Žiaci ôsmeho ročníka boli na projekte vyhlásenom Bratislavským samosprávnym krajom s názvom VÝZVA - Cestuj, poznávaj a pomáhaj, ktorého cieľom bolo, aby sa skupinka žiakov vydala na minimálne 24 hodinovú cestu na nimi vybrané miesto bez mobilu, s presne stanoveným rozpočtom na cestovné, ubytovanie a stravu a tam spoznávala nielen krajinu ale aj ľudí a najmä, aby nezištne, bez finančnej odmeny akýmkoľvek spôsobom pomáhala jednotlivcom, organizáciám, firmám, zvieratám a pod. Následne z toho majú žiaci spracovať reportáž, ktorú odprezentujú žiakom školy a širokej verejnosti dňa 12.12.2018 v Dome kultúry v Bratislave - Vrakuni.

Žiaci prišli na oddelenie životného prostredia MsÚ, informovali sa, kde a čo by mohli robiť. Vo štvrtok popoludní hrabali lístie na námestí Mládeže a v piatok pokračovali v hrabaní lístia v katolíckom cintoríne. Ďakujeme im!

 

plagát VÝZVA