odstrániť z verejného priestranstva aj nepojazdné vozidlá resp. staré vozidlá (vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly).

Nedodržanie resp. porušenie uvedených ustanovení  VZN mesta bude mať za následok sankčné postihy. Z toho dôvodu Mestská polícia vo Veľkom Mederi bude po 31. 03. 2020 intenzívnejšie a dôraznejšie vykonávať kontroly dodržiavania platných právnych predpisov a VZN mesta.

Ak chcete zanechať  čistú planétu pre budúce  generácie, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa  do programu triedeného zberu odpadu na území mesta v spolupráci so spoločnosťami RECObal, s.r.o. TSM Veľký Meder a Mesto Veľký Meder. Našou snahou je zníženie množstva  komunálneho odpadu uloženého na skládku a vytvorením vhodného systému triedenia  opätovne využívať odpady zhodnocovaním.

Pravidlá pre triedený zber:

Kto sa do triedeného zberu zapojí dostane 3 ks  mikroténových vriec na triedený zber plastov,  hliníkových a kovových obalov a 1ks  zosilnené vrece na zber skla.

Povolený obsah jednotlivých vriec:

  1. PET fľaše (okrem PET fliaš na olej), obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov
  2. Hliníkové obaly (plechovky od nápojov), obaly z kovu, fólie okrem použitých záhradníckych
  3. Viacvrstvové kombinované materiály (tzn. tetrapacky), znečistené obaly z plastov a plasty
  4. Čisté sklo bez zátky a korku

Na triedený zber skla kvôli bezpečnosti doporučujeme si zaobstarať zelenú 120 l resp. 240 l zbernú nádobu. (Predaj 120 l 30EUR/kus a 240 l 40EUR/ks v areáli TSM Veľký Meder, Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder)

Pre viac informácií volajte na telefónne číslo +421 948 589 160 alebo píšte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy.

Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Pripojte sa k stále narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu priložme ruky, čas a um k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.

 

Mestský úrad vo Veľkom Mederi oznamuje obyvateľom mesta, že dňa 05. 03. 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku v rámci celoročnej TOUR prináša festival Ekotopfilm – Envirofilm výber najlepších filmov aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. . Doobedie patrí Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy. Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť. Filmový program od 16:00 do 21:30 poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Program je obohatený o inšpiratívnu diskusiu Domácnosť bez odpadov, ktorá dá o 18:00 návštevníkom návod na to, ako predchádzať vzniku odpadov a ako ich správne triediť, keď už raz našli cestu do našich domovov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstup na podujatie je voľný.

Viac informácii a podrobný program nájdete  na www.ekotopfilm.sk/velkymeder a v prílohe

Ekotopfilm

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia oznamuje v súlade so zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Príloha

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia na základe listu – usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – č. 03678/2018-222 informuje občanov mesta Veľký Meder a mestskej časti Ižop, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa platnej legislatívy zaregistrované tak, ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat!  

Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) Dunajská Streda v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30h, na adrese: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda.

V prípade nejasností kontaktuje pracovníkov RVPS Dunajská Streda na nasledovných telefónnych číslach: 0905 875 136, 031/552 4870

Žiaci ôsmeho ročníka boli na projekte vyhlásenom Bratislavským samosprávnym krajom s názvom VÝZVA - Cestuj, poznávaj a pomáhaj,

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 1. októbra 2018 sa bude uskutočňovať pravidelne  2-krát do mesiaca zber papiera spred obytných domov.