Mesto Veľký Meder na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje zámer vybudovať CIZS (centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti) v budove Polikliniky. Informáciu o zámere realizácie projektu nájdete v prílohe TU.

rozvoj mesta

Náplň činnosti oddelenia...