26.3.2020

Milí obyvatelia

Zrušenie členskej schôdze plánovanej na deň 04.04.2020

Na základe nariadenia vlády SR  a iných  preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu koronavírusu je výročná členská schôdza ,ktorá sa mala uskutočniť 04.04.2020,

zrušená.

O novom termíne členskej schôdze Urbáru Vás budeme informovať v zmysle stanov.

Ing.Fehérváry Eugen,  predseda spoločenstva

 

24.3.2020

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, všeobecná lekárka pre dospelých informuje svojich pacientov, že v tejto krízovej situácii pacienti nemajú chodiť priamo do ambulancie. Zdravotný stav treba najprv telefonicky konzultovať.

 

16.3.2020

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že vzhľadom k aktuálnej situácii na Slovensku a prijímaným opatreniam s cieľom zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom Finančná správa ruší preberanie daňových priznaní mimo priestorov Daňových úradov.

 

28.2.2020

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 2.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi dňa 4.marca 2020 o 17.00 hod. do divadelnej sály MsKS.

 

28.2.2020

Milí obyvatelia

Odvolanie mimoriadnej situácie

Mesto Veľký Meder na základe §15 ods.1, písm.j) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva z dôvodu odstránenia poškodenia časti vozovky na ceste č.III/1405, konkrétne križovatka ulíc Poľovnícka – Lesná - P.O.Hviezdoslava, čím pominulo riziko ohrozenia života, zdravia a majetku obyvateľov odvoláva mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území mesta Veľký Meder na križovatke týchto ulíc. Odvolanie je platné od 27.2.2020 od 12.00 hod.

 

21.2.2020

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder pozýva občanov mesta na občianske fórum - zhromaždenie obyvateľov mesta

dňa 26. februára 2020 od 16.00 hod. do divadelnej sály MsKS

za účelom prednesenia informácií o záujemcoch - investoroch a prerokovania zámerov mesta s priemyselným parkom.

 

20.2.2020

Milí obyvatelia

MO Slovenského Červeného kríža organizuje odber krvi 23.2.2020 v nedeľu od 8.00 do 11.00 hod. v kultúrnom stredisku vo V. Mederi. Každého darcu srdečne očakávajú.

 

10.2.2020

Milí obyvatelia

Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom, že Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave vydal výstrahu 3.stupňa – vietor pre okres Dunajská Streda na dnešný deň 10.2.2020 od 12.00 do 18.00 hod.

 

6.2.2020

Milí obyvatelia

MIMORIADNA SITUÁCIA V MESTE VEĽKÝ MEDER

Dnes 06. februára 2020 v čase od 07.00 h. primátor mesta využil svoju právomoc  a vyhlásil mimoriadnu situáciu v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, z dôvodu vážneho poškodenia časti vozovky na ceste č. III/1405 prechádzajúcej mestom (ulica Poľovnícka), konkrétne križovatka ulíc Poľovnícka – Lesná – P.O. Hviezdoslava, nakoľko je vrchná, asfaltová časť krytu vozovky prepadnutá a cez vzniknutý otvor je jasne vidieť, že nosná časť vozovky je podmytá, má tendenciu k ďalšiemu vyplavovaniu a existuje reálne riziko ohrozenia života, zdravia a majetku obyvateľov. Mimoriadna situácia bude trvať až do odstránenia dôsledkov mimoriadnej udalosti Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Žiadame všetkých obyvateľov o zvýšenú pozornosť pri prechode touto časťou Poľovníckej ulice.

 

4.2.2020

Milí obyvatelia

Medzičilizie, a.s. úsek hydiny v Baloni ponúka na predaj 1 ročné hnedé sliepky- nosnice, 1ks za 1,80 €. Zakúpiť sa dajú cez pracovné dni od 14.30 do 15.00 hod., až do vypredania zásob. Svoje požiadavky môžete hlásiť aj na tel. čísle 5541230.

 

31.1.2020

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že Štatistický úrad SR bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností, ktoré sa uskutoční od 3. februára do 17. júla 2020. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník Štatistického úradu, ktorý sa preukáže osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré sa v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené a slúžia výlučne na štatistické účely.

 

27.1.2020

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že dnes 27.1.2020 sa budú v našom meste pohybovať pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu, ktorí budú nastavovať cenu plynu a elektriny. Pracovníci SPP sa preukážu certifikačnou kartičkou.

V prípade záujmu žiadajú, aby ste si pripravili posledné ročné vyúčtovanie elektriny a plynu

 

24.1.2020

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že dnes 24.1.2020 sa budú v našom meste pohybovať pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu, ktorí budú nastavovať cenu plynu a elektriny. Pracovníci SPP sa preukážu certifikačnou kartičkou. V prípade záujmu žiadajú, aby ste si pripravili posledné ročné vyúčtovanie elektriny a plynu

 

 

23.1.2020

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa

29. januára 2020 o 16.00 hod. do divadelnej sály mestského kultúrneho strediska.

 

21.1.2020

Milí obyvatelia

Firma MINIT SLOVAKIA zaoberajúca sa výrobou mrazených pekárenských výrobkov organizuje prezentáciu voľných pracovných miest dňa 31.1.2020 od 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Každého záujemcu srdečne očakávajú.

21.1.2020

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že dňa 31.1.2020 v piatok od 12.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na časti Nám. B.Bartóka (č.domu 9 -20). Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk.

 

10.1.2020

Milí obyvatelia

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2019 nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané stavebné povolenie, ukončil stavbu

(nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na mestskom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31.1.2020. Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Tlačivá sú k dispozícii na mestskom úrade alebo v elektronickej forme na webovej stránke mesta.

10.1.2020

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy oznamuje svojim pacientom, že chronicky užívané lieky bez preskripčného obmedzenia bude predpisovať elektronicky na celý rok. To znamená, že pacient sa každé 3 mesiace hlási pre lieky iba v lekárni.

 

20.12.2019

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 14.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi 27.decembra 2019 o 17.00 hod. do zasadačky mestského úradu.

 

20.12.2019

Milí obyvatelia

Firma  TK Impex Štúrovo pozýva obyvateľov na predajnú akciu dnes 20.12.2019 od 9.30 do 15.00 hod. do kultúrneho domu. Ponúkajú na predaj dámske, pánske a detské oblečenie, obuv, domáce potreby, spotrebný a iný tovar.

 

17.12.2019

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že od 30.decembra 2019 do 6.januára 2020 plánuje dovolenku. V súrnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Fehér v Čiližskej Radvani.

 

17.12.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme váženým občanom, že na Mestskom úrade sa od 23. decembra 2019

do 4. januára 2020 neúraduje.

12.12.2019

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 13.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi dňa 18.decembra 2019 o 17.00 hod. do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska.

 

11.12.2019

Milí obyvatelia

Srdečne pozývame obyvateľov nášho mesta na 1.veľkomederský adventný trh Sv.Mikuláša, ktorý sa bude konať na Nám.B.Bartóka v piatok 13. decembra 2019 od 9.00 do 18.00 hod. a v sobotu 14. decembra 2019 od 9.00 do 14.00 hod.

 

11.12.2019

Milí obyvatelia

Samospráva mesta Veľký Meder srdečne pozýva obyvateľov nášho mesta na zapálenie tretej adventnej sviečky v nedeľu 15.decembra 2019 o 17.00 hodine na Nám.B.Bartóka. Každého srdečne očakávame.

 

11.12.2019

Milí obyvatelia

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorej účelom je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Toto zisťovanie sa uskutoční od decembra 2019 do januára 2021.V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi poverený zamestnanec Štatistického úradu SR a preukáže sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory sú chránené a slúžia výlučne pre potreby štatistiky.

 

29.11.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme, že v Kútnikoch sa stratili spolu dva psy – čierny labrador a biely puli. Kto ich videl, prípadne prichýlil, prosíme volajte na Obecný úrad Kútniky alebo majiteľovi na tel.číslo 0910 605 822.

 

27.11.2019

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 29.11., 5. a 6.12.2019 plánuje dovolenku.

V súrnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr.Fehér v Čilizskej Radvani.

 

19.11.2019

Milí obyvatelia

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva vo Veľkom Mederi zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4.decembra 2019 o 13.30 hod. v malej zasadačke MsKS Veľký Meder. V prípade, že schôdza nebude uznášaniaschopná, zvolá sa náhradná členská schôdza o 14.00 hod.

 

14.11.2019

Milí obyvatelia

EUROJOB s.r.o. personálna agentúra prijme zamestnancov na pozíciu operátor výroby do automobilového priemyslu v Trnave a do logistického centra v Gáni do skladu. Práca je vhodná pre ženy aj mužov, aj bez oprávnenia na VZV. Pracuje sa na 3 zmeny, doprava je zabezpečená. Nástupný plat je 4,55 €/hod., plus príplatky, bonusy, stravné. Informovať sa môžete na tel.čísle 0940 747673.

 

12.11.2019

Milí obyvatelia

Firma TK IMPEX Nové Zámky Vás pozývajú na predajnú akciu dnes 12.11.2019 od 9.30 do 15.30 hod. do kultúrneho domu. Ponúkajú na predaj dámsky, pánsky textil, obuv, domáce a rybárske potreby, posteľnú bielizeň a iný tovar.

 

12.11.2019

Milí obyvatelia

Mesto Veľký Meder oznamuje obyvateľom mesta a časti Ižop, že dňa 18.novembra  2019 (pondelok) organizuje mobilný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (lístia, konárov,...) spred rodinných domov. Prosíme občanov, aby odpad vyložili pred svoje domy najneskôr v nedeľu 17.11. Podmienkou je zviazanie konárov, resp. vloženie lístia do vriec.

 

12.11.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2020. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel.čísle 0850 333 999.

 

28.10.2019

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi dňa 30. októbra 2019 o 16.00 hod. do divadelnej sály MsKS.

 

18.10.2019

Milí obyvatelia

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že dňa 21.októbra 2019 (pondelok) prebehne zber objemného odpadu (nábytok, koberce, elektro odpad,..) spred obytných domov. Prosíme občanov, aby objemný odpad vyložili pred domy najneskôr v nedeľu 20.10.2019. V prípade, že tento termín nestihnete, môžete využiť služby zberného dvora celoročne, prevádzka pre fyzické osoby – občanov mesta je bezplatná.

 

15.10.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

24.10.2019 od 9.00 do 16.00 hod. – č. Fučíkova (č.domu 1-60), č. Malá (č.domu 6A), č. Tichá

(č.domu 2,6, 39-144)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.

 

10.10.2019

Milí obyvatelia

Personálna agentúra ALFA Personal ponúka voľné pracovné miesta pre ženy a mužom ako skladový manipulant v obci Gáň. Práca je na 3 zmeny. Mzda je od 970 € + príplatky + bonusy stravné lístky. Doprava je zabezpečená autobusom. V prípade záujmu sa informujte na tel.čísle 0948 290185.

 

7.10.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

14.10.2019 od 8.00 do 15.00 hod. – č. Komárňanská (č.domu 204/98,100)

17.10.2019 od 8.00 do 15.00 hod. – č. Komárňanská (č.domu 202/32,34,36)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151.

 

1.10.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

10.10.2019 od 8.00 do 15.00 hod. – č. Komárňanská (č.domu 204/98,100,102,104,106)

11.10.2019 od 8.00 do 15.00 hod. – č. Komárňanská (č.domu 204/106,108)

11.10.2019 od 9.00 do 12.00 hod. - č.Fučíkova (č.domu 1-60), č.Malá (č.domu 6, 6/A),

č.Tichá (č.domu 2,6, 39-144)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151.

 

25.9.2019

Milí obyvatelia

Agentúra GYIQ s.r.o. prijme väčší počet zamestnancov na pozíciu operátor a vodič VZV do americkej spoločnosti na výrobu sedacích systémov pre auto priemysel vo Voderadoch. Doprava je zabezpečená. Platové podmienky od 800 €/mes. + prémie 100€. Práca je na 8 hodinové zmeny. Hlásiť sa môžete na tel.čísle 0940 747673 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

25.9.2019

Milí obyvatelia

Csicsói Alma s.r.o. v Čičove prijme brigádnikov na jesenný zber jabĺk. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sade o 9.00 a 13.00 hod. osobne alebo na tel.čísle 0908 858262. Nakoľko je nízka úroda jabĺk, predaj bude len do 31.10.2019, v piatok od 13.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. 12.00 hod.

 

24.9.2019

Milí obyvatelia

Vážení dôchodcovia,

Samospráva mesta  a Klub dôchodcov vo Veľkom Mederi Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské podujatie Deň dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 1. októbra 2019 o 14.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi.

 

24.9.2019

Milí obyvatelia

MO Slovenského červeného kríža oznamujeme darcom krvi, že 6.októbra 2019 od 8.00 do 11.00 hod. sa v kultúrnom dome vo Veľkom Mederi uskutoční odber krvi.

 

19.9.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že pracovníci Západoslovenskej distribučnej, a.s. Dunajská Streda budú od piatku 20.9.2019 robiť odpočty elektromerov v rodinných domoch na uliciach :

Bitúnková, Jelenia, Ľ.Kossutha, Krátka, Kúpeľná, Kvetná, Lesná, Podzáhradná, Petőfiho, Poľovnícka, Rybárska, Želiarska.

 

17.9.2019

Milí obyvatelia

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených, tzv. Recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a iných miestach na území mesta. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojim dielom k ochrane životného prostredia.

 

11.9.2019

Milí obyvatelia

Agentúra GYIQ s.r.o. prijme väčší počet zamestnancov na pozíciu operátor a vodič VZV do americkej spoločnosti  na výrobu sedacích systémov pre auto priemysel vo Voderadoch. Práca je na 8 hodinové zmeny, doprava je zabezpečená. Platobné podmienky od 735 €/mes. + 20% prémie. Hlásiť sa môžete na tel.čísle 0940 747 673 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

11.9.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme, že od septembra začína intenzívny kurz sebaobrany pre dospelých v telocvični Zákl.školy B.Bartóka. Pre účasť je nutné zaregistrovať sa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Cena za 1 tréning je 5,-€

 

9.9.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

16.9.2019 od 8.00 do 12.00 hod. – Komárňanská ul. (č.domu 21-97), Mlynská ul., č.Nám.Mládeže (č.domu 16), č.Táborská ul. (č.domu 48-99)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151. 

 

4.9.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

11.9.2019 od 8.00 do 12.00 hod. – Hraničná ul., č.Pri prameni, č.Promenádna ul.(č.domu 1-4), Rozmarínová ul., Turistická ul.

11.9.2019 od 12.30 do 14.30 hod. – č.Bratislavská ul.(č.domu 36), č.Lipová ul.(č.domu 10-23), Malá ul., č.Mostová ul.(č.domu 1-20), Nám.Hrdinov, č.Stará ul.(č.domu 21-86)

12.9.2019 od 8.00 do 12.00 hod.- ul. P.O.Hviezdoslava, č.Kurtaserská ul.(č.domu 1,4, 24-103), Lastovičková ul., č.Nám.B.Bartóka (č.domu 5), Orechová ul., č.Poľovnícka ul.(č.domu 2-57), č.Ružová ul.(č.domu 4,12), ul.Sv.Štefana, Ľ.Štúra ul.

12.9.2019 od 12.30 do 14.30 hod. – Kurtaserská ul., č.Ižopská ul., č.Letná ul., č.Pri Prameni, Rekreačná ul., č.Slnečná ul.(č.domu 1,17-21), č.Čiližská ul., Čičovská ul.

13.9.2019 od 8.00 do 12.00 hod. – Dubová ul., č.Dunajská ul.(č.domu 1-26), Jelenia ul., č.Kúpeľná ul.(č.domu 11-34), č.Lesná ul.(č.domu 1-29, 90,98), č.Petőfiho ul.(č.domu 1-31, 68), Podzáhradná ul., Poľovnícka ul., č.Čičovská ul.(č.domu 1-3), č.Promenádna ul.

13.9.2019 od 12.30 do 14.30 hod. – Agátová ul., M.Gorkého ul., Labutia ul., Mierová ul.,Orgovánová ul., č.Partizánska ul.(č.domu 30-50), Táborská ul., Zelená ul., č.Železničná (č.domu 50).

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151. 

 

22.8.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

27.8.2019 od 8.00 do 12.00 hod.- č.Bratislavská (č.domu 1964/11,13,15,17), č.M.Corvina (č.domu 1581/1-4, 1580/5-8, 1579/9-10, 1643/11-14, 1963/31,32, 1962/33,34, 1961/35-39, 1996/40-42, 54-61),  Jelenia, Kvetná, č.Kúpeľná (1-3), č.Nám.B.Bartóka 21, č.Želiarska (č.domu 1-27, 93)

3.9.2019 od 8.00 do 18.00 hod. – č.Komárňanská ul. (č.domu 1,3300/6,8,10, 3677/12,14, 202/24,26,28,30,32,34,36, 204/98,100,102,104,106, 118-162), č.Ružová (č.domu 178/1-4, 3563/26,27, 3750/28,29), Nám.B.Bartóka

9.9.2019 od 8.00 do 11.00 hod. – č. Komárňanská ul.(č.domu 42), č.Kurtaserská (č.domu 1-129), č.Sv.Štefana (č.domu 47-55)

9.9.2019 od 11.30 do 14.30 hod.- č.Bratislavská ul.(č.domu 33,35), č.Dunajská (č.domu 2,18, 64-117), J.Gagarina, č.Lesná (č.domu 87), č.Štadiónová (č.domu 16-38)

10.9.2019 od 8.00 do 11.00 hod. – Táljok  

10.9.2019 od 11.30 do 14.30 hod. – Nový dvor

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151. 

 

16.8.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne :

26.8.2019 od 8.00 do 12.00 hod. – č. Bratislavská ul. (č.domu 1-66), č. Sídl.M.Corvina (č.domu 5,15-51), č. Kúpeľná (č.domu 4-33), č.Lesná (č.domu 71), č. Nám. Hrdinov (č.domu 13,38), č. Želiarka (č.domu 29-77)

26.8.2019 od 12.30 do 14.30 hod. – č. Bratislavská (č.domu 1), Dolná, Fialková, č. Fučíkova (č.domu 45-88), č.Mostová (č.domu 13-86), Nová, Priemyslová, č. Tichá (č.domu 8-123), č. Záhradnícka (č.domu 32)

27.8.2019 od 12.30 do 14.30 hod. – Fučíkova, č.Malá (č.domu 6), č. Tichá (č.domu 2-144)

28.8.2019 od 8.00 do 12.00 hod. – Besnyeiho, č. Bratislavská (č.domu 4), Okočská, č.M.Gorkého (č.domu 1,8), Jahodová, č.Komárňanská (č.domu 1-22), č. Mierová (č.domu 7), č. Nám.B.Bartóka (č.domu 2), Nám.Mládeže, Nezábudková, č. Partizánska (č.domu 1-29), č. Stará (č.domu 1-50), č.Tichá (č.domu 1-121), Železničná

28.8.2019 od 12.30 do 14.30 hod. – č. Dubová (č.domu 2,15-29), č. Dunajská (č.domu 15-79),

č. J.Gagarina (č.domu 15,45,51), č. Kúpeľná (č.domu 32), č. Rybárska (č.domu12), č.Štadiónová (č.domu 3-40)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151. 

 

15.8.2019

Milí obyvatelia

Vážení občania, otvorila sa nová čerpacia stanica GAS, ktorú nájdete na parkovisku TESCO

Veľký Meder. Už od dnes môžete aj vy tankovať rýchlo, kvalitne a lacno. A naviac, na GAS Veľký Meder môžete vďaka samoobslužnému tankomatu, ktorý hravo obslúži každý zákazník, tankovať Nonstop.

15.8.2019

Milí obyvatelia

Pannon-Work Slovakia, s.r.o. hľadá pre svojho partnera v Šamoríne operátorky vo výrobe na 3 zmeny, s nástupom ihneď,na výrobu a kompletizáciu antén do autorádií a autopríslušenstva.

Ponúkajú dlhodobú prácu na pracovnú zmluvu, doprava zabezpečená. Mzda je v hrubom od 685 € do 745 € + príplatok, stravné lístky 4€/deň. Bližšie informácie dostanete 20.8.2019 od 10.00 hod. na Úrade práce, soc.vecí  a rodiny vo V.Mederi.

 

6.8.2019

Milí obyvatelia

MUDr.Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že od 19.8. do 23.8.2019 plánuje dovolenku. V súrnych prípadoch ju bude zastupovať Dr. Fehér v Čiližskej Radvani.

 

31.7.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že od piatku 2.8.2019 budú pracovníci ZSE, a.s. Dunajská Streda robiť odpočty elektromerov u rodinných domov v Ižope.

 

26.7.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach :  

5.8.2019 (pondelok)  od 8.00 hod. do 18.30 hod. – č.Okočská, č.Jenő Farkasa (č.domu 17), Józsefa Nagy Rátza

6.8.2019 (utorok) od 8.00 hod. do 17.00 hod. – Komárňanská 204/108,110,112, Ružová 177/5,6,7,8,9,10,11.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 557 3105, 557 3151.

 

17.7.2019

Milí obyvatelia

Štatistický úrad SR bude od 1.júla do 31.decembra 2019 robiť projekt Európske zisťovanie o zdraví (EHIS), ktorého cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva a využívaní zdravotnej starostlivosti. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi poverený zamestnanec Štatistického úradu SR a preukáže sa osobitným poverením. Všetky informácie sú chránené a slúžia výlučne pre potreby štatistiky.

17.7.2019

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že od 15.7.2019 do 24.7.2019 plánuje dovolenku. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Fehér v Čiližskej Radvani.

2.7.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že dňa 10.7.2019 od 8.30 hod. do 15.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na časti ulice Józsefa Nagy Rátza.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísle 5573105.

24.6.2019

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 7.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26.júna 2019 v stredu o 16.00 hod. do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska.

 

17.6.2019

Milí obyvatelia

SKITUS Automotive s.r.o. ponúka voľné pracovné miesta pre ženy a mužov v Győri ako operátor. Pracuje sa na 3 zmeny, cestovanie a pracovný odev sú zabezpečené. Plat je netto

182 000,-Ft. Očakávajú záujemcov s minimálnou ručnou zdatnosťou na tel.čísle 0948 283 009 alebo osobne Okoličná na Ostrove 437.

14.6.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že v utorok 18.6.2019 od 19.30 hod. sa budú robiť celoplošné postreky proti komárom v katastri mesta Veľký Meder a Ižop

14.6.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme darcov krvi, že v nedeľu 23. júna 2019 od 8.00 do 11.00 hod. bude v mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi odber krvi. Každého darcu srdečne očakávajú.

14.6.2019

Milí obyvatelia

Poľnohospodárske družstvo Sokolce oznamujú, že objednané živé kurčatá sa môžu prevziať 18.6.2019, v utorok od 8.00 hod. na bývalom miestnom hospodárskom dvore.

14.6.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že  dňa 25.6.2019 od 8.00 do 15.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach:

č. Fučíkova (č.domu 1-60), č. Tichá (č.domu 2,6, 39-85,122-144), č.Malá (č.domu 6).

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo dostanete na tel.čísl 5573105.

12.6.2019

Milí obyvatelia

Derakat s.r.o. oznamujeme obyvateľom, že dnes 12.6.2019  vo večerných hodinách  budú vykonávať celoplošné pozemné postreky proti komárom v katastri mesta Veľký Meder a Ižop.

 

10.6.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie na ulici :

19.6.2019 od 8.00 hod. do 15.00 hod. – č. Štadionová (č.domu 16)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na www.zsdis.sk alebo na tel. čísle 5573105.

 

6.6.2019

Milí obyvatelia

Poľnohospodárske družstvo Sokolce oznamujú, že sa dajú objednať živé kurčatá na tel.čísle 0908 791363.

6.6.2019

Milí obyvatelia

Farma Mikos v Opatovskom Sokolci prijme s okamžitým nástupom pracovnú silu do kuchyne v osobe ženy. Hlásiť sa môžu aj aktívni dôchodcovia. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 953309.

 

6.6.2019

Milí obyvatelia

Medzi 7.a 9. júnom 2019 spolok Gabčíkovčania za Gabčíkovo už 9.krát organizuje dobročinný festival v gabčíkovskom Amade parku. Organizátori každého očakávajú veľkolepými koncertami, domácimi a zahraničnými hviezdami, prednášajúcimi. V prípade zlého počasia stan s kapacitou pre 10 000 osôb zabezpečuje príjemnú zábavu.