vseobecna vnutorna sprava

Na referáte VVS sa zabezpečujú tieto hlavné okruhy činnosti...