Elektronické formuláre nájdete v článku.

 

Schválené dotácie z rozpočtu mesta 2018

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta nájdete tu.

 

Dokumenty potrebné k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta

Žiadosť o dotáciu

Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu

Vyúčtovanie dotácie

tlacivo

tu nájdete vzory tlačív ohľade miestnych daní

miestne dane

Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Veľký Meder vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia Mesta Veľký Meder ako správcu miestnych daní...