vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Osobitná matrika je nestránkové pracovisko.

K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej, je potrebné doložiť nasledovné doklady:

• žiadosť o zápis o narodení, o uzavretí manželstva alebo o úmrtí
• cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka
• platný občiansky preukaz
• a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu