Mesto Veľký Meder  oznamuje obyvateľom mesta a mestskej časti Ižop, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v druhom štvrťroku 2019 je podľa nasledovného harmonogramu tu!