Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v druhom   štvrťroku 2020 bude podľa nasledovného harmonogramu tu!