Obchodná verejná súťaž č. 1/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 3/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 4/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 5/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 6/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2018

 

 

 

 

 

Nájomné byty

 

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7:30-12:00 - 12:30 - 15:30

Utorok:    7:30-12:00 - 12:30 - 15:30

Streda:    7:30-12:00 - 12:30 - 17:00

Štvrtok:   7:30-12:00 - 12:30 - 15:30

Piatok:     7:30-12:00 - 12:30 - 14:00

  

Kontaktné miesto:

Referát sociálnych vecí a bytov

Iveta Pappová
031/5904954
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti

Prehlásenie

Dotazník

 

Evidencia nájomných bytov

 

adresa: počet bytov:
Ružová ulica 3563/26-27 36
Ružová ulica 3750/28-29 24
Komárňanská ulica 3300/8, 10 30
Komárňanská ulica 3300/6 8
Jahodová 3161 24
Jahodová 3162 6
Jahodová 101 6
Jahodová 103 7
Dunajská ulica 1221/1, 2 7
Celkom 148

                                 

2018  

Záverečný účet za rok 2018 - textová časť

Záverečný účet za rok 2018 - Príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2018 - Príloha č. 2

 

2017

Záverečný účet za rok 2017 - textová časť

Záverečný účet za rok 2017 - Príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2017 - Príloha č. 2

2016

Záverečný účet za rok 2016 - textová časť

Záverečný účet za rok 2016 - Príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2016 - Príloha č. 2

2015

Záverečný účet za rok 2015 - textová časť

Záverečný účet za rok 2015 - príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2015 - príloha č. 2

2014

Hodnotiaca správa k 31.12.2014

Záverečný účet mesta k 31.12.2014

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2014

2013

Záverečný účet mesta k 31.12.2013

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov mesta za rok 2013

Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder k 31.12.2013

2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2012

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta za rok 2012

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2012

2011

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2011

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

2010

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2010

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2010

Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder za rok 2010

2009

Záverečný účet mesta Veľký Meder na rok 2009

 

2018

Individuálna účtovná závierka za rok 2018 

Poznámky k IÚZ za rok 2018

Správa auditora k IÚZ za rok 2018

Výročná správa k IÚZ za rok 2018

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018

Poznámky ku KÚZ za rok 2018 

Správa auditora k KÚZ za rok 2018

Výročná správa k KÚZ za rok 2018

2017

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2017

Poznámky k IÚZ za rok 2017

Správa audítora k IÚZ za rok 2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2017

Poznámky ku KÚZ za rok 2017

Správa audítora k KÚZ za rok 2017

Výročná správa IUZ za rok 2017

Správa auditora k VS IÚZ za rok 2017

2016

Individuálna výročná správa za rok 2016

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2016

Poznámky k IÚZ za rok 2016

Správa audítora k IÚZ za rok 2016

Správa audítora k VS IÚZ za rok 2016

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2016

Poznámky ku KÚZ za rok 2016

Správa audítora ku KÚZ za rok 2016

Správa audítora k VS KÚZ za rok 2016

2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2015

Poznámky k IÚZ za rok 2015

Správa audítora k IÚZ za rok 2015

Správa audítora k Individuálnej výročnej správe za rok 2015

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2015

Poznámky ku KÚZ za rok 2015

Správa audítora ku KÚZ za rok 2015

Správa audítora ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2015

2014

Výročná správa spojená za rok 2014

Výkazy k 31.12.2014

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014

Tabuľky k poznámkam za rok 2014

Správa audítora o overení RÚZ za rok 2014

Správa audítora o overení KÚZ za rok 2014

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s ÚZ za rok 2014

2013

Výročná správa mesta za rok 2013

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013

Správa nezávislého auditora z overenia ÚZ za rok 2013

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2013

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Konsolidované poznámky k 31.12.2013

2012

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012

Správa nezávislého auditora z overenia UZ k 31.12.2012

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012

2011

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2011

Výkaz ziskov a strát za rok 2011

Súvaha k 31.12.2011

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2011

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2011

Poznámky k UZ za rok 2011

Poznámky ku KUZ za rok 2011

Správa nezávislého auditora z overenia UZ k 31.12.2011

2010

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2010

2009

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2009

 

t uzemny plan velky meder   t zmeny a doplnky 1 2008   t uzemny plan mesta vm zmeny a doplnky 2 2017   t z2 vm 1 sirsie vztahy
Územný plán   Zmeny a doplnky 1/2008    Zmeny a doplnky 2/2017   Širšie vzťahy
t z2 vm 2 komplex   t z2 vm 3 doprava   t z2 vm 4 voda kanalizacia   t z2 vm 5a telekomunikacia
Komplex   Doprava   Vodovod a kanalizácia   Telekomunikácia
t z2 vm 5b elektrina plyn   t z2 vm 6 polnohospodarska poda   t z2 vm 7 uses   t z2 vm 8 zavazne casti
Elektrina a plyn   Poľnohospodárska pôda   ÚSES   Záväzné časti
kronika 1989 2003   kronika 2004 sj 
KRONIKA 1989 - 2003   KRONIKA 2004-2016

Podkategórie