Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatku oznamuje obyvateľom mesta, že prílohou rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad je aj nálepka, ktorou je  potrebné označiť zbernú nádobu komunálneho odpadu. Zberová spoločnosť uskutoční odvoz komunálneho odpadu len zo zberných nádob označených  nálepkou aktuálneho roka.kuka cimke 2019