Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi uznesením č. 10-MsZ/2019 zo dňa 18.9.2019 schválilo Program odpadového hospodárstva mesta Veľký Meder na roky 2016-2020.

POH mesta tu!