Zásady činnosti odborných komisií.

Komisia finančná a správy mestského majetku

predseda Mgr. Kórósi Zalán e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Mgr. Ildikó Laposová
Ing. Koloman Pongrácz
Viliam Görföl
JUDr. Milan Bányi
Ivan Polgár,
Ing. Kornélia Nagyová

Základné vymedzenie poslania finančnej komisie mestského majetku bytov.

Komisia územného plánovania, výstavby, a životného prostredia

predseda Jozef Sziszák e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Attila Kraus
Norbert Magyarics
Zoltán Dvorák
Ing. Pivodová Kristína
Ing. Táncosová Sylvia
Ing. Juraj Hervay

Základné vymedzenie poslania komisie výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami.

Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií

predseda Mgr. Ildikó Laposová e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zuzana Bittera

Silvia Czajliková

Mgr. Poláková Zuzana
Mgr. Mária Krascsenicsová
Kristína Nagyová
Ing. László Petőcz

Základné vymedzenie poslania komisie školstva, kultúry a masových organizácií.

Komisia sociálna a zdravotná

predseda MUDr. Vrezgová Alžbeta e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Hanuliaková Ildikó
Mgr. Lénárthová Judita
Nagyová Agneša
Ing. Rácz Július

Základné vymedzenie poslania komisie zdravotnej a sociálnej.

Komisia športu a mládeže

predseda Bobkovič Ivan e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ľudovít Buzgó
Daniel Csepi
Mgr. Károly Varga, ml.
.

Základné vymedzenie poslania komisie športu a mládeže.

Komisia na ochranu verejného záujmu, pre nezlučiteľnosť a mandátna

predseda Ivan Polgár e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ivan Bobkovič
Ing. Alexander Néveri
Mgr. Norbert Rudický
.

Základné vymedzenie poslania komisie na ochranu verejného záujmu.

Komisia cestovného ruchu

predseda ........................ e-mail: ..@velkymeder.sk

Bc. Vendel Szabó
Attila Búda
Mgr. Varga Albin
Ing. Pavol Molnár
Peter Plauter,
Viliam Görföl

Základné vymedzenie poslania komisie cestovného ruchu.

Výbor pre mestskú časť Ižop

predseda MVDr. Bartalos Dezider e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Bohus Attila
Mgr. Margit Ábrahám
Gejza Fitos
Róbert Varga
.

Základné vymedzenie poslania výboru pre mestskú časť Ižop.

Komisia pre pamätihodnosti mesta

Predseda komisie: László Varga, Mgr.
e-mail:                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dénes Mikóczy
Margita Cyprichová, MUDr.
Ildikó Laposová, Mgr.
Marián Soóky, PaedDr.
András Szabó, Mgr. 
Margit Ábrahám, Mgr.

VZN 120 o eviedencii pamätihodností mesta


Dejepisecká komisia

Mestské zastupiteľstvo za účelom spracovania udalostí týkajúce sa života mesta zriadilo dejepiseckú komisiu v nasledovnom zložení: 

Mgr. László Varga 
Mgr. Margit Ábrahám
Ing. Ladislav Jankó
Mgr. Helena Mészárosová
PaeDr. Marián Soóky
Mgr. Ladislav Fitzel (kronikár)

VZN č. 114 - štatút kronikára mesta

 

Komisia miestnych hodnôt

Predseda komisie:  Varga László, Mgr.
e-mail:                     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dénes Mikóczy 
Angela Sörös, Mgr.
Rezső Kórósi, MVDr.
Soóky Marián, PaeDr. 
Peter Plauter
Eva Nagyová, Ing.
Silvia Csicsayová, Ing.

Uznesenie mestského zasupiteľstva zo dňa 24.05.2017 č. 3-MsZ/2017, bod č. 10 o zriadení komisie