Zásady činnosti odborných komisií.

 

Komisia finančná a správy mestského majetku

predseda: Darina Sobeková

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Norbert Rudický
Ing. Róbert Lenče
Jozef Sziszák
Ing. Koloman Pongrácz
Mgr. Attila Puskás
Mgr. Albin Varga

 Základné vymedzenie poslania finančnej komisie mestského majetku bytov.

 

Komisia územného plánovania, výstavby, a životného prostredia

predseda: Ing. Róbert Lenče 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Ing. Gejza Kórósi
Ing. Alexander Néveri
Jozef Sziszák
Mgr. Tibor Hodosi
Ing. Attila Kraus
Ing. Sylvia Táncosová

Základné vymedzenie poslania komisie výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami.

 

Komisia kultúry, školstva a spoločenských organizácií

predseda: Ing. Koloman Pongrácz

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Ildikó Laposová
Darina Sobeková
Karol Nagy
Mgr. Mária Estergajošová
PaedDr. Marian Soóky
Mgr. Margita Krausová
Ilona Vass
Mgr. Zuzana Bittera

Základné vymedzenie poslania komisie školstva, kultúry a masových organizácií.

 

Komisia sociálna a zdravotná

predseda: Mgr. Ildikó Laposová 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Ing. Koloman Pongrácz
Bc. Andrea Csémi
Mgr. Attila Baráth
PaedDr. Marian Soóky

Základné vymedzenie poslania komisie zdravotnej a sociálnej.

 

Komisia športu a mládeže

predseda:  Ing. Peter Balázs

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Tibor Hodosi
Tamás Nagy
Ing. Gejza Kórósi
Mgr. Ľudovít Buzgó
Attila Raisz
Ing. Štefan Csémi
Štefan Kosár

 Základné vymedzenie poslania komisie športu a mládeže.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejného funkcionára a transparentnosti mesta

predseda: Ing. Alexander Néveri 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Mgr. Norbert Rudický
Mgr. Albin Varga

 

 

 Základné vymedzenie poslania komisie na ochranu verejného záujmu.

 

Komisia cestovného ruchu

predseda: Ing. Peter Balázs

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

členovia:

Mgr. Albin Varga
Darina Sobeková
Viktória Ambrus
Ing. Martin Varga
Ing. René Rojko
Pavel Tarcsi

Základné vymedzenie poslania komisie cestovného ruchu.

 

Komisia prevencie a bezpečnosti mesta

predseda:  Mgr. Tibor Hodosi

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia:

Karol Nagy
Mgr. Albin Varga
Ing. Koloman Pongrácz
Anikó Lászlóová
Dezider Kosár
PhDr. Alexander Egrecký
JUDr. Imrich Pákozdi
Mgr. Kamil Keszegh

Výbor pre mestskú časť Ižop

predseda: Karol Nagy

e-mail:

členovia:

Karol Nagy
Mgr. Margit Ábrahám
Ing. Sylvia Táncosová
Mgr. Attila Bohus

Základné vymedzenie poslania výboru pre mestskú časť Ižop.

 

Komisia pre pamätihodnosti a miestne hodnoty mesta

Predseda komisie: László Varga, Mgr.
e-mail:                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dénes Mikóczy
Margita Cyprichová, MUDr.
Ildikó Laposová, Mgr.
Eva Nagyová, Ing.
Angéla Sörös, Mgr. 

Péter Plauter
Margit Ábrahám, Mgr.

VZN 120 o eviedencii pamätihodností mesta


Dejepisecká komisia

Mestské zastupiteľstvo za účelom spracovania udalostí týkajúce sa života mesta zriadilo dejepiseckú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Mgr. Ildikó Laposová

Mgr. László Varga 
Mgr. Margit Ábrahám
Ing. Ladislav Jankó
Mgr. Helena Mészárosová
Mgr. Ladislav Fitzel (kronikár)

VZN č. 114 - štatút kronikára mesta