Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom mesta, že od 27. 04. 2020 cca. 2 týždne bude prebiehať ťažba dreva a čistenie lesa od náletov  na území hospodárskeho lesa. Z tohto dôvodu Vás žiadame o zvýšenú pozornosť v okolí lesa. Kto má záujem o palivové drevo, môže žiadať na mestskom úrade.