Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 1. októbra 2018 sa bude uskutočňovať pravidelne  2-krát do mesiaca zber papiera spred obytných domov. Podmienkou zberu je vloženie do vreca a vyloženie pred dom najneskôr deň pred zberom. Vrece na papier Vám bude doručené 3. októbra  2018 /streda/ pri odvoze plastového separovaného odpadu spolu s vrecom na plastový odpad / 2ks – 1ks na plast, 1 ks na papier /. Prvý zber papiera spred domov sa uskutoční 10. októbra 2018 /streda/. Do 31. decembra 2018 sa zber papiera uskutoční  6-krát, t. j. 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19. 12. 2018 /streda /, podľa Harmonogram zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek - IV. štvrťrok 2018.