Funkčné obdobie školskej rady začína dňom 20.12.2012

Funkčné obdobie školskej rady končí dňom 19.12.2016

Členovia :

1. Kulcsárová Anikó, pedagogický zamestnanec  - predseda

2. Krauzová Marta, nepedagogický zamestnanec

3. Kovácsová Eva, zástupca rodičov

4. Lenka Rojková,  zástupca rodičov

5. Bobkovič Ivan,  delegovaný zriaďovateľom

6. Sziszák Jozef, delegovaný zriaďovateľom

7. Bzdúchová Liana, delegovaná zriaďovateľom

 

Materská škola s VJM Železničná ulica vo Veľkom Mederi

Funkčné obdobie školskej rady začína dňom 20.12.2012

Funkčné obdobie školskej rady končí dňom 19.12.2016

Členovia:

1. Ambrusová Gabriella,  pedagogický zamestnanec  - predseda

2. Raffay Adrianna, pedagogický zamestnanec

3. Dohányosová Zuzana, nepedagogický zamestnanec

4. Lajtos Klára, zástupca rodičov

5. Kórósi Zalán, Mgr., zástupca rodičov

6. Csémi Štefan, Ing., zástupca rodičov

7. Csizmadia Réka, Mgr., zástupca rodičov

8. Soóky Marián, PaedDr., delegovaný zriaďovateľom

9. Árvaiová Ildikó, Mgr., delegovaná zriaďovateľom

10. Varga Judit, Ing., delegovaná zriaďovateľom

11. Nagyová Gabriela, delegovaná zriaďovateľom

 

Základná umelecká škola Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi

Funkčné obdobie školskej rady začína dňom  21.12.2012

Funkčné obdobie školskej rady končí dňom 20.12.2016

Členovia :

1. Kolenčíková Lucia, Mgr., pedagogický zamestnanec - predseda

2. Lohnerová Monika, pedagogický zamestnanec

3. Gerhardtová Angela, nepedagogický zamestnanec

4. Bankó Tamás, Ing., zástupca rodičov

5. Fehér Balázs, MUDr., zástupca rodičov

6. Bobkovič Ivan, zástupca rodičov

7. Dobis Ildikó, Ing., delegovaná zriaďovateľom

8. Kórósi Zalán, Mgr., delegovaný zriaďovateľom

9. Pongrácz Koloman, Ing., delegovaný zriaďovateľom

 

Centrum voľného času  vo Veľkom Mederi

Funkčné obdobie školskej rady začína dňom 18.12.2012

Funkčné obdobie školskej rady končí dňom 17.12.2016

Členovia:

1. Cucorová Irena, Bc., pedagogický zamestnanec - predseda

2. Zsemlyeová  Erika, zástupca rodičov

3. Lenka Rojková Trubačová, zástupca rodičov

4. Katona Beata, Bc., delegovaná zriaďovateľom

5. Laposová Ildikó, Mgr., delegovaná zriaďovateľom

6. Sziszák Jozef, delegovaný zriaďovateľom

7. Bzdúchová Liana, delegovaná zriaďovateľom

 

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi

Funkčné obdobie školskej rady začína dňom 19.04.2012

Funkčné obdobie školskej rady končí dňom 18.04.2016

Členovia:

1. Szakálová Zlata, Mgr., pedagogický zamestnanec  - predseda

2. Mocsiová Eva, Mgr., pedagogický zamestnanec

3. Vörösová Marta, Mgr., nepedagogický zamestnanec

4. Šiškaová Silvia, zástupca rodičov

5. Dömény Zoltán, Ing., zástupca rodičov

6. Michnya Róbert, Ing., zástupca rodičov

7. Egrecký Rudolf, zástupca rodičov

8. Pongrácz Koloman, Ing., delegovaný zriaďovateľom

9. Vrezgóová Alžbeta, MUDr., delegovaná zriaďovateľom

10. Csepi Daniel, delegovaný zriaďovateľom

11. Táncosová Sylvia, Ing., delegovaná zriaďovateľom

 

Základná škola J. A. Komenského vo Veľkom Mederi

Funkčné obdobie školskej rady začína dňom 31.5.2013

Funkčné obdobie školskej rady končí dňom 30.5.2017

Členovia:

1. Poláková Zuzana, Mgr., pedagogický zamestnanec  - predseda

2. Molnárová Beata, Mgr., pedagogický zamestnanec

3. Méryová Katarína, nepedagogický zamestnanec

4. Kolenčíková Andrea, Ing., zástupca rodičov

5. Reichelová Erika, Mgr., zástupca rodičov

6. Szajková Denisa, Mgr., zástupca rodičov

7. Sumina Norbert, zástupca rodičov

8. Bobkovič Ivan, delegovaný zriaďovateľom

9. Dobis Ildikó, Ing., delegovaná zriaďovateľom

10. Sziszák Jozef, delegovaný zriaďovateľom

11. Bzdúchová Liana, delegovaná zriaďovateľom