Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 30. apríla 2018 sa podľa harmonogramu začína odvoz BRKO od rodinných domov.  Väčšie konáre, ktoré sa do nádoby nezmestia, po zviazaní môžu byť uložené vedľa zbernej nádoby určenej na zber BRKO.  Zber BRKO do plastových vriec nie je prípustný!

Presný harmonogram zberu je tu!