Vydanie rodného listu

K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list sa jedná alebo príbuzný v prvom pokolení, občiansky preukaz alebo pas. Vydanie rodného listu môžete žiadať aj písomne, cez e-mail a telefonicky. Ak žiadate písomne, treba dať do obálky 5,- Eur, a obratom Vám bude poslaný rodný list a potvrdenie o prevzatí peňazí. Ak to žiadate cez e-mail, rodný list môžete prevzať potom osobne v dohodnutom termíne. Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5,- Eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Narodenie

Matričný úrad nevydáva rodný list pri narodení, nakoľko v meste nie je nemocničné zariadenie na ošetrenie matky a dieťaťa.