Daňový úrad Trnava

Daňový úrad Trnava - pobočka Dunajská Streda

Kontaktné informácie:

Adresa: Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: +421 31 5578702, Fax.: +421 31 5527626
Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna.: +421 31 5578403
Telefón - sekretariát štatutárneho zástupcu.: +421 31 5578221, +421 31 5578702

Úradné hodiny - Úrad:

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 14:00

Úradné hodiny - Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede

pracovisko Veľký Meder 
Okočská 1, 932 01 Veľký Meder
tel.: 031/2443-118
fax: 031/2443-109
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
koordinátor pracoviska: Vojtech Barta
koordinátor pracoviska vo Veľkom Mederi: 031/2443-118
služby pre občana: 031/2443-352
odborné poradenstvo: 031/2443-471
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky: 031/2441-550
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP: 031/2443-655

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
Utorok: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
Streda: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
Štvrtok: nestránkový deň *
Piatok: 08:00 - 12:00

* v nestránkový deň v čase od 8:00-12:00 a 13:00-15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

 

Obvodné oddelenie policajného zboru, Veľký Meder

Stará 15 
932 01 Veľký Meder
Tel.:/Fax: 031 / 555 28 02
Tel.:/Fax: 0961 113 902
Obce v pôsobnosti oddelenia:
Veľký Meder, Baloň, Boheľov, Čiližská Radvaň, Dolný Štal, Kľúčovec, Medveďov, Ňarad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap, Topoľníky,

POLÍCIA: 158

Okresné riaditeľstvo HaZZ Dunajská Streda

Trhovisko 1102/1
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 21 46 Tel.: 031/552 69 08
Hasičská stanica Veľký Meder
Bratislavská 1609/31
932 01 Veľký Meder
Tel.: 031/555 26 56

HASIČI: 150

Mestská rada

Zásady činnosti odborných komisií.

 

Komisia finančná a správy mestského majetku

predseda: Darina Sobeková

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Norbert Rudický
Ing. Róbert Lenče
Jozef Sziszák
Ing. Koloman Pongrácz
Mgr. Attila Puskás
Mgr. Albin Varga

 Základné vymedzenie poslania finančnej komisie mestského majetku bytov.

 

Komisia územného plánovania, výstavby, a životného prostredia

predseda: Ing. Róbert Lenče 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Ing. Gejza Kórósi
Ing. Alexander Néveri
Jozef Sziszák
Mgr. Tibor Hodosi
Ing. Attila Kraus
Ing. Sylvia Táncosová

Základné vymedzenie poslania komisie výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami.

 

Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií

predseda: Ing. Koloman Pongrácz

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Ildikó Laposová
Darina Sobeková
Karol Nagy
Mgr. Mária Estergajošová
PaedDr. Marian Soóky
Mgr. Margita Krausová
Ilona Vass
Mgr. Zuzana Bittera

Základné vymedzenie poslania komisie školstva, kultúry a masových organizácií.

 

Komisia sociálna a zdravotná

predseda: Mgr. Ildikó Laposová 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Ing. Koloman Pongrácz
Bc. Andrea Csémi
Mgr. Attila Baráth
PaedDr. Marian Soóky

Základné vymedzenie poslania komisie zdravotnej a sociálnej.

 

Komisia športu a mládeže

predseda:  Ing. Peter Balázs

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Tibor Hodosi
Tamás Nagy
Ing. Gejza Kórósi
Mgr. Ľudovít Buzgó
Attila Raisz
Ing. Štefan Csémi
Štefan Kosár

 Základné vymedzenie poslania komisie športu a mládeže.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejného funkcionára a transparentnosti mesta

predseda: Ing. Alexander Néveri 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Norbert Rudický
Mgr. Albin Varga

 

 

 Základné vymedzenie poslania komisie na ochranu verejného záujmu.

 

Komisia cestovného ruchu

predseda: Ing. Peter Balázs

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

členovia:

Mgr. Albin Varga
Darina Sobeková
Viktória Ambrus
Ing. Martin Varga
Ing. René Rojko
Pavel Tarcsi

Základné vymedzenie poslania komisie cestovného ruchu.

 

Komisia prevencie a bezpečnosti mesta

predseda:  Mgr. Tibor Hodosi

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Karol Nagy
Mgr. Albin Varga
Ing. Koloman Pongrácz
Anikó Lászlóová
Dezider Kosár
PhDr. Alexander Egrecký
JUDr. Imrich Pákozdi
Mgr. Kamil Keszegh

Výbor pre mestskú časť Ižop

predseda: Karol Nagy

e-mail:

členovia:

Karol Nagy
Mgr. Margit Ábrahám
Ing. Sylvia Táncosová
Mgr. Attila Bohus

Základné vymedzenie poslania výboru pre mestskú časť Ižop.

 

Komisia pre pamätihodnosti a miestne hodnoty mesta

Predseda komisie: László Varga, Mgr.
e-mail:                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dénes Mikóczy
Margita Cyprichová, MUDr.
Ildikó Laposová, Mgr.
Eva Nagyová, Ing.
Angéla Sörös, Mgr. 

Péter Plauter
Margit Ábrahám, Mgr.

VZN 120 o eviedencii pamätihodností mesta


Dejepisecká komisia

Mestské zastupiteľstvo za účelom spracovania udalostí týkajúce sa života mesta zriadilo dejepiseckú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Mgr. Ildikó Laposová

Mgr. László Varga 
Mgr. Margit Ábrahám
Ing. Ladislav Jankó
Mgr. Helena Mészárosová
Mgr. Ladislav Fitzel (kronikár)

VZN č. 114 - štatút kronikára mesta

 

2020

        Prílohy
2020 MSZ-1 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1,
2020 MsZ-2 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
2020 MsZ-3 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 5,
2020 MSZ-4 Zápisnica  Uznesenie Hlasovanie 
2020 MSZ-5 Zápisnica  Uznesenie Hlasovanie 
2020 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie  Hlasovanie 
  Zápisnica  Uznesenie   Hlasovanie 
  Zápisnica Uznesenie  Hlasovanie   
  Zápisnica Uznesenia Hlasovanie  
  Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 
  Zápisnica Uznesenia Hlasovanie
       
         

 

2019

        Prílohy
2019 MSZ-1 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
2019 MsZ-2 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
2019 MSZ-3 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
2019 MSZ-4 Zápisnica  Uznesenie Hlasovanie  1, 2, 3,  
2019 MSZ-5 Zápisnica  Uznesenie Hlasovanie  1, 2,  
2019 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie  Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
2019 MSZ-7 Zápisnica  Uznesenie   Hlasovanie  1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
2019 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie  Hlasovanie   
2019 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie  
2019 MSZ-10  Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
2019 MSZ-11 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2019 MSZ-12 Zápisnica Uznesenia   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
2019 MSZ-13 Zápisnica      
2019 MSZ-14 Zápisnica Uznesenia   1, 

 

2018

        Prílohy
2018 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 8,
2018 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2018 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie    
2018 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie  
2018 MSZ-5 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2018 MSZ-6 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
2018 MSZ-7 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3
2018 MSZ-8 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
2018 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia    
2018 MSZ-10 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

 

2017

        Prílohy
2017 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2017 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2017 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2017 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie ---
2017 MSZ-5 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11
2017 MSZ-6 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2017 MSZ-7 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1,
2017 MSZ-8 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 
2017 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6,
2017 MSZ-10 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

 

 

2016

2016 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2016 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie

 

2015

2015 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2015 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie
2015 MSZ 10  Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 
2015 MSZ 11  Zápisnica  Uznesenia  Hlasovanie 
2015 MSZ 12 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie

 

 

2014

2014 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2014 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2014 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2014 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2014 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2014 MSZ-6 Zápisnica    
2014 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie  Hlasovanie 
2014 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2014 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia  
       
       

 

 

2013

2013 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2013 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2013 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2013 MSZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2013 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2013 MSZ-6 Zápisnica  Uznesenie Hlasovanie 
2013 MSZ-7 Zápisnica  Uznesenie  Hlasovanie 
2013 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2013 MSZ-9 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie
2013 MSZ-10 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie
2013 MSZ-11 Zápisnica Uznesenia  Hlasovanie 
       

 

2012

2012 MSZ-1 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-2 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-3 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MsZ-4 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-5 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-6 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-7 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-8 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-9 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-10 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-11 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie
2012 MSZ-12 Zápisnica Uznesenie Hlasovanie

 

2011

Zápisnice
2011MSZ1
2011MSZ2
2011MSZ3-1
2011MSZ3-2
2011MSZ4
2011MSZ5
2011MSZ6
2011MSZ7
2011MSZ8
2011MSZ9
2011MSZ10
2011MSZ11
2011MSZ12-1
2011MSZ12-2

2011MSZ13

2011MSZ14

Uznesenie
Zbierka uznesení 2011
 

2010

Zápisnice
2010MSZ1
2010MSZ2
2010MSZ3
2010MSZ4
2010MSZ5
2010MSZ6
2010MSZ7
2010MSZ8
2010MSZ9
Uznesenie
Zbierka uznesení 2010
 

2009

Zápisnice
2009MSZ1
2009MSZ1M
2009MSZ2
2009MsZ2M
2009MSZ3
2009MSZ3M
2009MSZ4
2009MSZ4M
2009MSZ5
2009MSZ6
2009MSZ7
Uznesenie
Zbierka uznesení 2009
 

2008

Zápisnice
2008MSZ1
2008MSZ1M
2008MSZ2
2008MsZ2M
2008MSZ3
2008MSZ3M
2008MSZ4
2008MSZ4M
2008MSZ5
2008MSZ5M
2008MSZ6
Uznesenie
Zbierka uznesení 2008
 

2007

Zápisnice
2007MSZ1
2007MSZ1M
2007MSZ2
2007MsZ2M
2007MSZ3
2007MSZ3M
2007MSZ4
2007MSZ4M
2007MSZ5
2007MSZ5M
2007MSZ6
Uznesenie
Zbierka uznesení 2007

Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2020 nájdete TU    v pdf formáte.

Rokovací poriadok MsZ nájdete TU v pdf formáte.

Zmeny a doplnenie rokovacieho poriadku

 

Balázs Pjpg

Ing. Peter Balázs

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421907288892
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: NEKA

 

 

Hodosi T.2Mgr. Tibor Hodosi

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421905517683
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: NEKA

 

 

Korosi G.2Ing. Gejza Kórósi

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421905112231
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

 

 

Lapos iMgr. Ildikó Laposová

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421917880686
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: NEKA

 

Lence RJPGIng. Róbert Lenče

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421905445890
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

 

 

 

 Barczi Djpg

 

Daniel Barczi
 

kontakt:

Telefón/mobil: +421905638990
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

 

 

 

Neveri S

Ing. Alexander Néveri

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421903700351
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

 

  

 

Pongracz KIng. Koloman Pongrácz

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421917642132
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

 

 

 

Rudicky Njpg

Mgr. Norbert Rudický

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421944316844
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMER - sociálna demokracia

 

 

 

 

Sobekova DjpgDarina Sobeková

kontakt:

Telefón/mobil: 421917220813
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

 

 

 

 


Sziszák Jjpg

Jozef Sziszák

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421907739805
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: NEKA

 

 

 

Varga AjpgMgr. Albín Varga

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421908109502
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: NEKA

 

 

 

Za mestskú časť Ižop

 


Nagy Kjpg

Karol Nagy

 

kontakt:

Telefón/mobil: +421903599358
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Politická strana: SMK-MKP

  Novela   SCHVÁLENÉ UZNESENIE ÚČINNÉ
VZN č. k VZN č. NÁZOV dňa: číslo: od:
38   Názvy novoutvorených ulíc 13.10.2003 5M-MSZ/2003-2/a 29.10.2003
65   Názvy novoutvorených ulíc 16.7.2007 4-MsZ/2007-11/a 2.8.2007
73   Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu mesta 11.2.2008 1-MsZ/2008-5/a 27.2.2008
           
88   O sociálnej starostlivosti 9.12.2008 6-MsZ/2008-3/a 1.1.2009
           
92   Používanie výstražného zariadenia a tipického zvuk. zar. na voz. MP 9.12.2008 6-MsZ/2008-5/a 27.12.2008
94   Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien ÚP mesta č. 1/2008 2.3.2009 1-MsZ/2009-3/b/2 18.3.2009
106   O zakladaní, údržbe a ochrane zelene na území mesta 28.6.2010 4-MsZ/2010-3/a 14.7.2010
           
110   Štatút mesta 6.9.2010 5-MsZ/2010-3/a 23.9.2010
112 110 Doplnenie Štatútu mesta 11.4.2011 3-MsZ/2011-6/a 29.4.2011
114   Štatút kronikára mesta 19.9.2011 9-MsZ/2011-3/a 5.10.2011
115 110 Doplnenie Štatútu mesta 5.10.2011 10-MsZ/2011-16/a 21.10.2011
116 110 Doplnenie Štatútu mesta 19.9.2011 9-MsZ/2011-4/a 5.10.2011
           
           
119   Daň za ubytovanie 3.11.2011 11-MsZ/2011-3/a 1.1.2012
120   Evidencia pamätihodností mesta 7.12.2011 12-MsZ/2011-4/a 23.12.2011
           
123   O dani za psa 14.12.2011 13-MsZ/2011-4/a 1.1.2012
125   O dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje 14.12.2011 13-MsZ/2011-6/a 1.1.2012
131   O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb 21.3.2012 3-MsZ/2012-6/a 10.4.2012
134   Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 21.6.2012 6-MsZ/2012-7/a 10.7.2012
135   O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 21.6.2012 6-MsZ/2012-8/a 1.8.2012
           
139   O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 24.10.2012 10-MsZ/2012-4/a 14.11.2012
143   Určenie názvu novovytvorenej ulice 6.2.2013 1-MsZ/2013-3/a 23.2.2013
146   O podmienkach držania psa na území mesta 27.3.2013 2-MsZ/2013-7/a 12.4.2013
149 110 Novela Štatútu mesta 22.5.2013 3-MsZ/2013-12/a 7.6.2013
151   Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta 18.9.2013 6-MsZ/2013-6/a 8.10.2013
153   O verejnom poriadku 23.10.2013 8-MsZ/2013-6 12.11.2013
154 120 O evidencii pamätihodností mesta 23.10.2013 8-MsZ/2013-7 9.11.2013
156   O udeľovaní verejných ocenení 23.10.2013 8-MsZ/2013-9 9.11.2013
157   O podmienkach státia vozidiel 11.12.2013 11-MsZ/2013-5/a 1.1.2014
159 146 O podmienkach držania psa 19.2.2014 1-MsZ/2014-5/a 18.3.2014
161 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov 24.9.2014 7-MsZ/2014-12/a 10.10.2014
162 135 O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 1.10.2014 7-MsZ/2014-13/a 17.10.2014
163   O dani z nehnuteľností 12.12.2014 9-MsZ/2014-10/a 1.1.2015
165   O dani za užívanie verejného priestranstva 12.12.2014 9-MsZ/2014-12/a 1.1.2015
167 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov 1.4.2015 4-MsZ/2015-5/a 17.4.2015
168   Ktorým sa zruší VZN č. 108 o celoplošnej deratizácii ... 30.6.2015 7-MsZ/2015-9/a 17.7.2015
169   Ktorým sa zruší VZN č. 132 o reklamných plochách .... 30.6.2015 7-MsZ/2015-10/a 25.7.2015
170   O poskytovaní opatrovateľskej služby 30.6.2015 7-MsZ/2015-11/a 28.7.2015
172 135 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta 24.8.2015 8-MsZ/2015-10/a 9.9.2015
174   Ktorým sa upravujú podmienky predaja ....   na trhových miestach 4.11.2015 10-MsZ/2015-7/a  20.11.2015
175 119 Daň za ubytovanie 4.11.2015  10-MsZ/2015-8/a 1.1.2016
176   O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ...malými zdrojmi 4.11.2015  10-MsZ/2015-9/a 25.11.2015
177   Pravidlá umiestňovania volebných plagátov 25.11.2015 11-MsZ/2015-6/a 11.12.2015
181   O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom  17.2.2016 1-MsZ/2016-7/a  9.3.2016 
182   O pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb 6.4.2016 2-MsZ/2016-6/a 22.4.2016
183 131 O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb 6.4.2016 2-MsZ/2016-7/a 22.4.2016
184 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 6.4.2016 2-MsZ/2016-8/a 22.4.2016
186   O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope 25.5.2016 4-MsZ/2016-7/a  12.6.2016
187   O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  29.6.2016 5-MsZ/2016-7/a  15.7.2016 
188 135 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta  24.8.2016 6-MsZ/2016-7/a  9.9.2016 
189   O určení názvu novovytvorenej ulice 19.10.2016 7-MsZ/2016-6/a 11.11.2016
191 174 Ktorým sa upravujú podmienky predaja ....   na trhových miestach 22.3.2017 1-MsZ/2017-7/a 7.4.2017
192 134 Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 24.5.2017 3-MsZ/2017-5/a 13.6.2017
195 181 O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom 11.10.2017 8-MsZ/2017-6/a 1.11.2017
196 186 O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope 11.10.2017 8-Msz/2017-7/a 1.11.2017
198 114 Štatút kronikára mesta 28.3.2018 2-MsZ/2018-6/a 13.4.2018
199   Vyhlásenie záväznej časti ÚPM  - 2/2017 23.5.2018 5-MsZ/2018-6/a/2 8.6.2018
200 110 Zmena Štatútu mesta  27.6.2018 6-MsZ/2018-5/a 16.7.2018
201   O určení názvu novovytvorených ulíc 17.10.2018 8-MsZ/2018-6/a 12.11.2018
203   O zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 30.1.2019 1-MsZ/2019-6/a 15.2.2019
204 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 30.1.2019 1-MsZ/2019-7/a 15.2.2019
205   O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav... 26.6.2019 7-MsZ/2019-8/b 13.7.2019
206 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov 31.7.2019 9-MsZ/2019-3/a/I. 30.8.2019
208   Ktorým sa určuje výška s pôsob úhrady príspevku ... 26.6.2019 7-MsZ/2019-11/a 1.9.2019
209 120 o evidencií pamätihodností mesta 26.6.2019 7-MsZ/2019 13.7.2019
210   o mestskej polícii 30.10.2019 11-MsZ/2019-5/a 21.11.2019
211   o zmene názvu časti ulice 30.10.2019 11-MsZ/2019-6/a 21.11.2019
212   o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta 30.10.2019 11-MsZ/2019-7/a 26.11.2019
213   O určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy ... 2020 11.12.2019  12-MsZ/2019-6/a 1.1.2020
214   O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ... 11.12.2019  12-MsZ/2019-7/a 1.1.2020
215 205 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav... 11.12.2019  12-MsZ/2019-8/a 1.1.2020

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nájdete TU v pdf formáte.

Úplné znenie štatútu mesta nájdete TU v pdf formáte.

Podkategórie