Pre nepočujúcich

 

Video partnerského mesta Kapuvár 

 {youtube}cUZmvMLZDfM{/youtube} 

 

Mestský podnik bytového hospodárstava s.r.o.

sídl.M.Corvina 1232/20
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Ing. Ildikó Dobis, Mgr. Eva Gulyásová
Tel.: 031/555 22 23
Fax.: 031/555 39 13
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štadionova 2130
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Daniel Csepi, Ivan Bobkovič
Tel.: 0905/713 778
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.mskvelkymeder.sk

2020

Schválený rozpočet mesta na rok 2020

2019

Schválený rozpočet mesta na rok 2019 

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 2-2019 

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 3-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 4-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 5-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 6-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 7-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 8-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 9-2019

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

2018

Schválený rozpočet mesta na rok 2018 - textová časť

Schválený rozpočet mesta na rok 2018 - finančná časť

Schválený rozpočet mesta na rok 2018 - programový rozpočet

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 2-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 3-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 4-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 5-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 6-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 7-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 8-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 9-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 10-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 11-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 12-2018

Monitorovacia správa k 30.6.2018

2017

Schválený rozpočet na rok 2017 - textová časť

Schválený rozpočet na rok 2017 - finančná časť I.

Schválený rozpočet na rok 2017 - finančná časť II.

Schválený rozpočet na rok 2017 - programový rozpočet

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 2-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 3-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 4-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 5-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 6-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 7-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 8-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 9-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 10-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 11-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 12-2017

Monitorovacia správa k 30.06.2017 - textová časť

Monitorovacia správa k 30.06.2017 - príloha č. 1

Monitorovacia správa k 30.06.2017 - príloha č. 2

 

2016

Návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - textová časť

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 1 - Príjmy

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 2 - Výdavky

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 3

Schválený programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 1. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 2. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 3. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 4. štvrťrok 2016

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - textová časť

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - príloha č. 1

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - príloha č. 2

2015

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2015 - 2017

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2015 - 2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 1. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 2. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 3. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 4. štvrťrok

Monitorovacia správa k 30.06.2015

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2015

2014

Návrh na rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Schválený rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Programový rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. polrok 2014

Hodnotiaca správa k 31.12.2014

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2014

2013

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2013

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. polrok 2013

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2013

Upravený rozpočet k 30.09.2013

2012

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2012

Upravený rozpočet na rok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. štvrťrok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. polrok 2012

Monitorovacia správa za 1. polrok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 30.09.2012

2011

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2011

Programový rozpočet mesta Veľký Meder upravený na rok 2011

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder za rok 2011

2010

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Programový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

2009

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Programový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

 

Geografická poloha mesta

Veľký Meder sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Mesto leží v Podunajskej nížine v dolnej časti Žitné ho ostrova, ktorá je obklopená riekami Dunaj a Malý Dunaj. Je treťou najväčšou usadlosťou v okrese spolu s mestskou časťou Ižop, ktorá tiež patrí k mestu. Presnejšie sa nachádza 20 km na juhovýchod od Dunajskej Stredy a 35 km na severozápad od Komárna. Poloha mesta je výhodná pre rozvoj hospodárstva, poľnohospodárstva a tiež pre administratívu.

Doprava

Veľký Meder je významným dopravným uzlom Žitného ostrova. Železničná trať spájajúca Bratislavu a Komárno a cestná komunikácia č. 63 tiež vedie cez mesto. Dvadsaťdva km dlhá medzinárodná komunikácia č. 586 vedie z mesta do Győru a 44 km dlhá komunikácia č. 561 vedie do Galanty. Prístavy lodí sú na Dunaji v Komárne 35 km od mesta a v Bratislave 65 km od mesta. Najbližšie letiská sú v Bratislave, v Budapešti (128 km) a vo Viedni (147 km). Mesto je rozdelené na dve katastrálne úze mia, a to na Veľký Meder s rozlohou 47,22 km2 a na Ižop s rozlohou 8,33 km2. Na západ od mesta sa nachádza viac menších osád, ako: Tajlak, Ižop Pusta, Šarkaň a Nový Dvor, ktoré tiež patria k mestskej samospráve.

Hospodárstvo a služby

Veľký Meder je agrárnym centrom dolného Žitného ostrova s významným potravinárskym priemyslom a závodmi napájajú cimi sa na automobilový priemysel. Ďalej sa tu nachádzajú pod niky stavebného priemyslu a stolárske závody. Napriek tomu je najvýznamnejším hospodárskym odvetvím mesta turizmus, ktorého stredobodom je termálne kúpalisko, kolaudované v ro ku 1974. Od tých čias sa postupne modernizovalo a v dnešnej dobe má už viac bazénov a rekreačných priestorov, ktoré vítajú po oddychu a liečení túžiacich návštevníkov. V meste je množstvo supermarketov, Billa, Lidl alebo Jednota, ale aj menšie obchody. Sú tu aj dve čerpacie stanice a turisti sa môžu zabaviť v centrách voľného času, v pohostinstvách a v zábavných podnikoch. V roku 2009 mesto eviduje okolo 400 zaregistrovaných ubytovateľov s približne 5000 lôžkami v odlišných častiach mesta. Nájdeme tu ubytovanie nižších kategórií, kempingy, ale aj trojhviezdičkové hotely a wellness centrá poskytujúce vysokokvalitné služby.

Hydrografia mesta

Hydrografia mesta a okolia je charakteristic ká umelo vytvorenými kanálmi, ale v blízkosti mesta môžeme nájsť aj viac prírod ných jazier. Okolie mesta je „spestrené“ aj umelo vytvorenými bagroviskami. Tisota je prírodné jazero, ktoré sa nachádza na juhovýchodnej hranici mesta. Srdce jazera je prírodné, ale počas rokov sa postupne zväčšovalo v dôsledku bagrovania. V súčasnosti patrí rybárskemu zväzu. Plocha jazera je 10 ha a na niektorých miestach je 10 m hlboké. Jazerá Čiliz sú tiež prírodnými formáciami na 3 hektárovej ploche a tvoria systém ja zier. Nachádzajú sa na juh od mesta popri ceste Veľký Meder – Kľučovec. Tieto jazerá tiež patria rybárskemu zväzu. Najväčšie bagrovisko mesta s rozlohou 13 ha bolo umelo vytvorené a počas dlhých rokov sa využívalo na bagrovanie štrku. Hĺbka bagroviska presahuje na niektorých miestach až 25 – 30 m. Svojou nádher ne čistou modrou vodou láka v letných mesiacoch veľa ľudí. Bagrovisko je obľúbeným miestom milovníkov vodných športov, ako sú plávanie, surfovanie alebo kajakárstvo.

Demografia (12/2011)

Počet obyvateľov mesta: 8795, z toho ženy: 4587, muži: 4208

Obyvateľstvo podľa národnosti v %. (údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2001)
maďarská 84,5
slovenská 13,5
rómska 0,7
česká 0,7
iná 0,6

Obyvateľstvo podľa vierovyznania v %. (údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2001)
rímsko - katolícka cirkev 57,4
reformovaná cirkev 22,0
evanjelická cirkev augs. vyznania 1,9
grécko - katolícka cirkev 0,3
náboženská spol. Jehovovi svedkovia 0,2

Oficiálne video mesta

{youtube}-jsQaaJ3h6o{/youtube}

 

Mesto Kapuvár 

 {youtube}cUZmvMLZDfM{/youtube} 

 

Región Veľkého Medera

 {youtube}qo3M3Uoaprc{/youtube} 

 

Adresa: 
Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica
Komárňanská 17
932 01 Veľký Meder, Slovensko

Telefónne číslo:
421 (0) 31 555 2254

Fax číslo:
421 (0) 31 551 1107

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: Mesto Veľký Meder
Kontakt: Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS Veľký Meder

Knihovníčka: Mónika Mikolaiová

                      Mgr. Petra Cafiková

Výpožičná doba:
Pondelok:   08:00-12:00   13:00-16:00

Utorok:       08:00-12:00   13:00-16:00

Streda:       08:00-12:00   13:00-17:00

Štvrtok:      08:00-12:00   13:00-16:00

Piatok:       08:00-12:00   13:00-16:00

Mestská knižnica Veľký Meder časť Ižop
Kostolná 1846/1, 932 01  Veľký Meder

Výpožičná doba Ižop: Streda: 14:00-16:00

Mestská knižnica - organizačná súčasť Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi príspevkovej organizácie mesta Veľký Meder - plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako verejnej univerzálnej knižnice. Prostredníctvom knižničných a informačných služieb zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podporuje vzdelávanie obyvateľov mesta sprístupňovaním kníh a periodík, poskytuje čitateľom základné a špeciálne knižničné a informačné služby. Vo svojej činnosti sa knižnica riadi štatútom mestskej knižnice a knižničným výpožičným poriadkom.

Štatút mestskej knižnice vo formáte pdf. 

Adresa: Vlastivedný dom vo Veľkom Mederi
Ružová ulica
932 01 Veľký Meder, Slovensko

Telefónne číslo:
421 (0) 31 555 2360
Fax číslo: 421 (0) 31 551 1107

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: Mesto Veľký Meder

Kontakt: Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS Veľký Meder
László Varga, odborný dozor
tel.: 031/555 3184, 0944/095080

Otváracie hodiny:

máj – október

Po: 16.00 - 18.00
Ut: 16.00 - 18.00
Str: 9.00 - 12.00
Štv: 16.00 - 18.00
Pi: 16.00 - 18.00

Dom odzrkadľuje spôsob života sedliactva, bol postavený v roku 1836. Výstavné exponáty pochádzajú z miestnej zbierky a blízkeho okolia. Zbierka umožňuje pohľad do sedliackej bytovej kultúry z konca 19. a začiatku 20. storočia. Obsahuje dobové úžitkové predmety.
V interiéri, pod dvoma malými oknami je umiestnený stôl s rohovou lavicou. Vľavo od lavice je náradie potrebné na tkanie a pradenie – praslica a motovidlo, vpravo sa nachádza skriňa so zásuvkami a skriňa, do ktorej sa ukladali šaty. Pozdĺž steny sa tiahnu postele, ktoré sú postavené čelom k sebe, pred nimi sa nachádzajú stoličky. V zadnej, ľavej časti izby, medzi posteľou a truhlicou zdobenou tulipánovým ornamentom je kolíska. Steny zdobia, tak ako vo väčšine sedliackych domov obrazy s biblickým motívom. Podlahu izby tvorí udupaná zem. Kuchyňa zaberá strednú časť domu. Skladá sa z dvoch častí. Prvú tvorí pitvor, ktorý sa otvára do dvora, druhú priestor s otvoreným ohniskom. V kuchyni možno nájsť všetky predmety na varenie a pečenie – koryto na kysnutie cesta, mažiare, mútovník, koše na chlebové cesto, drevená lopata na sádzanie chleba, strúhadlo na kapustu. Na stenách visia taniere, na poličkách sú mliečniky a krčahy rôznych typov a foriem. V kuchyni sa z priestorových dôvodov nemohli umiestniť všetky predmety, preto sa dostali väčšinu do zadnej izby. Je tu vystavená rezačka na kapustu, miešačka kvasu, rôzne hrnce a nože, ktoré boli v minulosti neoddeliteľnou súčasťou domácnosti. V komore, ktorá bola k domu pristavená pravdepodobne až neskôr, možno vidieť rôzne náradie a predmety: obuv rezačov tŕstia, kosák, kosu, konské prístroje i náradie používané pri chove koní, spiežovce, jarmo, rezačku na slamu a ďalšie predmety, ktoré boli v minulosti na hospodárstve nenahraditeľné. Dnes sú už zriedkavé a vzácne.

Stále programy v MsKS

Megyer Táncegyüttes

utorok 19.00 – 21.00
piatok 18.00 – 22.00
(Ing. Mészáros Magda)

Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes

štvrtok 16.45 – 18.30
(Ing. Mészáros Magda)

Bárdos Lajos Vegyeskar

piatok 18.00 – 21.00
(Orsovics Yvette)

City Dance Club: Sweet és Heartbreaker moderntánccsoport

nedeľa 14.00 – 19.00
(Weisz Erzsébet)

Aerobic

štvrtok 30 - 19.30
nedeľa 19.00 - 20.00
(Halász Denisza)

Etka jóga

pondelok 17.00 - 19.00
(Varga Gabriella)

Relaxačný kurz

utorok 18.00
(Ing. Zakál Sándor)

Jazykové kurzy - anglitčtina

pondelok– štvrtok 16.30
18.00

Jazykové kurzy - nemčina

pondelok – štvrtok 16.30

Háčkovanie

utorok 17.30

 

Prenájom a poskytovanie priestorov v MsKS

Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi poskytuje priestory na prenájom rôznym kultúrnym a spoločenským organizáciám a firmám ale aj súkromným osobám na rôzne príležitosti: prezentácia výrobkov, obchodné prezentácie, výberové konania, výstavy obchodného charakteru, semináre, školenia, castingy, organizované stretnutia (svadby, plesy), školské podujatia (akadémie, diskotéky, karnevaly, výchovné koncerty)

►kinosála – kapacita 281 miest na sedenie
je možnosť premietať filmy a používať aj ďalšiu techniku (video, veľkoplošné video, diaprojektor, javiskové osvetlenie, všestranné ozvučenie, atď.)

►divadelná sála – kapacita 386 miest na sedenie
divadelná sála má k dispozícii priestranné javisko, na ktorom môžu vystupovať aj väčšie súbory, orchestre a divadlá, 2 šatne pre účinkujúcich, javiskové osvetlenie, ozvučenie, zabezpečenie výzdoby

►zasadačka (na prízemí) – kapacita 30 miest (rozmer sály je 77 m2)
vhodná na prezentácie, osobné pohovory, výberové konania, kurzy

►klubovňa (na l. poschodí) – má kapacitu 50 miest
základné vybavenie (tabuľa, magnetofón s CD prehrávačom) s vybavením vhodná na výučbu, kurzy a pod.

►estrádna sála (rozmer sály je 288 m2)
s kapacitou 300 miest na sedenie na stoličkách, na spoločenských podujatiach, plesy, konferencie a schôdze so stolovým usporiadaním je kapacita sály 220 miest. K dispozícii je tanečný parket.

►foyer (vstupné priestory na prízemí) vhodné na výstavy alebo prezentačné akcie
občerstvenie zabezpečujeme podľa dohody v budove Mestského kultúrneho strediska (rýchle občerstvenie, studenú a teplú stravu)

►služby – upratovanie počas akcie, uvádzacia služba, kvetinová výzdoba javiska
Prenájom sály ako aj ostatných priestorov je v zmysle vyhlášky č. 35/ 1990 o zmluvných cenách. Čiastky sú stanovené orientačne podľa poskytovaných služieb, času prenájmu a osobitného dohovoru.

Podkategórie