Podmienky určenia otcovstva určuje zákon č. 35/2005 Z.z. o rodine.

- súhlasné vyhlásenie rodičov môžete urobiť pred alebo po narodení dieťaťa pred matričným úradom alebo pred súdom.

- maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie len pred súdom!!!

- ak sa narodí dieťa pred uplynutím 300. dňa po právoplatnom rozvode matky, otcom dieťaťa bude bývalý manžel matky. Bývalý manžel potom môže zaprieť otcovstvo iba pred súdom.

- pri súhlasnom vyhlásení je potrebná prítomnosť oboch rodičov.

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz
- ak je matka rozvedená, aj právoplaný rozsudok o rozvode