Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že predlžuje zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)   z hnedých zberných nádob do konca novembra, tzn., že zber BRKO podľa ulíc sa uskutoční dňa 26., 27. a 30. novembra 2018. 

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že dňa 26. novembra 2018 prebehne zber objemného odpadu a elektroodpadu z domácností ( nábytok, sedacie súpravy,  koberce, dvere, elektroodpad z domácností...) spred obytných domov.

Prosíme občanov, aby  uvedené druhy odpadov vyložili pred domy  najneskôr deň pred zberom  (v nedeľu – 25. 11. 2018).

Upozorňujeme občanov, že pneumatiky nie je možné vyložiť, uvedené druhy odpadov je možné odovzdať BEZPLATNE vo všetkých pneuservisoch!

V prípade, ak termín „upratovania“ nestihnete, môžete využiť služby zberného  dvora celoročne. Prevádzka zberného dvora je pre fyzické osoby – občanov mesta bezplatná.

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 1. októbra 2018 sa bude uskutočňovať pravidelne  2-krát do mesiaca zber papiera spred obytných domov.

Oznamujeme občanom mesta, že zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v poslednom štvrťroku 2018 je podľa nasledovného harmonogramu: tu!

ekodogMesto Veľký Meder z dôvodu skvalitňovania služieb poskytovaných svojím občanom az dôvodu ochrany verejnej zelene rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou ECO DOG TOILET STANÍC.