Primátor mesta:

 

 

 

kontakt:

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9
tel. č.: 00421/(0)31/555 3180
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


stránkové hodiny primátora:

Streda 13.00 – 17.00

útvar primátora:

Kancelária primátora:

Tel.: 00421/(0)31/590 4912
Tel.: 00421/(0)31/555 2201
Fax: 00421/(0)31/555 2425
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marketing a cestovný ruch:

Pavol Molnár
Tel.: 00421/(0)31/590 4912
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Veľkomederský Hlásnik:


E-mail:
Tel.: 00421/(0)31/590 4912

Projektový manažment:

Ing. Judit Varga
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 00421/(0)31/590 4914
Ing. Priska Pápayová
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 00421/(0)31/590 4914

Referát CO:

Bugár Juraj
Tel.: 00421/(0)31/555 2201
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mesto:
VEĽKÝ MEDER
Neskrátený názov ulice (námestia) Rozsah orientačných čísel
Agátová 1 - 7             2 - 10
Besnyeiho 1 - 1                 -
Bitunková 1 - 3             2 - 6
Bratislavská 1 - 49           6 - 124
Čičovská 1 - 45           2 - 44
Dolná 1 - 7             2 - 8
Dubová 1 - 29           2 - 12
Dunajská 1 - 119         2 - 98
Fiaľková 5 - 7                 -
Fučíková 1 - 87           2 - 90
Hraničná 1 - 7             2 - 2
J.Gagarina 1 - 45           2 - 44
Jahodová 1 - 47           2 - 46
Jelenia 1 - 3                 -
Komárňanská 1 - 99           6 - 164
Krátka 1 - 5             2 - 6
Kurtaserská 1 - 133         2 - 34
Kúpeľná 1 - 33           2 - 34
Kvetná 1 - 3             2 - 4
Labutia 1 - 7             2 - 16
Lastovičková 1 - 19           2 - 20
Lesná 1 - 99           2 - 100
Letná 11 - 11         4 - 12
Lipová 1 - 25           2 - 20
Ľ.Kossútha 1 - 9             2 - 12
Ľ.Štúra 1 - 11           2 - 14
Malá 1 - 9             2 - 6
Max.Gorkého 1 - 37           2 - 26
Medveďovská cesta 1 - 9
Mierová 1 - 11           2 - 14
Mlynská 1 - 3             2 - 2
Mostová 1 - 41           2 - 86

Józsefa Nagy Rátza

Jenő Farkasa

 
Nám.Bélu Bartóka 9 - 27           2 - 26
Nám.Hrdinov 1 - 25           4 - 24
Nám.Mládeže 1 - 29           2 - 32
Nezábudkova 1 - 5             2 - 8
Nová 1 - 15           2 - 16
Okočská 1 - 9             2 - 72
Orechová 1 - 9             2 - 20
Orgovánová 1 - 7             2 - 6
Osada Nagy Dür 1 - 3                   -
Osada Nový Dvor 1 - 15           2 - 16
Osada Tajlok 1 - 1             2 - 2
P.O.Hviezdoslava 1 - 17           2 - 46
Partizánska 1 - 49           2 - 50
Petőfiho 1 - 71           2 - 76
Podzáhradná 1 - 7             2 - 10
Poľovnícka 3 - 59           2 - 66
Priemyslová 1 - 1             2 - 4
Pri Prameni    -                     -
Promenádna 1 - 47           2 - 42
Rekreačná 1 - 7             4 - 6
Rozmarínová 3 - 9             2 - 10
Ružová 1 - 25           2 - 22
Rybárska 1 - 7             2 - 14
Sídl.M.Corvina 1 - 61           2 - 60
Stará 1 - 43           2 - 86
Svätého Štefana 1 - 55           4 - 48
Šarkaň 1 - 13           2 - 12
Štadiónová 1 - 57           2 - 54
Táborská 1 - 77           2 - 80
Tichá 1 - 121         2 - 144
Turistická 1 - 5             2 - 8
Záhradnícka 1 - 31           2 - 34
Zelená 1 - 11           2 - 4
Železničná 1 - 93           4 - 64
Želiarská            1 - 115         2 - 36
Hlavná 1 - 57           2 - 92
Hrušková 1 - 3             2 - 14
Ižop Pusta 1 - 1             2 - 4
Konopná    -               2 - 30
Konvalinková 1 - 39           2 - 34
Kostolná 1 - 19           2 - 8
Mládeže 3 - 21           2 - 20
Podlesná 1 - 25           2 - 14
Športová 1 - 7             2 - 10
Zemiansky les 1 - 1                 -
Ižopská    -
Čiližská    -
Slnečná    -     

otvorene-mesto

Partnerské mestá

Veľký Meder úzko spolupracuje so susednými krajinami, partnerskými mestami na viacerých cezhraničných a domácich euroregionálnych projektoch. V roku 2008 sa stal účastníkom programu...

prourbe

Cena PRO URBE

Od roku 2004 mestská samospráva každý rok v decembri slávnostne udeľuje ocenenie „Pro Urbe“.  Podmienky udeľovania ceny PRO URBE...

Veľký Meder je jedna z usadlostí v Dolnom Žitnom ostrove s naj bohatšou minulosťou. Jej dejiny sú zachované v archívnych dokumentoch, v zaznamenaných ústnych podaniach, našich cintorínoch, kostoloch, kultúrnych pamiatkach a v sochách, ktorých pribúda čoraz viac od roku 1989. Presné údaje o vzniku mesta nemáme, ale vieme, že ako usadlosť už existovala v čase príchodu Maďarov. Podľa povesti pomenovanie usadlosti Megere pochádza od jedného vodcu kniežaťa Árpáda menom Megere, ktorého ľud sa usadil na Žitnom ostrove po príchode Maďarov. Meno Megyer poukazuje na pôvod obyvateľov tejto usadlosti. Meno mesta sa neskôr menilo nasledovne: v roku 1369 Megere, v roku 1379 Megyer, v roku 1471 Nagymegyer, v roku 1786 Megyer, v roku 1828 Nagy-Megyer, po roku 1918 Veľký Meder, v ro ku 1938 Nagymegyer, v roku 1948 Čalovo a od roku 1991 znova Veľký Meder – Nagymegyer. Na základe písomných dokumentov 15. decembra 1466 mesto dostalo od kráľa Mateja výsadnú listinu, ktorou povýšil obec na mestečko s právom usporiadať každoročne tri jarmoky a s mečovým právom Matej II. (1609) oslobodil všetkých obyvateľov od povinnosti platenia cla a poplatkov. Ani toto mesto neobišli vpády tureckých vojsk. Podľa povesti okolo 1850 mesto využilo svoje mečové právo a upálili jednu ženu, ktorá sa zaplietla do sporu o bosoráctve.
V roku 1702 vypukol požiar, obeťou ktorého sa stalo skoro celé mesto, vrátane mestskej radnice spolu s množstvom centrálnych historických dokumentov. V roku 1704 Veľký Meder podporoval cisára, potom v roku 1710 sa mesto podvolil Ferenczovi Rákóczimu II. 
V tom istom roku 262 obyvateľov mesta podľahlo morovej epidémii a neskôr v roku 1831 zomrelo 218 ľudí následkom cholery. V období národnooslobodzovacích bojov mesto zaťažilo zabezpečova-nie stravovania pre vojská. V roku 1849 oslabené obyvateľstvo znova postihla cholerová epidémia.
Na sklonku minulého storočia a na začiatku XX. storočia vo Veľkom Mederi bolo viac cechov. Najvýznamnejší z nich bol tkáčsky cech, ale okolo 1910 v meste pôsobila aj tlačiareň. Po I. svetovej vojne sa mesto stalo súčasťou Československej republiky a dostalo nové oficiálne meno Veľký Meder, čo bolo presným prekladom pôvodného mena.
V roku 1938 mesto opäť pričlenili k Maďarsku. Podľa mierovej zmluvy po II. svetovej vojne v roku 1945 sa mesto znova stalo súčasťou Československej republiky. Po pričlenení pôvodné meno mesta zmenili na Čalovo a po zvratu režimu mu opäť vrátili meno Veľký Meder – Nagymegyer. Rok 1965 je významným rokom v živote Žitného ostrova, lebo 17. júna 1965 sa hrádza rieky Dunaj, oslabená od neutíchajúcich jarných dažďov, pretrhla pri Klučovci v dĺžke 70 m. Obrovské prívaly vody zaplavili okolité dediny za niekoľko hodín a ohrozovali aj Veľký Meder. 
V posledných rokoch sa v dejinách nášho mesta popri prosperujúcom poľnohospodárstve vyvíjal aj priemysel. Termálne kúpalisko postavené v roku 1973, známe aj svojimi liečivými účinkami, tiež prispelo k dobrému menu mesta. Naše mesto s takmer tisícročnou minulosťou trvalo nikdy nevlastnila feudálna šľachta s nevoľníkmi. Kaštiele a zemianske kúrie v minulosti často spomínané v dobových cestopisoch mohli byť budovy na portách majetných gazdov v minulom storočí. Výnimkou je len menší kaštieľ grófskej rodiny Kálnoky. Z pamätných miest sú známe miesta „avargyűrű“(avarský prsteň), šibeničný vrch pripomínajúci mečové právo, starý dub známy z legendy kráľa Mateja ale aj historické cintoríny a kostoly ako rímskokatolícky, židovský, srbský, evanjelický cintorín a cintorín reformovanej cirkvi.

 

Vedenie mesta od 15. storočia

Zaujímavosťou miestnej histórie je obnovený náhrobný kameň Józsefa Nagy Rátza (1808-1878), ktorý bol viackrát poručíkom miestneho zemianstva a richtárom mesta. V roku 1848 bol rotmajstrom národnej gardy. V jeho osobe si ctíme významného miestneho historika. Mesto má dva kostoly. Rímskokatolícky kostol bol postavený na mieste menšie ho starého kamenného kostola s vežou v roku 1899. Malý zvon pochádzajúci zo starého kostola možno považovať za relikviu. Odliali ho v 18. storočí a vysvätili na počesť sv. Jána. Pozoruhodné sú nové, z dreva vyrezávané sochy znázorňujúce svätých kráľov a aj sklené mozaiky okien. V roku 1784 položili základný kameň kalvínskeho kostola a v roku 1801 pristavali k nemu kos tolnú vežu. V roku 1838 boli vyhotovené v tej dobe najmodernejšie vežové hodiny. Zvony boli odliate v Trnave a sú známe pekným súzvukom. Najstaršia budova mesta pochádza z roku 1836 podľa nápisu na priečelí budovy. Mestské zastupiteľstvo v roku 1980 odkúpilo budovu a v roku 2000 ju zrekonštruovalo. V budove so štyrmi miestnosťami sú vystavené predmety, ktoré pochádzajú z miestnych a okolitých zbierok. Zbierka dobových predmetov každodenného používania poskytuje pohľad do kultúry bývania sedliakov v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia.

VZN č. 120 - o evidencii pamätihodností mesta.

pecat1

Symboly mesta

Pečať mesta Veľký Meder má viac ako 400 rokov. Na pečati je nápis NAGY-MEGERI VÁROS PECSÉT TYE. Pečať je okrúhla, v nej je šikmo ryba a nad ňou...

Podkategórie