Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania 5,- Eur

Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania 5,- Eur

Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v maďarskom alebo inom ekvivalente 5,- Eur

Žiadosť o výpis mena v pôvodnom znení 5,- Eur