adresa: počet bytov:
Ružová ulica 3563/26-27 36
Ružová ulica 3750/28-29 24
Komárňanská ulica 3300/8, 10 30
Komárňanská ulica 3300/6 8
Jahodová 3161 24
Jahodová 3162 6
Jahodová 101 6
Jahodová 103 7
Dunajská ulica 1221/1, 2 7
Celkom 148