Mesto Veľký Meder v spolupráci so zberovou spoločnosťou TSM Veľký Meder, s.r.o. bude od zajtra – 07. 04. 2020 – pokračovať v označovaní zberných nádob na zmesový komunálny odpad čiarovými kódmi u podnikateľov. Prosíme o sprístupnenie zberných nádob! Za súčinnosť a spoluprácu ďakujeme!