Oznamujeme občanom mesta, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v druhom štvrťroku 2018 je podľa nasledovného harmonogramu: tu!

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že...

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 30. apríla 2018....

zivotne prostredie

Žiadosti k vybavovaniu podaní na oddelení životného prostredia

ekodogMesto Veľký Meder z dôvodu skvalitňovania služieb poskytovaných svojím občanom az dôvodu ochrany verejnej zelene rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou ECO DOG TOILET STANÍC.