Oznamujeme občanom mesta, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v treťom štvrťroku 2018 je podľa nasledovného harmonogramu: tu!

ekodogMesto Veľký Meder z dôvodu skvalitňovania služieb poskytovaných svojím občanom az dôvodu ochrany verejnej zelene rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou ECO DOG TOILET STANÍC.